Realkredit

FAQ

Realkredit kan være vanskeligt at forstå. Derfor har vi samlet og besvaret de spørgsmål, som oftest dukker op.

FAQ

Hvad betyder Best Execution?

Hvis man spørger Finanstilsynet betyder det ” et krav om, at værdipapirhandlere, der udfører ordrer på vegne af deres kunder, skal tage alle rimelige skridt for at opnå de bedst mulige resultater for deres kunder”.

Hvad er et obligationslån?

Når du optager et obligationslån, får du i teorien obligationer, som du herefter sælger og modtager det beløb, du låner, retur. Kursen på lånet afgør, hvor mange penge du får til udbetaling. Obligationslån benyttes, hvis man ønsker aktiv gældspleje, da du ikke bliver beskattet af kursgevinster.

Hvad er obligationer?

En obligation er et gældsbevis. Når du optager et realkreditlån, bliver der samtidig udstedt obligationer, som købes af investorer. Obligationer udstedes af kreditforeningen, så det er kreditforeningen, som skylder investorerne penge. Samtidig udsteder du et gældsbrev (pantebrev) til kreditforeningen, hvor du skylder kreditforeningen penge. Kreditforeningens sikkerhed for lånet er pantet i boligen og din evne til at betale lånet tilbage. Investorernes sikkerhed er, at kreditforeningen kan betale renter og afdrag til dem.

Hvad er forskellen på et fastforrentet og et variabelt forrentet lån?

Når du optager et fastforrentet lån, kender du rentesatsen i hele lånets løbetid. Optager du et variabelt forrentet lån, ændres renten med forskellige intervaller fra 3 måneder til 5 år. Der er altså en risiko for, at renten stiger, men også en mulighed for, at den falder.

Hvad er en konvertering?

En konvertering er, når man omlægger et realkreditlån til et andet realkreditlån. Det kaldes også en låneomlægning, men betydningen er den samme. Man kan konvertere fra en rentesats til en anden, eller man kan konvertere fra en løbetid til en anden. Eller man kan gøre begge dele.

Hvad er låneomlægning?

En låneomlægning er, når man omlægger et realkreditlån til et andet realkreditlån. Det kaldes også en konvertering, men betydningen er den samme. Man kan omlægge fra en rentesats til en anden, eller man kan omlægge fra en løbetid til en anden. Eller man kan gøre begge dele.

Hvad er terminsydelse?

Den samlede betaling til kreditforeningen er ydelsen, som er delt op i renter, bidrag og afdrag. Renter og afdrag betales videre til obligationsejerne, mens bidraget er betalingen til kreditforeningen.

Hvad er renten?

Der betales rente samt bidrag til realkredit- og pengeinstitutter fra det tidspunkt, hvor realkreditlånet bliver udbetalt. Rentesatsen og bidragssatsen afhænger af, hvilket realkreditlån der er valgt. Renten videresendes til ejerne af obligationerne. Bidraget er til kreditforeningen til dækning af omkostninger og overskud. Renten er fradragsberettiget, og det er bidraget også.

Hvad er bidrag?

Den del af terminsydelsen, som går til kreditforeningens administration og overskud. Bidraget kan trækkes fra i skat. Fradraget indberettes automatisk af kreditforeningen. Bidraget beregnes løbende af restgælden.

Hvad er afdragsfrihed?

Afdragsfrihed er, når man udskyder sine afdrag. Det betyder, at gælden ikke løbende falder, og man derfor betaler mere i rente. Samtidig betaler man et højere bidrag, når lånet er afdragsfrit.

Hvor ofte kan man konvertere?

Historisk har der været mulighed for at konvertere ca. en gang om året. Dette er meget individuelt, og afhænger af flere faktorer blandt andet renteniveauet, kurserne på obligationer og din lånestørrelse.

Hvad er en realkredit-resultatopgørelse?

En oversigt over alle dine konverteringer (omlægninger) gennem tiden, hvor du kan se din samlede fortjeneste. Det er kun RealRåd, som løbende beregner en resultatopgørelse.

Hvad er afdrag?

Afdrag er det beløb, du nedbringer dit lån med, hver gang du betaler terminsydelse.

Tjørnebakken 1
4400 Kalundborg

© 2024 RealRåd ApS

Designet af NORDICDNA