FlexLife med fast rente.

Den 7. september var første dag med handel i den nye 1% FlexLife obligation, som både giver mulighed for op til 30 års afdragsfrihed, og ikke mindst mulighed for at skifte mellem afdrag og afdragsfrihed.

Resultatet var en gennemsnitskurs på 97,07. Det skal sættes i forhold til, at de ”almindelige” obligationsserier blev handlet til henholdsvis 99,52 og 98,77. Den sidste er serien med mulighed for 10 års afdragsfrihed.

Skal man bruge en million kroner, skal man altså låne:

1% FlexLife uden afdrag i 30 år 1.031.000 kr.
1% med afdrag 1.005.000 kr.
1% uden afdrag i 10 år 1.013.000 kr.

Man kan belåne ejendommen med op til 75% med FlexLife lån, men den samlede belåning skal være under 60%, hvis man vil have afdragsfriheden slået til. De øvrige lån, kan ydes op til 80% af ejendomsværdien.

Bidragssatsen for FlexLife er generelt 0,15% højere end på traditionelle lån, og tillægget betales uanset om muligheden for afdragsfrihed udnyttes eller ej.

Forskel i bidragssats FlexLife Traditionel
75% belåning med afdrag 0,7864% 0,6364%
60% belåning uden afdrag 0,6081% 0,5581%

 

Og så kan vi regne udgiften til renter og bidrag ud:

Pr. million i lånebehov i 10 år FlexLife Traditionel Forskel Pr. år
75% belåning med afdrag 157.644 kr. 140.765 kr. 16.879 kr. 1.688 kr.
60% belåning uden afdrag 165.795 kr. 157.835 kr. 7.960kr. 796 kr.

 

Restgæld efter 10 år FlexLife Traditionel Forskel
75% belåning med afdrag 721.030 kr. 702.847 kr. 18.183 kr.
60% belåning uden afdrag 1.031.000 kr. 1.013.000 kr. 18.000 kr.

 

Det er en klar ulempe, at kurstabet på FlexLife på første handelsdag var op til 26.000 kr. større pr. million.  Både fordi det skal afdrages ekstra, eller potentielt medfører et ekstra kurstab ved indfrielse til kurs 100, men også fordi der skal betales rente og bidrag af et større beløb.

Der er dog flere fordele ved FlexLife. Med en samlet belåning på under 60%, gives mulighed for op til 30 års afdragsfrihed, hvilket kan være attraktivt for pensionister, som ønsker nedsparing i ejendommen.

Og ikke mindst, at kursfølsomheden på FlexLife-obligationen er større end på de traditionelle obligationer. Kursfølsomheden er et udtryk for, hvor meget kursen falder, hvis renten stiger fra 1% til 2%.

Forskel i kursfølsomhed 1% FlexLife 1% med afdrag 1% uden afdrag
Officiel kursfølsomhed 26,96 14,89 19,49
Faktisk kursfølsomhed 10,19 7,00 7,30

 

Den faktiske kursfølsomhed er ”slag på tasken” for det er til enhver tid ”markedet” som afgør hvor meget kurserne falder. Den angivne faktiske kursfølsomhed på de traditionelle obligationer er derfor baseret på RealRåds erfaringer gennem 25 år. Derimod er der ingen erfaring med FlexLife-obligationen, da det er en helt ny obligationstype. Den faktiske kursfølsomhed på FlexLife obligationen er derfor baseret på et gennemsnit af Nykredits og en anden storbanks bud. Og det skal her bemærkes, at Nykredit forudsiger en kursfølsomhed på 9,14 mens den anden bank siger 11,23. Altså en forholdsvis stor usikkerhed. Vores beregninger er derfor baseret på et gennemsnit, og det passer fint med, at den officielle varighed på FlexLife-obligationen er 36% større end på en traditionel afdragsfri obligation.

Baseret på de faktisk forventede kursfald ved en rentestigning fra 1% til 2%, vil kursværdien af gælden se sådan ud, uden at der tages hensyn til betalte afdrag indtil konvertering:

Forskel i kursværdi 1% FlexLife 1% med afdrag 1% uden afdrag
Kursværdi 925.941 kr. 934.650 kr. 939.051

 

Da kursen på FlexLife er lavere, og kursfølsomheden er større, vil det blive muligt at omlægge traditionelle 1% lån til 2% FlexLife før en traditionel konverteringsmulighed opstår. Det skyldes, at der normalt åbnes for nye obligationsserier, når kursen kommer under 100. Men til gengæld, vil indfrielseskursen på den traditionelle obligation ikke være faldet så meget, som i en ”normal” konvertering.

Hvis kursen på 1% 2053 med afdrag i dag er 99,52 mod 1% FlexLife 2053 i kurs 97,07 og en forskel i kursfølsomheden på 3,19, må det formodes, at kursen på 1% 2053 kun er faldet til 96,19 når 2% FlexLife åbner, og dermed vil den faktiske kursgevinst ved omlægning fra traditionel belåning til FlexLife kun være på 3,81 point. Men til gengæld, vil der fremadrettet være basis for mere fleksible konverteringer, fordi det er muligt at skifte mellem 2 obligationstyper og udnytte kursforskellene.

Eksempel hvor et nuværende 2% lån omlægges til 1 % 2053 FlexLife eller et traditionelt 1% lån.

Lån med 28 års løbetid Nuværende 2%-lån 1% FlexLife 1% Traditionel
Restgæld 3.000.000 kr. 3.145.000 kr. 3.066.000 kr.
Nettoydelse 139.659 kr. 140.036 kr. 132.412 kr.
Afdrag 1. år 80.793 kr. 97.835 kr. 95.377 kr.

 

Og hvis de 2 lån om et år omlægges til 2% igen. Her kan man omlægge 1% FlexLife til 2% FlexLife, eller afvente yderligere rentestigning, så et traditionelt 2% lån også kommer under kurs 100 og kursen på 1% FlexLife dermed er faldet yderligere.

Omlægning til FlexLife Nuværende 1 % FlexLife Nyt 2% FlexLife
Restgæld 2.919.000 kr. 2.639.000 kr.
Nettoydelse 133.810 129.805 kr.
Afdrag 1. år 94.661 kr. 74.509 kr.

 

Omlægning fra FlexLife til traditionelt lån Nuværende 1 % FlexLife Nyt 2% Traditionel
Restgæld 2.919.000 kr. 2.545.000 kr.
Nettoydelse 133.810 121.769 kr.
Afdrag 1. år 94.661 kr. 71.855 kr.

 

Havde man i stedet omlagt først fra 2% til et traditionelt 1 % og efter et år omlægger til et nyt traditionelt 2% lån er resultatet:

Traditionel omlægning 1 % 2%
Restgæld 2.828.396 2.648.000
Nettoydelse 125.870 kr. 126.697 kr.
Afdrag 1. år 91.722 kr. 74.763 kr.

 

Forskellen ved nu at konvertere fra 2% lån til et traditionelt 1% lån og herefter tilbage til et traditionelt 2% eller at konvertere fra 2% til 1% FlexLife og herefter til et traditionelt 2% lån er:

 1. 103.000 kr. i lavere restgæld ved først at vælge FlexLife og derefter gå tilbage til traditionel belåning
 2. 2.908 kr. lavere nettoydelse.

