Forudsætninger for beregning med RealRådmodellen

 

RealRådmodellen er baseret på, at der optages et 30-årigt lån med afdrag og fast rente. Samtidig etableres en prioritetskredit, hvorfra afdragene på realkreditlånet kan finansieres. Renten på prioritetskreditten er fast i kredittens løbetid, som er 5 år og skal derefter genforhandles. Ved konvertering indenfor de 5 år indfries kreditten, og der oprettes en ny prioritetskredit med ny rente. Den fastsættes som rentesats + bidragssats på realkreditlånet, f.eks. 2 % + 0,7 % =2,7 %.

 

Til sikkerhed for prioritetskreditten tinglyses et ejerpantebrev svarende til afdragene på realkreditlånet de første 5 år. Der er medregnet fuld tinglysningsafgift til ejerpantebrevet. Afgiften kan være lavere, hvis et eksisterende ejerpantebrev kan stilles til sikkerhed.

 

I beregningen sammenlignes et traditionelt afdragsfrit lån med RealRådmodellen. Kreditten bruges til at udligne stigningen i nettoydelsen ved at vælge et lån med afdrag i stedet for et lån uden afdrag. Nettoydelsen er derfor den samme i begge tilfælde, men du kan når som helst vælge, at indbetale delafdrag på prioritetskreditten, og dermed reducere gælden. Hvis du også har et boliglån i banken til højere rente, kan besparelsen fra RealRådmodellen bruges til hurtigere afvikling af dette lån.

 

I beregningen er kursen 1,5 point højere på lånet med afdrag end på lånet uden afdrag, og bidragssatsen er 0,33 % lavere, så længe der er afdragsfrihed på det traditionelle lån. Ved lavere belåning end 80 %, kan bidragsforskellen være lavere end 0,33 %.

Du kan læse mere om RealRådmodellen her.

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig – kontakt os i dag på 43 30 00 50

X