Forudsætninger for beregning med RealRåds køberfinansiering

 

RealRådmodellen til boligkøbere er baseret på, at der optages et 30-årigt lån med afdrag og fast rente. Samtidig etableres en prioritetskredit, hvorfra afdragene på realkreditlånet kan finansieres. Prioritetskreditten anvendes også til finansiering af købesummen fra 80 – 95 %.

Renten på prioritetskreditten er fast i et år ad gangen og følger den officielle rentesats Cibor 12 måneder plus et tillæg på 3 %. Pr. 31.10.2018 er Cibor 12 måneder 0,0 %.

Til sikkerhed for prioritetskreditten tinglyses et ejerpantebrev svarende til maksimum på kreditten. Der er medregnet fuld tinglysningsafgift til ejerpantebrevet. Afgiften kan være lavere, hvis et eksisterende ejerpantebrev kan stilles til sikkerhed.

I beregningen sammenlignes et traditionelt afdragsfrit lån og et boliglån fra 80 – 95 % af købesummen til 4,2 % i rente og 10 års løbetid, med RealRådmodellen til boligkøbere. Prioritetskreditten bruges til at udligne stigningen i nettoydelsen ved at vælge et lån med afdrag i stedet for et lån uden afdrag. Nettoydelsen er derfor den samme i begge tilfælde, men du kan når som helst vælge, at indbetale delafdrag på prioritetskreditten, og dermed reducere gælden.
I beregningen er det forudsat, at rente og bidragsbesparelsen bruges til hurtigere afvikling af gælden.

I beregningen er obligationskursen 1,5 point højere på lånet med afdrag end på lånet uden afdrag, og bidragssatsen er 0,33 % lavere, så længe der er afdragsfrihed på det traditionelle lån.

Bidragssatserne i Totalkredit anvendes.

Bidragsbesparelsen kan være helt op til 0,42 % afhængig af hvor du alternativt overvejer at optage realkreditlånet, og hvis din tilbudte boliglånsrente er højere end 4,2 % vil besparelsen også blive større her.

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig – kontakt os i dag på 43 30 00 50

X