Mission

“Vi arbejder for at viderebringe viden omkring realkredit til forbrugeren, så denne får økonomisk tryghed og bedre realkreditlån.”

Vision

“I alliance med ejere af fast ejendom er vi forkæmpere for den oprindelige, danske realkreditmodel med det formål at frigøre økonomiske muligheder og sikre stabilitet for den enkelte og for samfundet.”

RealRåds DNA

Vores DNA i RealRåd er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør, ikke mindst i vores dialog med vores kunder. Vi tænker ikke i kortsigtet profit, men i bæredygtige løsninger. Vi blev skabt af forbrugere, og er til for forbrugere.

Vidende

Viden er den eneste effektive forbrugerbeskyttelse. Vi tilstræber at give viden videre til forbrugeren, så denne har et reelt beslutningsgrundlag.

Alliance

Vi er på samme side som vores kunder. Vi er vores kunders allierede, og det vi anbefaler vores kunder, gør vi selv.

Forkæmpere

Vi er forkæmpere for det oprindelige danske realkreditsystem, andelstanken. Den smukke tanke. I udlandet kaldet The Danish Phenomenon. Det udgør grundlaget for velfærdssamfundet og sikrer tryghed for forbrugerne.