 

Risikoen ved at konvertere til et FlexLife lån er, at man får en større restgæld her og nu, uden samtidig at opnå en nettobesparelse. Det er først ved næste konvertering, at gevinsten kan opstå. Understregningen af ”kan” er vigtig, fordi vi ikke kender den faktiske kursfølsomhed på FlexLife-obligationerne endnu. Den beregnede kursfølsomhed er behæftet med usikkerhed, blandt andet fordi den forudsætter normal likviditet i obligationen. Det kræver normalt, at der cirkulerer 3-5 milliarder i serien, hvilket altid er en usikkerhedsfaktor med nye obligationsserier. Dertil kommer, at investorerne heller ikke kender de faktiske betalingsstrømme i obligationen. Altså hvor mange boligejere, som forventes at afdrage på lånene, og hvor mange der vil udnytte afdragsfriheden fra start. Større afdrag end forventet vil formentlig medføre højere startkurser, men lavere kursfølsomhed. Men det korte af det lange er, at der er opstået en ekstra mulighed for at konvertere lån, fordi man kan skifte mellem 2 obligationstyper, som begge har fast rente.

I beregningerne har vi anvendt bidragssatserne for 75% belåning i Realkredit Danmark, og har derfor forudsat at der er tale om 75% belåning. Afdragsfriheden på FlexLife kan først begynde, når belåningen er under 60%, men kan til gengæld gælde i op til 30 år, fra lånets udbetaling.

Hvis du vil høre om dine muligheder skal du bare skrive til info@realraad.dk eller ringe til 4330 0050.

Tid til gennemgang af din boligfinansiering?

Hvis du har købt bolig inden for de sidste par år, kan der være god anledning til at få gennemgået finansieringen, og måske spare penge.

 1. På 2 år er boligpriserne steget med 5-6 %.
 2. Renten på realkreditlån er lavere.
 3. RealRåd kan formidle en billig boligkredit op til 95% af ejendomsværdien.

Prisstigninger.
De gennemsnitlige prisstigninger er på 5-6% både på landsplan og i hovedstadsområdet, så i enkelte områder kan stigningerne være større. Det betyder, at der enten er grundlag for at få en lavere bidragssats, eller måske forøge realkreditbelåningen og indfri bankgæld og spare renter.

Rentefald.
For 2 år siden var den 30-årige rente 2,08% og i dag er den 1,08%. Mange boligejere har allerede benyttet sig af muligheden for at omlægge lån, men endnu flere har endnu ikke gjort det. Måske fordi konverteringen isoleret set ikke var så rentabel pga. omkostningerne. Men hvis det kan kombineres med et større realkreditlån, som kan reducere bankgælden, giver det måske alligevel mening.

Lav rente på boliglån i banken.
De fleste som har købt bolig indenfor de sidste par år, har også et boliglån i banken. Renten på boliglån fastsættes individuelt og afhænger f.eks. af, hvor god boligejeren har været til at forhandle med banken. Eller hvor mange andre forretninger man har med banken.
RealRåd har lavet en aftale med en bank, som tilbyder boliglån op til 95% af vurderingen til 3,75% i rente. Hvis du flytter et lån fra en anden bank, skal du ikke betale etableringsgebyrer til banken, men kun en tinglysningsafgift på 1.730 kr. for at flytte ejerpantebrevet. Hvis lånet flyttes samtidig med at du omlægger dit realkreditlån, er de 1.730 kr. ikke en ekstraudgift.

Boliglån eller boligkredit? (klik på link)
Tilbuddet fra vores bank kan også etableres som en boligkredit på samme vilkår. Vælger du en kredit i stedet for et lån, kan du bruge kreditten som opsparing og på den måde spare 3,75% i rente af opsparingen i stedet for at få 0% i rente af opsparingen.

Hvis du vil høre mere om dine muligheder kan du skrive til rp@realraad.dk eller ringe på telefon 2271 4006.

Man kunne jo også vælge at bruge en ekstern realkreditrådgiver.

Totalkredit har fået en ny låneformidler, og det er godt nyt for boligejerne, som både kan få en særlig bonus på realkreditlånet og en konkurrencedygtig rente på boliglån, hvis de skal låne mere end 80% af boligens værdi.

Men én ting er at få gode vilkår på boligfinansieringen. Man skal også huske den løbende pleje af finansieringen. Det har RealRåd beskæftiget sig med i 25 år, og rådgiverne i endnu længere tid. Så længe at den ene kan huske den nye låneformidlers tommelfingerregler fra Sparekasseskolen i 1982. Altså for 38 år siden.

I 1982 kostede et gennemsnitshus på 140 kvm. 700.000 kr. og derfor var et lån på 500.000 kr. et stort lån. I 2020 er prisen steget til 2 millioner kr. så man skal passe på med at bruge gamle tommelfingerregler, hvis man vil pleje sin gæld aktivt. Tommelfingerregler bruges generelt, når noget er for svært at forklare. Selv i Danmarks største bank bruges de samme tommelfingerregler, som ikke er forkerte, men som vel passer på langt de fleste boligejere, som har valgt lån med fast rente.

Boligejerne fortjener lidt mere end tommelfingerregler. I RealRåd regner vi på dine lån hver dag og kontakter dig, når vi mener, at der er mulighed for at omlægge dine lån. Eller du kan selv kigge os over skulderen og se, hvor tæt du er på muligheden. Og hver eneste mulighed bliver gennemgået med dig, så den er tilpasset din situation.

Til sidst må vi indrømme, at vi også bruger en tommelfingerregel i RealRåd. Den er, at dit lån skal være større end 1,5 million kr. Men det er ikke fordi, det er svært at forklare, og heller ikke fordi vi mener, at det ikke kan betale sig at omlægge lån, som er mindre. Slet ikke. Men fordi en for stor del af konverteringsgevinsterne i så fald går til RealRåds honorar. Så det kan måske godt betale sig for dig at konvertere dit lån, men ikke nødvendigvis med RealRåds medvirken. Det er vi helt ærlige omkring.

Hvis du vil høre mere om dine muligheder, skal du bare ringe på 4330 0050 eller skrive til info@realraad.dk.

Hvornår skal du omlægge fra 2%?

Mange boligejere udnyttede den uventede rentestigning i marts måned og fik omlagt deres 1%-lån til 2%, selvom det reelt kun var muligt i 2-3 dage. Nu nærmer vi os den næste opsigelsesfrist 31. juli og nogle af boligejerne er i venteposition i håbet om bedre kurser på 1% end nuværende 98,70.

Det gode spørgsmål er så om kurserne bliver bedre, så man kan få en bedre konvertering? Når RealRåd anbefaler en omlægning, er udgangspunktet en beregning af, hvor lang tid der går, før omkostningerne (den højere gæld) er tjent hjem. Normalt er vores anbefaling, at man skal omlægge, hvis det tager under 5 år. I tabellen kan man se, hvor lang tid det tager, hvis man omlægger i Realkredit Danmark med standardomkostningerne her.

Beløb / kurs 97,50 98,00 98,50 99,00
2.000.000 5,50 år 4,50 år 3,75 år 3,00 år
3.000.000 5,25 år 4,25 år 3,50 år 2,75 år
4.000.000 5,00 år 4,25 år 3,50 år 2,50 år

Man kan også overveje omlægning, selvom det tager lidt mere end 5 år. F.eks. hvis man foretrækker en mindre gevinst end slet ingen gevinst. Det sidste bliver tilfældet, hvis man venter forgæves på højere kurser og slet ikke får konverteret til 1%. Og her skal man huske, at det ikke kun er den aktuelle konverteringsmulighed man mister, men også den næste, som f.eks. kan opstå, hvis renten igen stiger til 2%. Normalt reducerer man gælden med ca. 5-6% når man konverterer fra 1% til 2%.

Hvis du er i tvivl, kan du sammenligne det nye 1% lån med den restgæld, som dit “gamle” 1%-lån ville have haft i dag, uden konvertering. Forskellen er din gevinst, som skal sættes i forhold til den korte periode de 2 konverteringer er sket over.

RealRåd kan regne på dine aktuelle muligheder og vise, hvor meget din gæld falder, hvis du senere kan konvertere til 2% igen.

Ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk.

Succeshistorie.

Da Coronavirussen ramte Danmark, opstod der kortvarigt panik på de finansielle markeder. Kursen på obligationer styrtdykkede kortvarigt, og det blev muligt at optage realkreditlån til 2% rente.
De af RealRåds kunder, som med fordel kunne udnytte muligheden, fik konverteret deres lån selvom muligheden reelt kun var åben i 2-3 dage, hvorefter kursspændet igen blev indsnævret.

Kun 2 måneder efter er obligationskurserne igen i top, og RealRåd har derfor gennemført konvertering af de samme 2 % lån, medmindre særlige forhold har spillet ind.

Vores kunder har altså på kun 2 måneder gennemført en vaskeægte Konverteringstrekant

Da Coronavirussen ramte Danmark, opstod der kortvarigt panik på de finansielle markeder. Kursen på obligationer styrtdykkede kortvarigt, og det blev muligt at optage realkreditlån til 2% rente.
De af RealRåds kunder, som med fordel kunne udnytte muligheden, fik konverteret deres lån selvom muligheden reelt kun var åben i 2-3 dage, hvorefter kursspændet igen blev indsnævret.

Kun 2 måneder efter er obligationskurserne igen i top, og RealRåd har derfor gennemført konvertering af de samme 2 % lån, medmindre særlige forhold har spillet ind.

Vores kunder har altså på kun 2 måneder gennemført en vaskeægte Konverteringstrekant®

På billedet kan du se Resultatopgørelsen, som alle RealRåds kunder kan se. Den viser det samlede resultat af samtlige konverteringer, som er gennemført. I dette tilfælde dog kun 2, fordi der kun er lavet 2 konverteringer. Vi beregner resultatet hver eneste dag, og tager således også højde for, om du i en periode har betalt mere i rente (f.eks. da du konverterede fra 1% til 2%), og om du i en periode har afdraget ekstra (som er tilfældet, når du konverterer fra 2% til 1%). Udover forskydning af rente- og afdragsbetalinger, tager vi også højde for, om du har fået udbetalt et provenu og om du har fået et ekstra skattefradrag for f.eks. differencerenter.

I eksemplet har vores kunde fået en samlet skattefri fortjeneste på 80.000 kr. på kun 2 måneder, og det har mange andre boligejere måske også. Men endnu flere er gået glip af de 2 konverteringsmuligheder, fordi de ikke har en effektiv låneovervågning og/eller en rådgiver som handler når muligheden opstår. I RealRåd laver vi ikke andet end at overvåge vores kunders lån, og handle når muligheden opstår. F.eks. i de 2-3 dage i marts måned.

Hvis du vil udnytte de kommende konverteringsmuligheder, skal du bare kontakte os på telefon 4330 0050 eller skrive til info@realraad.dk. Så aftaler vi et møde, hvor vi gennemgår dine muligheder.

 

 

 

Skal vi vente? Eller er vi på vej mod en dobbelt konverteringstrekant?

Skal man vælge en omlægning, som måske ikke er helt optimal eller vente på bedre kurser, lavere differencerenter og dermed løbe risikoen for slet ikke at komme til at konvertere? Dette dilemma taler vi i øjeblikket om med vores kunder, som har mulighed for at omlægge lån til 1%.

Den 18. juni 2020 var udbetalingskursen på 1% 2050 ca. 98,50, som er lidt under, hvad vi normalt venter på, før vi generelt anbefaler en omlægning fra 2%. Men der kan være forskel på den generelle anbefaling og en individuel anbefaling, fordi den enkelte kunde kan have forskellige forventninger og udgangspunkt.

Hvis man i dag har et 2% lån på 3 millioner, skal det omlægges til et nyt 1% lån på 3.109.000 kr. hvis kursen er 98,50. Rentebesparelsen er på ca. 28.000 kr. det første år, og hvis man tager højde for skat, vil det tage 4,75 år, før de 109.000 kr. er tjent ind, og det er under RealRåds generelle målepunkt, som er maksimalt 5 år. I RealRåd har vi dog også meget fokus på gælden og vi kan konstatere, at gælden her stiger med 109.000 kr. men efter 4,75 år er det ren besparelse hver eneste dag. Det burde derfor være en nem beslutning at omlægge fra 2% til 1%, hvis man har en tidshorisont på over 4,75 år.

Men mange af vores kunder, som har 2% lån, konverterede fra 1% i april måned, så derfor ser vi også på, hvad gælden ville have været på 1% lånet, hvis det ikke var blevet konverteret. Situationen i april måned var helt ekstraordinær. Obligationskurserne faldt meget hurtigt, og efter 3-4 dage var muligheden væk igen. Samtidig var forskellen i kursen på 1%-lån og 2%-lån mindre end normalt, og derfor var nogle af disse konverteringer ikke så optimale som normalt, men dog gode konverteringer med reduceret gæld til følge.

Vi ser derfor også på, hvad gælden ville have været på 1% lånet, hvis det ikke var blevet omlagt i april måned og sammenligner med gælden på det nye 1% lån. Det er forskellen her, der viser den reelle gevinst. Det kalder vi i RealRåd for en Konverteringstrekant.

Og måske er den samlede gevinst ikke imponerende, men den skal jo ses på baggrund af en periode på kun 2-3 måneder.

Udover at forholde sig til den konkrete gevinst af en Konverteringstrekant, skal man også se fremad mod den næste konvertering. Og her er det gode spørgsmål, som der ikke findes et sikkert svar på, hvad vej går renten?
Hvis den går ned, kan man stadig omlægge til 1% til en god kurs, og afhængig af hvornår det måtte ske, kan man være heldig at spare en måneds differencerenter i forhold til i dag.
Men hvis renten stiger til 2%, hvilket både Realkredit Danmark og Nordea ser som en mulighed indenfor 12-18 måneder, skal man ned i 1% inden da, hvis man vil have konverteringsmuligheden.

Hvis man om 12 måneder kan konvertere 1% lånet til 2%, vil den nye gæld blive på 2.831.000 kr. Hvis man beholder 2% lånet på 3.000.000 kr. vil gælden om et år være 2.923.000 kr.
Gevinsten ved endnu en Konverteringstrekant vil altså være 92.000 kr. på et år.

Hvis du er kunde i RealRåd, kan du til enhver tid se din samlede gevinst af dine omlægninger. Ikke kun den aktuelle.

Ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk, hvis du vil høre om dine muligheder.

Nye obligationsserier fra 1. september.

Hvis du skal optage realkreditlån, kan du efter 1. september kun få dem udbetalt i de nye serier, som får forlænget løbetiden med 3 år.

I dag er 30-årige lån baseret på obligationer med udløb i 2050, men fra 1. september bruges obligationer med udløb i 2053. Det betyder normalt, at kursen falder mærkbart, og indimellem kan man læse, at kursen forventes at blive 2-3 point lavere på de nye serier. Men indtil nu ser det ikke ud til, at det bliver så slemt. De nye obligationer bliver nemlig allerede handlet i dag, og aktuelt er kursforskellen på 1% 2050 og 1% 2053 i Nykredit ”kun” på ca. 1 point.

Og hvad betyder det så?

Skal du låne 1 million kr., skal 2050-lånet være på 1.018.000 kr. mens 2053-lånet skal være på 1.028.000 kr.
Du skal altså låne 10.000 kr. mere, hvis lånet skal udbetales efter 1. september, og din nettoydelse stiger med 34 kr. pr. måned, hvoraf de 13 kr. er ekstra renter og bidrag.

