1 skridt frem og 2 tilbage. 30.8.2021.

I juni måned skrev vi, at FED advarede om rentestigninger hurtigere end man kunne forvente det. Siden da har udmeldingerne været lidt mere afdæmpede, og måske er det derfor, at kurserne i Realkredits nye renteprognose er blevet korrigeret op med 2-3 point på 3, 6 og 12 måneders sigt. Da der samtidig er røster i USA som taler for at stoppe den lempelige pengepolitik, ser vi det som et udtryk for stor usikkerhed, så derfor lader vi vores tidligere vurdering stå nedenfor. Men I skal ikke snydes for Realkredit Danmarks nye renteprognose.

Det skrev vi i juni måned:

Så kom den nye prognose fra Realkredit Danmark, og i forhold til den forrige prognose, forventes det nu at 2% 30 år kan komme i spil inden for 3-6 måneder. Om et år forventes kursen på 1% 30 år at være helt nede i 91, altså en rente et stykke over 2%.

Den 16.6.2021 var der møde i den amerikanske centralbank FED, og her fastholdt man renterne, men lagde ikke skjul på, at man forventede højere renter. Ikke lige nu, men i 2023 i stedet for i 2024 og alene den udmelding fik renterne til at stige – I USA. Ikke i Danmark. En ting er at USA forventer at hæve renten ”før tid”, noget andet er at de store opkøbsprogrammer dermed også nedtrappes tidligere end forventet.

Men hvad har det så at gøre med renterne i Danmark? Umiddelbart intet, hvilket da også fremgår af den ene underrubrik i billedet, for de danske realkreditobligationer er ikke blevet påvirket af udmeldingen. Men når USA melder så klart ud, smitter det alligevel af på renterne i Europa. For renterne styrer også kursen på valuta, og påvirker dermed også samhandel med USA og prisen på f.eks. olie.

USA siger at deres politik er vejen mod ”normale” renter, mens man i Europa fortsat forsøger at holde renterne nede for at få gang i økonomien, selvom inflationen er stigende. Men det er kun midlertidigt siger EU-ledelsen. Det er måske ikke den fulde sandhed, for EU slås nemlig med, at nogle af eurolandende er så forgældede, at de kan få problemer med at betale renterne, hvis de stiger. Derfor har EU udskudt diskussionen om, hvordan og hvornår man i EU skal komme tilbage til ”normale” renter.

Men er det ikke sådan, at jo større pres der kommer på ketchupflasken – jo længere man venter – desto større bliver effekten, når låget lettes? I så fald er det godt at få overvåget sine realkreditlån.

Nykredit har nu sat fondskoder på 2% 30 år med eller uden afdrag, og er dermed klar til at lave lånetilbud, men der åbnes først for lånetilbud, når kursen skønnes at være under 100. Du kan følge kursen på linkene nedenfor.

Vores pejlemærke for at anbefale en konvertering til højere rente er, at det tager mere end 10 år, år før kursgevinsten bliver spist op af stigende rentebetalinger.

Hvis du sender dine låneoplysninger til info@realraad.dk kan vi regne på dine konverteringsmuligheder. Du er også velkommen til at ringe til os på telefon 4330 0050.

Link til kurser0,5 % 30 år0,5 % 30 år UA0 % 20 år
TotalkreditKursKursKurs
Realkredit DanmarkKursKursKurs
Jyske RealkreditKursKursKurs
Link til kurser:1 % 30 år1 % 30 år UA0,5 % 20 år
TotalkreditKursKursKurs
Realkredit DanmarkKursKursKurs
Jyske RealkreditKursKursKurs
Link til kurser:1,5 % 30 år1,5 % 30 år UA1 % 20 år
TotalkreditKursKursKurs
Realkredit DanmarkKursKursKurs

Jyske Realkredit 

KursKursKurs

Link til kurser

2% 30 år med afdrag

2% 30 år uden afdrag

Totalkredit

Kurs

Kurs

Realkredit Danmark

 

 

Jyske Realkredit

 

 

Realkredit Danmark FlexLife med 1,5% fast rente og mulighed for 30 års afdragsfrihed.

Du skal bruge ”budkursen”, da den er udtryk for hvor meget investor vil betale for de obligationer, som du skal sælge. Derfra skal du trække kursskæringen, som er 0,2 i Totalkredit og Jyske Realkredit, eller 0,25 i Realkredit Danmark. Gennemsnitskursen den foregående dag skal være under 100, før du kan få et lånetilbud.

RealRåds kunder kan også lade os undersøge, hvilken kurs der kan handles til direkte på fondsbørsen. De oplyste kurser i linkene er desværre ikke altid reelle kurser, men blot kurser, som realkreditselskabernes såkaldte ”marketmakere” fastsætter. Det kan du regne med, hvis forskellen mellem bud og udbud er 0,4 point.

Når det er muligt, og du vælger at lade RealRåd formidle obligationssalget, sker det gennem vores fondsmægler, som sætter obligationerne i udbud hos andre mæglere. Her er kursskæringen 0,1 og ofte er spotkursen også bedre.

Hvis du bruger RealRådmodellen til afdragsfrihed, kan du bruge kursen som gælder for lån med afdrag. På den måde skal du både låne mindre, og du sparer det forhøjede bidrag som kan være op til ca. 0,33 %.