Aktuelle konverteringsmuligheder

Vi beregner med jævne mellemrum her, hvilke omlægningsmuligheder, som de åbne obligationsserier giver. Vi regner både på traditionelle omlægningsmuligheder, og de ekstra muligheder som RealRådmodellen giver dig.

Her kan du læse mere om de aktuelle muligheder, som vi opdaterer løbende.

Aktuelle omlægningsmuligheder 10. januar 2019

Eksempler med lån på 3 mill. kr.

Omlægninger hvor besparelsen er med RØD anbefales som udgangspunkt ikke. Dog kan man overveje omlægningen af strategiske årsager, hvis man f.eks. senere kan opnå en bedre konvertering ved at gennemføre omlægningen alligevel.

*
En normal omlægning er når der er tale om et traditionelt afdragsfrit lån med forhøjet bidragssats og lavere obligationskurs.

**
RRM er anvendelse af RealRådmodellen

***
Baseret på realkreditlån med 20 års løbetid og regulering af afdraget med prioritetskredit.
Realkreditlånet afdrages over 20 år, men du bruger en prioritetskredit til af finansiere afdraget delvist, så du afdrager det samme, som hvis det skete over 29 år.

Når du vælger en obligation med kortere løbetid, og udnytter prioritetskreditten på denne måde, er der 2 ulemper:
Kursfølsomheden på obligationen er lavere. Ca. 70 % af en 30-årig obligation.
Det betyder, at en kursgevinst på 100.000 kroner på en 30-årig obligation reduceres til 70.000 kroner på en 20-årig obligation.
Realkreditlånet afdrages hurtigere, og dermed bliver også en fremtidig kursgevinst lavere, når du konverterer op i  rente.
Forskellen i afdraget på et 2 % 30 år og 1,5 % 20 år er ca. 18.000 kroner om året pr. million. Du går glip af en eventuelt kursgevinst af denne forskel

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig – kontakt os i dag på 43 30 00 50

X