Du kan dog også udnytte den ”dårligere” kurs til at optage et 1,5% lån i stedet. Her er kursen p.t. 99,6, så du kan låne næsten uden kurstab, og så skal du låne 1.004.000 kr. i stedet for 1.018.000 kr.
Her stiger nettoydelsen kun med 90 kr. pr. måned, selvom renten er højere, men det dækker over, at du afdrager 211 kr. mindre på gælden.

Med den forholdsvis begrænsede aktuelle kursforskel, sker der ikke den store skade, hvis lånet først skal udbetales efter 1. september i de nye serier. Gælden bliver ganske vist større, men hvis du senere skal konvertere lånet til f.eks. 2%, som både Nordea og Realkredit Danmark ser ske om 12-19 måneder, er det en fordel at have lånet i 2053-serierne.

Ifølge kurslisterne er kursfølsomheden nemlig 5,5% større på 2053-serierne. Kursen vil altså falde mere, når renten stiger. Falder kursen 8 point på 2050-serien, vil kursen altså falde med ca. 8,5 point på 2053-serien.

Hvis renten er 2% om et år, vil gæld/kursværdi på 2050-lånet være 988.751/909.650 kr., og på 2053-lånet vil gæld/kursværdi være 998.464/913.594 kr.

Det nye 2% lån, bliver altså 4.000 kr. større, hvis du konverterer til 2% om et år. Og så bliver nettoydelsen 15 kr. større.

Hvis vi kun sammenligner lånene på ydelsen, er der ikke den store forskel, men pas altid på med nye obligationsserier, eller den såkaldte indlåsningseffekt. Nykredit har indtil nu udstedt i alt 102 milliarder kr. i 1% 2050-serien. I 1% 2053-serien er der indtil nu udstedt 24 millioner kr.
Risikoen ved nye serier er, at en enkelt eller få investorer systematisk kan opkøbe alle obligationerne, og på den måde sætte markedsprisen ud af kraft, når du engang skal indfri lånet. Hvis der ikke er en investor, som vil sælge obligationerne til dig, vil du i yderste konsekvens blive nødt til at indfri lånet til kurs 100, hvor kursen i eksemplet ovenfor burde være 91,50. Du skulle altså i eksemplet indfri lånet for 998.464 kr. i stedet for 913.594 kr.
Man siger normalt, at risikoen for indlåsning er væk, når der er udstedt 3-5 milliarder kr. i en serie, og indtil da vil der altså være en risiko. Men om den så er reel, er en anden sag. Og hvis renten ikke ændrer sig radikalt, er der stor sandsynlighed for, at 2053-serien hurtigt vil få en passende masse. Men ændrer renten sig, så f.eks. 0,5% eller 1,5% bliver det foretrukne lån, kan problemet opstå.

RealRåd kan rådgive dig om valg af realkreditlån. Ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk

Skal du vælge 1% eller 1,5%?

Hvis du i øjeblikket skal optage lån med fast rente, er der flere muligheder end normalt. Det skyldes, at 30-årige lån fra 1.9.2020 bliver baseret på obligationer med udløb i 2053, mens der indtil da kan bruges obligationer med udløb i 2050.

Men flere af institutterne er allerede begyndt at tilbyde lån i 2053-serien. Så hvis du er boligkøber, kan valget lige nu stå mellem 1% 2050 eller 1,5% 2053. Det sidste er dog baseret på obligationer i serien med mulighed for afdragsfrihed. Og når man både skal sammenligne 2 serier med forskellig rente, og de samtidig er med og uden afdrag, så bliver det pludseligt lidt kompliceret.

 1. Normalt siger man, at kursforskellen ved årgangsskifte kan være på ca. 2 point, når man sammenligner ny og gammel serie med samme rente.
 2. Men aktuelt er forskellen ”kun” på 1,53 point baseret på Totalkredits tilbudskurser den 26.5.2020, selvom vi sammenligner 1% serien med 1,5% serien og endda i serier med og uden afdrag.
 3. Til sammenligning er kursforskellen i 1% 2050-serierne med og uden afdrag kun på 0,92.
 4. Markedsprisen for at vælge 2053 i stedet for 2050 er derfor reelt 0,61 point, hvor kursforskellen på 1,5% og 1% normalt burde være 3-4 point.
 5. Hvorfor kursforskellen så ikke er større nu, må stå hen i det uvisse, men et bud herfra er, at det er institutterne selv som fastsætter ”børskurserne” og ikke ”markedet”. Vores holdning er, at kursen på 1,5% 2053 er for lav.

Hvorfor overveje 1,5% 2053?

Først og fremmest fordi kursen er højere og kurstabet dermed er mindre. Hvis du optager et 1% lån på 3.000.000 kr. i 2050-serien, skal du alternativt låne 2.954.000 kr. i 2053-serien. Kurstabet er altså 46.000 kr. mindre, og minimering af kurstab er vigtigt, når lånene skal konverteres fremover.

Men fordi renten er 0,5% højere og du kun låner 46.000 kr. mindre, bliver ydelsen på 1,5% større og afdraget mindre:

 1. Rente og bidrag på 1% lånet er det første år 51.639 kr. og afdraget er 86.195 kr.
 2. Rente og bidrag på 1,5% lånet er det første år 65.512 kr. og afdraget er 78.512 kr.
 3. Samlet set er nettoydelsen på 1,5% lånet 2.938 kr. større det første år.
 4. Efter 4,5 år skylder du det samme på 1% lånet, når der også tages højde for sparede nettorenter i perioden. 1,5% lånet ville altså set med RealRåds øjne, allerede være egnet til konvertering ned i rente til 1%.

Den generelle risiko ved nye obligationsserier.

Du vil sikkert snart komme til at høre om begrebet ”indlåsningseffekt”. Den risiko opstår altid, når der åbnes for nye obligationsserier.
Så længe der er udstedt under 3-5 milliarder i en obligationsserie, kan der være en risiko for, at markedspriserne på fondsbørsen sættes ud af kraft. Det skyldes, at der kan være risiko for, at en eller få investorer køber alle obligationerne, og derfor selv kan bestemme salgsprisen fremover. Hvis renten f.eks. stiger fra 1,5% til 2%, skal kursen matematisk falde med ca. 4 point, men hvis obligationsejerne ikke vil sælge til den kurs, kan man blive tvunget til at opsige lånet og indfri til kurs 100, selvom kursen burde være 96.
Hvis 1,5% lånet, i en længere periode, er det anbefalede 30-årige lån, vil serien hurtigt komme op på de 3-5 milliarder kroner. Men hvis renten kort tid efter åbningen stiger, så det anbefalede lån i stedet bliver 2% lånet, vil serien forblive lille, og dermed er risikoen for indlåsningseffekt reel.
Hvis renten derimod falder, har det ingen betydning, da lånet så under alle omstændigheder skal indfries til kurs 100.

Konverteringsmuligheder hvis du vælger 1% 2050.

Stiger renten til 2% om 12 måneder kan du konvertere lån op i rente. Denne mulighed ser både Nordea og Realkredit inden for de næste 12-19 måneder.
Hvis lånet konverteres op i 2% om et år, vil gælden falde til ca. 2.724.000 kr.

Konverteringsmuligheder hvis du vælger 1,5% 2053:

Stiger renten til 2% om 12 måneder kan du også konvertere lån op i rente, og så vil gælden falde til ca. 2.797.000 kr. Ved konvertering op i rente, vil gevinsten altså være større med et 1% lån.

Men hvis du vælger 1,5%-lånet og renten falder, kan du også konvertere ned til 1% rente. Sker det allerede 1. oktober i år og lånet er opsagt inden 31. juli, vil det nye 1% lån blive på 2.966.000 kr.
Men hvis du i stedet vælger 1% lånet fra start, vil gælden den 1. oktober være nedbragt til 2.924.000 kr.

