Farvel til forbrugerbeskyttelsen

For et par år siden bemærkede vi, at Realkredit Danmark var begyndt at beregne afregningsprovision i stedet for kurtage, og her i maj måned er Totalkredit begyndt med det samme.

Forklaringen skal findes i Finanstilsynets Rapport om realkredittens priskomponenter fra maj 2021. Her blev realkreditinstitutterne bedt om at beskrive de forskellige omkostninger, så de afspejlede de faktiske forhold. F.eks. ved at undlade at kalde et gebyr for kurtage, når der ikke blev gennemført en fondshandel.

Helt overordnet er det jo fløjtende ligegyldigt, hvad et gebyr bliver kaldt. Det afgørende er, hvor stort gebyret er, og om man som kunde kan gennemskue det og sammenligne det med konkurrenternes.

Det som rapporten også afslører er, at realkreditinstitutterne nu melder klart ud, at låntagerne ikke mere er part i en obligationshandel, og at man af denne grund har ændret ordlyden i prislisterne.

Kurtage er omdøbt til afregningsprovision og kursskæring er omdøbt til kursfradrag, men satserne er de samme, så derfor har det ingen betydning for låneprovenuet, og virker derfor ligegyldigt. Men når låntagerne ikke mere er part i en obligationshandel, betyder det også at MiFid-reglerne, som er forbrugerbeskyttelsesregler er sat ud af kraft, og at realkreditinstitutterne i realiteten kan fastsætte udbetalingskurserne på realkreditlån, som det passer dem. Det fremgår nemlig også af rapporten. Det er ikke mere en børshandel, som bestemmer kursen på lånet, men hvad realkreditinstituttet fastsætter kursen til.

Rapporten omtaler også, at realkreditinstitutterne stadig skal optræde redeligt og loyalt overfor kunderne ifølge god skik reglerne for boligkredit, og det gør de naturligvis også, men man kan undre sig over, hvorfor nogle ret gode forbrugerbeskyttelsesregler uden videre tillades sat ud af kraft. Og samtidig er det svært ikke at tænke på, om der er en sammenhæng mellem oplysningerne i rapporten og de nuværende meget lave kursspænd, når boligejerne konverterer lån.

For god ordens skyld, skal det nævnes, at MiFid-reglerne ikke er sat ud af kraft, når der købes obligationer til indfrielse af lån, og at de stadig gælder, når låneudbetalingen sker ved, at obligationerne overføres til kundens VP-depot og formidlerbank forestår salget for låntageren. Så gælder det gode princip om best execution stadig.


Tjørnebakken 1
4400 Kalundborg

Services

© 2024 RealRåd ApS

Designet af NORDICDNA