27. juni 2022 – Stor usikkerhed om retningen på renterne

Kursudviklingen på 1% 2053 siger meget om usikkerheden lige nu. Ved årets start var kursen 94,33 og den 16. juni var kursen i bund med 72,9. Den 24. juni var kursen steget til 77,95, som stadig er en attraktiv indfrielseskurs. Et kursudsving fra højeste til laveste kurs på 21,43 point er meget usædvanligt, men også en stigning på 5,05 point på kun 8 dage ser vi meget sjældent. Når det handler om konvertering til højere rente, er indfrielseskursen i sig selv ikke så interessant, for her er det kursforskellen i forhold til det nye lån, som er afgørende for, hvor god konverteringen er. Og her kan man konstatere, at kursen på 4% 2053 den 16. juni var 93,8 og at den var steget til 98 den 24. juni. Altså en stigning på 4,2 point. Og så kan man sige, at kursforskellen i perioden faldt med 0,88
point.
 

1% lån på 3 mill. 28 år

16. juni 2022

24. juni 2022

Nyt 4% lån 28 år

2.352.000 kr.

2.406.000 kr.

Break-even for omlægning

17,00 år

14,25 år

Det skal siges, at de anvendte kurser er gennemsnitskurserne, og at de er før kursskæring, men tallene viser, at det ikke altid er en god idé at vente med at omlægge.
I dette eksempel blev gevinsten 54.000 kr. mindre.

På en populær facebookside, er der mange som har ventet på 5% lånene i stedet for 4% lånet.
5% lånet kom ikke i denne omgang, men falder kurserne på både indfrielse og udbetaling med anslået 2 point sammenlignet med i dag, kan man sammenligne omlægning til 4% nu og omlægning senere til 5%.

1% lån på 3 mill. 28 år (77,25)

4% i dag (97,25)

5% (99,50)

Nyt lån

2.403.000

2.288.000

Break-even for omlægning

14,50 år

13,00 år

Omlægning til 5% giver en større gevinst her og nu på 115.000 men rentabiliteten er 1,50 år dårligere.
Man kan sige, at den ekstra kursgevinst ikke står mål med den ekstra renteudgift.

Så det aktuelle spørgsmål er, om man skal vente på 5% lånet, eller om man skal slå til nu med et 4% lån.

Link til kurser 0,5%

Med afdrag 30 år

Uden afdrag 10 år

Totalkredit

Kurs

Kurs

Realkredit Danmark

Kurs

Kurs

Link til kurser 1%

Med afdrag 30 år

Uden afdrag 10 år

Totalkredit

Kurs

Kurs

Realkredit Danmark

Kurs

Kurs

Link til kurser 1,5%

Med afdrag 30 år

Uden afdrag 10 år

Totalkredit

Kurs

Kurs

Realkredit Danmark

Kurs

Kurs

Link til kurser 2%

Med afdrag 30 år

Uden afdrag 10 år

Totalkredit

Kurs

Kurs

Realkredit Danmark

Kurs

Kurs

Link til kurser 2,5%

Med afdrag 30 år

Uden afdrag 10 år

Totalkredit

Kurs

Kurs

Realkredit Danmark

Kurs

Kurs

Link til kurser 3,0%

Med afdrag 30 år

Uden afdrag 10 år

Totalkredit

Kurs

Kurs

Realkredit Danmark

Kurs

Kurs

Link til kurser 3,5%

Med afdrag 30 år

Uden afdrag 10 år

Totalkredit

Kurs

Kurs

Realkredit Danmark

Tilbydes ikke

Tilbydes ikke

Link til kurser 4,0%

Med afdrag 30 år

Uden afdrag 10 år

Totalkredit

Kurs

Kurs

Realkredit Danmark

Kurs

Kurs

Du skal bruge ”budkursen”, da den er udtryk for hvor meget investor vil betale for de obligationer, som du skal sælge. Derfra skal du trække kursskæringen, som er 0,2 i Totalkredit eller 0,25 i Realkredit Danmark. Gennemsnitskursen den foregående dag skal være under 100, før du kan få et lånetilbud.

RealRåds kunder kan også lade os undersøge, hvilken kurs der kan handles til direkte på fondsbørsen. De oplyste kurser i linkene er desværre ikke altid reelle kurser, men blot kurser, som realkreditselskabernes såkaldte ”marketmakere” fastsætter. Det kan du regne med, hvis forskellen mellem bud og udbud er 0,4 point.

Når det er muligt, og du vælger at lade RealRåd formidle obligationssalget, sker det gennem vores fondsmægler, som sætter obligationerne i udbud hos andre mæglere. Her er kursskæringen 0,1 og ofte er spotkursen også bedre.

Hvis du bruger RealRådmodellen til afdragsfrihed, kan du bruge kursen som gælder for lån med afdrag. På den måde skal du både låne mindre, og du sparer det forhøjede bidrag som kan være op til ca. 0,33 %.