Konklusion.

Baseret på de aktuelle kurser, vil du være bedst stillet med et 1% lån baseret på 2050-obligationer, så længe det er muligt:

 1. Ved konvertering op til 2% vil gælden være 73.000 kr. lavere med 1% 2050.
 2. Ved konvertering fra 1,5% 2053 til 1% 2053 1.10.2020 vil gælden være 42.000 kr. lavere.
 3. Og fra start vil 1% 2050 være billigere på nettoydelsen (ca. 250 kr. pr. måned 1. år)

Beregningerne er baseret på et øjebliksbillede, og kurserne kan ændre sig.

RealRåd kan rådgive dig om valg af lån, og det første møde koster ikke noget.

Ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk.

Ud af startblokken

RealRåd anbefaler boligejere med 2% lån at overveje omlægning til 1% lån, fordi det nu tager under 5 år at finansiere omkostningerne med rentebesparelsen. Anbefalingen er baseret på en aktuel kurs på 98, 25.

Denne gang er der flere forhold, som man skal være opmærksom på:

 1. Der kommer nye obligationsserier med dårligere kurs
 2. Der er forskel på om det er billigst at kurssikre eller betale differencerenter i de forskellige institutter.

Nye obligationsserier.
I øjeblikket er 30-årige lån baseret på obligationer som udløber i 2050,  men sidste frist for at få udbetalt 1% lån i denne serie er ved udgangen af august måned. Herefter vil lån blive baseret på obligationer, som udløber i 2053,  og i øjeblikket er kursen ca. 1, 20 point lavere i denne serie. Derfor bør man overveje at gennemføre omlægningen inden 1. september.

Differencerenter og kurssikring.
Hvis du omlægger et 2% lån, som ikke er blevet opsagt 30. april, skal realkreditinstituttet betale obligationsejerne 2% rente frem til 1. oktober. Og hvis du vælger at indfri lånet til kurs 100 i dag, skal pengene placeres i realkreditinstituttet indtil 1. oktober, det skal du også betale for:

 1. I Realkredit Danmark koster det 1, 10% p.a.
 2. I Nordea Kredit koster det 1, 10% p.a.
 3. I Totalkredit koster det 1, 25% p.a.
 4. I Jyske Realkredit koster det 0, 95% p.a.

Og er lånet, som indfries på 3.000.000 kr.,  koster det f.eks. 36.329 kr. i Totalkredit og 34.652 kr. i Realkredit Danmark,  men da udgiften kan trækkes fra i skat, er beløbet henholdsvis 27.610 kr. og 26.336 kr.

Det ville måske være billigere at kurssikre det nye lån til 1. oktober,  men da lån som udbetales efter august måned er baseret i 2053-obligationer, er det ikke et godt alternativ, fordi det koster et ekstra kurstab på p.t. 37.000 kr.

Derfor kan man overveje en kombination, hvor man kurssikrer det nye lån til 31. august, opsiger 2% lånet inden 31. juli, og betaler differencerenter fra 31. august til 1. oktober. Men det skal beregnes i hvert enkelt tilfælde.

I Realkredit Danmark vil kombinationen koste 28.811 kr.,  og kan altså ikke betale sig i forhold til at betale differencerenter for hele perioden.
I Totalkredit vil kombinationen koste 22.520 kr. hvis man gør det via RealRåd og vores samarbejdspartnere, så her kan man spare 5.090 kr. i forhold til at betale differencerenter for hele perioden.

Ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk hvis vi skal regne på dine muligheder.

Lavere boligbonus i Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank har siden 2016 haft et meget attraktivt tilbud til boligejere med lån i Totalkredit, som et plaster på såret efter bidragsforhøjelserne i 2016. Men fra 2021 er det slut. Eller det bliver i hvert fald til et kraftigt forringet tilbud.
Banken kalder tilbuddet boligbonus og til og med 2020 er tilbuddet, at der bliver udbetalt en bonus på 0,12% af restgælden på Totalkreditlånet. Fra 2021 ændres bonussen til 5% af bidragsbetalingen. Og der er en væsentlig forskel.

Hvis en boligejer har et realkreditlån med fast rente, hvor ejendommen er belånt med 80%, f.eks. en ny boligkøber, er bidragssatsen 0,74%, og hvis lånet er på 3.000.000 kr., bliver bonussen i 2020 3.600 kr. og i 2021 og frem 1.110 kr. Bankens kunde får altså her 2.490 kr. mindre i bonus fra 2021.

Når man også tager højde for Totalkredits kundekroner, som er en bidragsrabat på p.t 0,15% har et realkreditlån i Totalkredit med Arbejdernes Landsbank været klart det billigste tilbud på markedet:

Bidragssats i Totalkredit 0,74%
– kundekroner 0,15%
– boligbonus 0,12%
=netto betaling 0,47% (13.648) (fra 2021:16.412)

Til sammenligning er bidragssatsen hos konkurrenterne:
Realkredit Danmark 0,68% (20.181)
Jyske Realkredit 0,61% (18.103)
Nordea Kredit 0,68% (20.181)
Totalkredit før kundekroner 0,74% (21.961)
Totalkredit efter kundekroner 0,59%. (17.510)

Tallene er før skat og når der tages højde for skattefradraget, bliver forskellen mindre.

Beløbene overfor tager udgangspunkt i et boligkøb, og her er ejendomsvurderingen lig med købesummen, så her er der ikke plads til skøn. Men har du haft ejendommen i et par år, skal der laves en skønnet vurdering af ejendommens værdi, og her kan der være forskel i de forskellige institutter. Så selvom et institut ifølge prislisten er dyrere, kan den faktiske bidragsbetaling godt være lavere. Det kan du læse mere om i dette indlæg.

RealRåd kan som udgangspunkt ikke tilbyde dig lavere bidragssatser, med mindre du ønsker afdragsfrihed med RealRådmodellen, men vi kan med vores kursovervågning sikre, at du får mulighed for at konvertere dit lån, hver gang der er en mulighed. Mulighederne afhænger af renteudviklingen, som ingen kan forudsige, men vi kan nu konstatere, at der de sidste 10 år har været 7 konverteringsmuligheder, hvor renten er steget eller faldet med 1 procent.

Hvis vi skal regne på dine muligheder, skal du bare ringe på 4330 0050 eller skrive til info@realraad.dk for at aftale et møde. Det koster ikke noget.

Opsige lån eller ej?

Så er det igen den tid på året, hvor du har mulighed for at opsige et fastforrentet lån og omlægge det til lavere rente.

Desværre er der ikke en oplagt konverteringsmulighed lige nu, fordi kursen på 1% lån stadig er lige i underkanten, men vi er tæt på, så måske er det alligevel en overvejelse værd at slå til. For hvis du venter til efter 30. april, bliver indfrielsesomkostningerne endnu større, og så er du måske lige vidt, selvom kursen stiger.

Aktuelt er udbetalingskursen på 1 % 2050 97,25, og hvis du omlægger et 2% lån på 3 mill. kr. i dag, vil det nye 1 % lån blive på ca. 3.125.000 kr. og din ydelse efter skat vil falde med ca. 400 kr. pr. måned, men dit afdrag vil stige med 1.300 kr. pr. md.

Hvis du f.eks. venter på at kursen stiger til 98 og det først sker i maj måned, vil udgiften til differencerenter stige med ca. 23.000 kr. og så vil det nye lån kun blive 3.000 kr. mindre.

Hvis du alligevel vil vente på en bedre kurs, f.eks. 99 vil det naturligvis blive en bedre konvertering, men risikoen ved at vente, er at kursen ikke stiger til 99, og så mister du ikke bare én mulig konverteringsgevinst, men måske 2, hvis renten efterfølgende stiger til 2% igen, hvilket Nordea i deres nyeste renteprognose forventer vil ske i slutningen af 2021. Du kan se prognosen nedenfor

Hvis Nordea får ret, vil konsekvensen af ikke at konvertere fra 2% til 1% nu, være at du betaler 400 kroner mere i nettoydelse, end du behøver, og at du går glip af en eventuel konverteringsgevinst i slutningen af 2021. I så fald ville du slutte med et 2% lån på 2.741.000 kr., mens det nuværende 2% ville være nedbragt til 2.872.000 kr. Samtidig ville nettoydelsen være ca. 500 kr. lavere.

Hvis du har et 2% lån og er i tvivl om dine muligheder, så kan RealRåd regne på dem. Men husk opsigelsesfristen 30. april.
Ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk

 

Nyt fra Konkurrencestyrelsen

Kun 0,9 % af boligejerne skiftede realkreditinstitut i 2018, og det er både Konkurrencestyrelsen og Forbrugerrådet overraskede over, mens Finans Danmark mener, at det er et udtryk for at boligejerne er tilfredse med deres realkreditinstitut.

I RealRåd mener vi, at der kan være flere forklaringer på, at der ikke er flere som vælger at skifte realkreditinstitut. Først og fremmest sker de fleste skift i forbindelse med en låneomlægning, og på det område var 2018 et år med en renteudvikling, som næsten var flad som en pandekage.

Og når der så opstår en mulighed for at omlægge lån, som vi så det i sommeren 2019 og senest 3 dage i marts 2020, så er realkreditinstitutterne, bankerne og boligejerne ikke altid klar til det. Når alle vil omlægge lån på én gang, opstår der flaskehalse, og de eksisterende kunder bliver prioriteret først.

Man kan, med andre ord, ikke læse i avisen, at der nu er en konverteringsmulighed, og så forvente at man bare kan skifte realkreditinstitut for at få en lavere bidragssats herved.
Det skal forberedes inden konverteringsmulighederne opstår. Boligejerne skal sørge for at blive kreditgodkendt og få ejendommen vurderet hos ”konkurrenten”, og måske endda sørge for at få et lånetilbud, som normalt gælder i 6 måneder, så man kan slå til, når muligheden opstår.

Hvis man ikke på forhånd er godkendt i et andet realkreditinstitut, og konverteringsmuligheden pludselig opstår, som vi så det i sommeren 2019 og marts 2020, så bliver man nødt til at gennemføre omlægningen i det nuværende institut, selvom man måske kunne få bedre vilkår et andet sted. Og man skal huske på, at det ikke er nok at sammenligne bidragssatsen i prislisterne. Gør man det, bliver konklusionen måske, at satserne er stort set ens.

Udfordringen er, at bidragssatsen bliver fastsat i forhold til den ejendomsvurdering, som realkreditinstituttet laver, og her kan der indimellem være forskel, så en 80 % belåning et sted, f.eks. kan blive til 75 % belåning et andet sted, hvis ejendomsværdien vurderes højere.

RealRåd kan både hjælpe med at blive godkendt i et nyt institut, og vi kan også overvåge et konkret lånetilbud, så du får besked, når vi mener at tilbuddet skal bruges. Aktuelt kan 30-årige lån med 0,5 % rente omlægges til 1,5 % og det samme gælder visse 1 % lån.

Men husk at forarbejdet skal gøres nu, og ikke når konverteringsmuligheden opstår, hvis du samtidig vil skifte realkreditinstitut.

Ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk, hvis vi skal regne på dine muligheder.

Falder renten? Brug ventetiden på at reducere gælden.

Fik du optaget et lån til 0,5 % rente i 2019, så kan du stadig nå at skære en god bid af gælden, ved at omlægge lånet til 1,5%. Du kan nemlig godt bruge den afdragsfri serie, uden at bruge afdragsfriheden.

Eksempel:

Din restgæld er 3.000.000 kr. og lånet kan indfries til kurs 92,98. Kursen på det nye lån er 99,16.
Det nye lån bliver på 2.842.000 kr. og din nettoydelse stiger med 2.380 kr. det første år.
Det dækker over at renteudgiften stiger med 26.300 kr. og afdraget falder med 17.400 kr.

Hvis renten om et år igen er 0,5%, kan du konvertere lånet igen. Denne gang indfries lånet til kurs 100 og der betales differencerenter. Kursen på det nye lån er 99,50.
Gælden på 1,5 % lånet er 2.763.982 kr. og nu vokser gælden til 2.822.000 på grund af omkostningerne.
Her falder din renteudgift med 26.700 kr. og dit afdrag stiger med 14.100 kr.

Hvis du havde beholdt dit nuværende 0,5% lån ville gælden være 2.904.510 kr. og nettoydelsen ville være 10.263 kr. pr. måned.
Nettoydelsen på dit nye 0,5% lån ville være 9.687 kr. pr. måned, så din gæld er altså nu 82.510 kr. lavere og din nettoydelse er 576 kr. lavere pr. måned.

Falder renten så igen?
Det ved ingen. Den aktuelle sundhedskrise vil uden tvivl sætte økonomien tilbage, og det vil normalt medføre lavere renter. Men i øjeblikket er der ikke så meget, der er normalt.
Svend Jørgen Jensen fra Demetra Fondsmæglerselskab har før forudset renteudviklingen, og ifølge ham er der ingen tvivl. ” Forvent et dybt rentefald i løbet af nogle måneder.” Men når det er sagt, og vi bruger artiklen som kilde, skal det også med, at Svend Jørgen Jensen anbefaler at låne i korte renter. Altså rentetilpasningslån.
Følger man den sidste del af det råd, er der tale om en såkaldt skrå konvertering, hvor ydelsen på lånet stiger, hvis renten mod forventning stiger, og der er ingen mulighed for at konvertere op i rente.

Hvis vi skal regne på dine muligheder, skal du bare sende en kopi af dine låneoplysninger til info@realraad.dk.
Men du skal nok ikke vente for længe, for hvis kursen på 1,5 % lånet stiger til over 100, er det for sent, for så kan du ikke få et lånetilbud.

Så hurtigt kan det gå

Hvis du ville optage et F5-lån den 9. marts 2020 ville renten være -0,45%, og hvis du lige skulle tænke over det og ventede til den 17. marts 2020 ville renten nu være steget til -0,05%.

Den 9. marts 2020 kunne du ikke have valgt et 1% lån med fast rente, fordi kursen var over 100, men mange, har haft et lånetilbud liggende fra tidligere, som endnu ikke var benyttet. Det kan der være mange grunde til. F.eks. at vente på terminen 1.4.2020 for at undgå at betale differencerenter på et opsagt 2 % lån.

Det er nemt at være bagklog, men i dette tilfælde kunne det ikke betale sig at vente, i stedet for at handle. Når vi i RealRåd kontakter vores kunder om en mulighed for at omlægge lån, er vores udgangspunkt som regel, at man skal slå til, mens muligheden er der. Måske bliver den bedre, men det kan også betyde en spildt mulighed at vente.

I de 2 eksempler ville det betyde en stigende ydelse på F5-lånet de næste 5 år. Hvis lånet er på 3 millioner kr., koster det i alt 55.000 kr. mere i rente og bidrag og samtidig afdrager du 29.000 kr. mindre.

Hvis 1% lånet var på 3 millioner kr. ville der blive udbetalt 3.038.000 kr. den 9. marts men ventede man til 17. marts ville man få 140.000 kr. mindre udbetalt. Eller man skulle lave et nyt lånetilbud, som var 140.000 kr. større.

Hvis man havde fået udbetalt 1% lånet den 17. marts, vil der med de nuværende kurser være mulighed for at omlægge lånet til 1,5 %. Lige nu (18. marts 2020 kl. 14.00 er kursen 99,32 på 1,5% og 95,75 på 1% 2050)

Inklusive omkostninger, ville det nye lån blive på 2.911.000 kroner. Altså en gældsreduktion på 89.000 kr. hvortil kommer de 38.000 kroner, som blev udbetalt i overkurs.

Hvis vi skal regne på dine muligheder, kan du skrive til info@realraad.dk, men du må forvente længere svartid end normalt, da vi forventer stigende omlægningsaktivitet blandt vores nuværende kunder.

Er du klar?

På ganske få dage har kurserne bevæget sig mærkbart op og ned.
Så meget at det har gjort forskellen på at omlægge lån eller ej. Da det gik op for danskerne, at vi ikke kunne undgå at få coronavirussen til landet, og at konsekvenserne ville være tab i virksomhederne, blev der storsolgt aktier og købt obligationer i stedet. Det fik kurserne til at stige så meget, at det var tæt på at man kunne omlægge 1,5 % lån til 0,5 % lån. Den 9. marts var kursen på 0,5 % således 98,16.
2 dage efter indkaldte Statsministeren til pressemøde og fortalte om situationens alvor, og meddelte f.eks. at skolerne ville lukke i 2 uger. Så skulle man tro, at aktiepanikken ville tage til i styrke, og det gjorde den i høj grad også. Men der blev ikke købt obligationer i stedet. Tværtimod blev der solgt ud, måske for at hamstre likviditet, og det betød at kursen på 0,5 % lånet faldt til 96,2.

Den 9. marts kunne et 1,5 % lån på 3.000.000 kr. omlægges til et 0,5 % lån på 3.106.000 kr. og den 12. marts kunne et 1,5 % lån på 3.000.000 kr. omlægges til et 0,5 % lån på 3.170.000 kr. så vil det tage 8,25 år at finansiere den højere gæld.

Boligejerne havde altså den 9. marts en konverteringsmulighed som vi anser som meget tæt på vores anbefaling. 3 dage efter var muligheden væk.

Hvordan kan man så være klar til at konvertere, når muligheden opstår?
Det kan man ved at have et gyldigt lånetilbud liggende.
Tilbud gælder normalt i 6 måneder, og i den periode kan RealRåd overvåge kursen og give besked, når du bør konvertere.

Men du skal ikke bede om et lånetilbud, når alle andre også gør det. Så møder du en lukket dør i bankerne og en besked om at trække et nummer. Det så vi senest i sommeren 2019, hvor vi blev ramt af en stor konverteringsbølge. RealRåd havde sikret, at kunder med konverteringsmodne lån havde lånetilbud klar, og de var stort set færdige med at omlægge lån, mens andre boligejere stod i kø.

Alle med konverteringsegnede lån er velkomne som kunder i RealRåd. Lån til 2% rente og derover bør omlægges til 1 % lån lige nu, og lån til 1,5 % rente bør overveje at få indhentet et tilbud på 0,5 % nu, selvom kursen er ringe (96,2).
Vi kan overvåge lånetilbuddet, og skulle kursen igen komme op på f.eks. 98,16, vil det nu tage 4,75 år at finansiere den øgede gæld, selvom restgælden er 3.170.000 som i eksemplet. Det skyldes, at du nu får et provenu på 63.000 kr. udbetalt. Altså en kursgevinst i forhold til tilbudskursen. Hvis du har banklån, kan du delindfri det og spare yderligere i rente.

Lad os gennemgå dine muligheder.
Ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk. Vores døre er låste under coronakrisen, men vi er alle online.

Rabat på låneomlægning?

I denne artikel på Finans.dk, som ikke er bag en betalingsmur, kan man læse, at det er blevet billigere at kurssikre lån. Det passer, men det er nu ikke kun fordi repo-renterne er faldet. Det skyldes, at forskellen på repo-renten og renten på lånet, som skal kurssikres, er blevet mindre.

Når man kurssikrer udbetaling af et lån, beregnes det sådan:

 1. Obligationerne bag det nye lån sælges til dagskurs.
 2. Provenuet indsættes på en konto, som f.eks. forrentes med repo-renten for den periode lånet skal kurssikres.
 3. Forskellen i renterne (rentetabet) omregnes til en lavere kurs.

I artiklen udtaler Nordea, at kurssikring af et lån i 4,5 måned koster et kursfradrag på 0,7 point, og så kan man regne baglæns. Hvis rentetabet i 4,5 måned skal resultere i et kursfradrag på 0,7 point på et lån til 0,5%, så bruger Nordea en placeringsrente på -1,4%, og da repo-renten i 4,5 måneder er ca. -0,4% sikrer Nordea sig altså en rentemarginal på ca. 1%.

En placeringsrente på -1,4 % skal man sætte lidt i forhold til den igangværende øvelse i bankerne, hvor der indføres negative renter af indestående . Det får stor opmærksomhed i medierne, at der indføres negative renter på -0,75%, når indeståendet overstiger forskellige grænser, f.eks. 250.000 eller 750.000 kroner.

Når det handler om realkreditlån, som oftest er på flere millioner kroner, får det overhovedet ingen opmærksomhed, at renten er meget lavere end -0,75%. Sådan er det bare. Ligesom at renten til beregning af differencerenter er -1,25%.

Når der i historien tales om rabat, så er det en simpel sammenligning af, hvad det koster at indfri sit lån med differencerenter og hvad en kurssikring som alternativ koster. Og så er det rigtigt, at kurssikring er billigere i øjeblikket. Men det skyldes kun, at forskellen på renten på lånet som skal indfries og placeringsrenten på -1,25 er større.

Så man kan godt kalde det rabat, men billigt er det ikke.

Læs historien i Finans her

Rentetilpasning 1. april 2020

Auktionerne er i fuld gang, og medmindre du har opsagt dit rentetilpasningslån, vil renten blive tilpasset den 1. april. Realkredit Danmark oplyser følgende foreløbige resultater af auktionerne:

F1-lån -0,36 %
F3-lån -0,40 %
F5-lån -0,31 %.

Så lave renter har vi ikke set før, men også de faste renter er lave, så derfor bør du også overveje at omlægge dine lån til fast rente.

Desværre er løbet kørt, hvis du ikke har opsagt rentetilpasningslånet, så hvis du vil omlægge det, kan du først gøre det efter 1. april, og det koster anslået 25.000 kroner i diverse omkostninger.

Fordelen ved de lave renter på rentetilpasningslånene er at afdragene er højere, men til gengæld må du leve med usikkerheden for rentestigninger i fremtiden. Rentestigninger, som vil være en fordel, hvis du har fastforrentede lån, fordi de vil få kursværdien til at falde.

Vi viser her nogle eksempler på omlægning af rentetilpassede lån den 1. april til fastforrentede lån. Tallene er baseret på de kursen fra 26.2.2020 på det fastforrentede lån, bidragssatsen i Realkredit Danmark for 80 % belåning og er inklusive omkostningerne.

 

Der er ingen tvivl om, at rentetilpasningslånene her og nu har en lavere ydelse, og bliver afdraget hurtigere end et lån med fast rente. Men hvordan ser det ud, hvis renten er 1 % højere, næste gang lånene skal rentetilpasses? Gælden på rentetilpasningslånet vil være lavere og du kan indfri lånet til kurs 100. Til gengæld kender du ikke renten og dermed de fremtidige ydelser, og hvis renten er steget med 1% vil det også være tilfældet, hvis du til den tid vil omlægge til lån med fast rente.

Her er billedet et helt andet. Gælden på rentetilpasningslånene er stadig lavere end gælden på det fastforrentede lån. Til gengæld er kursen faldet på det fastforrentede lån, så det kan indfries billigere.

Og samtidig er ydelsesbesparelsen på rentetilpasningslånene væk og du afdrager nu mindre på rentetilpasningslånene.

Hvis vi skal regne på dine muligheder, skal du bare ringe på telefon 4330 0050 eller skrive til info@realraad.dk. Det koster ikke noget.

Konverteringstrekanter ®

Uanset om renten går op eller ned, kan du udnytte renteændringerne. Når renten falder, kan du få en lavere ydelse, og når renten stiger, kan du få en lavere gæld. Og hvis du gør begge dele, har du gennemført en konverteringstrekant ®.

Det viser vi her med 2 scenarier, der begge tager udgangspunkt i renteprognosen, som Realkredit Danmark udgav den 29. januar 2020.

Du har i dag et 2 % lån på 3.000.000 kroner med 29 års løbetid:

Timingen for omlægningen kunne være bedre. På positivsiden er, at kursen på 1% lånet i dag er på 99,7. På negativsiden er, at du skal betale differencerenter i 4 måneder. Hvis lånet omlægges til 1% 30 år nu, stiger gælden til 3.062.000 kroner. Men da du årligt sparer 28.000 kroner i renter og samtidig afdrager 11.000 mere på det nye lån, har du indhentet den øgede gæld på 2,25 år.

Hvis vi så ser på Realkredit Danmarks renteprognose om 12 måneder, så hedder deres laveste kurs på 1% lånet 91,5, hvilket betyder at renten så er steget til 2 %. Normalt skulle kursen på 2% lånet være 100, men da der i september måned kommer nye obligationsserier som løber til 2053, vil kursen være lidt lavere, f.eks. 98,5.

Om et år er gælden på 1% lånet faldet til 2.974.000 kr. med de løbende afdrag og lånet kan nu omlægges til et nyt 2 % lån på 2.790.000 kr.
Hvis du i stedet bare havde beholdt dit 2 % lån, ville gælden være nedbragt til 2.923.000 kr.
Aktiv gældspleje giver dig altså en gæld, som er 133.000 kroner lavere på et år.

 

Du har i dag et 1,5 % lån på 3.000.000 kr. med 29,5 års løbetid:

Kursen på 0,5% 30 år er i dag 96,7 og hvis lånet omlægges nu, går der 7,25 år før omkostningerne er tjent hjem. Det synes vi er for lang tid, så derfor skal du vente med omlægning indtil kurserne er bedre. F.eks. til kursen er 98,5. Om det sker, er uvist men vi er i øjeblikket inde i en periode, hvor investorerne er nervøse og sælger ud af aktierne og i stedet køber obligationer. Det får kurserne til at stige.

Hvis lånet omlægges til kurs 98,5, stiger gælden til 3.115.000 kr. og så går der 5 år før omkostningerne er finansieret.

Hvis vi så igen ser på Realkredit Danmarks renteprognose, er deres højeste kurs på 1,5 % 30 år 99,7 om 6 måneder, og hvis det sker, anslår vi at du kan indfri 0,5 % lånet til kurs 90,7.
Om 6 måneder er gælden på 0,5% lånet faldet til 3.067.000 kr. med de løbende afdrag og lånet kan nu omlægges til et nyt 1,5 % lån på 2.817.000 kr.
Hvis du i stedet bare havde beholdt dit 1,5 % lån, ville gælden være nedbragt til 2.959.000 kr.
Aktiv gældspleje giver dig altså en gæld, som er 142.000 kroner lavere på et år.

 

 

Kommentarer til eksemplerne:

RealRåd kan IKKE forudsige renterne. Det kan Realkredit Danmark heller ikke, men hvis de bruger nogle forudsætninger, kan de beregne en forventet kurs. Disse forudsætninger kan ændre sig, og så ændres prognosen også.

Hvis man vil, kan man beskylde os for at manipulere med tallene. For i det ene eksempel bruger vi jo kursen i den lave ende af prognosen, og i det andet eksempel bruger vi kursen i den høje ende af prognosen. Og kurserne kan jo ikke både være lavere og højere på samme tid. Derfor understreger vi, at det er eksempler.

Som nævnt kan kurserne ikke både stige og falde på samme tid, men uanset hvilken vej kurserne går, så kan du som kunde i RealRåd være sikker på, at vi holder øje med udviklingen, og giver dig besked, når du har mulighed for at konvertere lånene.

Hvis du vil være kunde hos os, skal du bare ringe på 4330 0050 eller skrive til info@realraad.dk. Så aftaler vi et indledende møde, hvor vi gennemgår dine muligheder. Det indledende møde koster ikke noget, og kan afholdes hos RealRåd eller via Skype.

Renteprognose

Realkredit Danmark offentliggør hver måned en renteprognose på deres hjemmeside

Den nyeste prognose kan give svar på 2 spørgsmål:

 1. Jeg har opsagt mit lån til 1. april 2020. Skal jeg kurssikre mit nye 1 % lån?
 2. Jeg overvejer at udskifte mit FlexLån til fast rente. Kan det betale sig?

Vi kender ikke Realkredit Danmarks grundlag for renteprognosen, og hvis forudsætningerne ændrer sig, kan den næste prognose se anderledes ud. Der er altså ingen garanti for, at kurserne ændrer sig, som forudset. Men det er dejligt, at nogen vil sætte konkrete tal på, for så kan vi regne på konsekvenserne af prognosen.

Skal jeg kurssikre mit nye 1 % lån til 1. april?
Ja. Gennemsnitskursen den 3.2.2020 sluttede på 99,99 efter den almindelige kursskæring og kurssikring til 1.4.2020 koster et yderligere fradrag på ca. 0,35, så kursen kan låses til ca. 99,64. Og det er jo noget højere end kursen, som Realkredit Danmark forudser 3 måneder frem, som dog er 1 måned efter 1. april. Så uanset om kursen ender i det lave eller høje niveau, vil den aktuelle kurs være højere, og det taler for kurssikring.

Skal jeg ændre mit FlexLån til fast rente nu?
Her bliver svaret ”måske”. For det kommer helt an på, hvorfor du vil ændre lånet. Vi synes, at du skal overveje det positivt, hvis formålet er at lave løbende gældspleje. I første omgang for at få reduceret gælden ved at realisere kursgevinster, og senere for at konvertere igen, når renten falder.

Har du f.eks. et F1 lån, som skal tilpasses 1. april, står renten i øjeblikket til at blive ca. -0,3% og hvis bidragssatsen er 1,10% (for 80 % belåning i Realkredit Danmark), vil en omlægning af 3 millioner se sådan ud:

Ydelser pr. måned Nettoydelse Heraf afdrag Renter/bidrag
F1 lån 10.081 kr. 8.578 kr. 1.977 kr.
Fast rente 10.989 kr. 7.816 kr. 4.175 kr.
Forskel 908 kr. -762 kr. 2.198 kr.

 

Gæld Gæld efter 1 år Kursværdi (91,5) Kursværdi (95,7)
F1 lån 2.901.513 kr. 2.654.884 kr. 2.776.747 kr.
Fast rente 2.921.209 kr. 2.921.209 kr. 2.921.209 kr.
Forskel 19.696 kr. -266.325 kr. -144.462 kr.

RealRåd kan regne på dine muligheder. Hvis du ønsker det, kan du ringe på 4330 0050 eller skrive til info@realraad.dk.

Opsigelsesfristen nærmer sig

Der er stadig mange boligejere, som ikke fik omlagt deres lån til 1 % i 2019, hvor vi oplevede hele 2 konverteringsbølger og rekordmange lån blev omlagt til lav fast rente.

Hvis du er en af dem, bør du starte året med en gennemgang af dine muligheder. Og husk, at fristen for at opsige lån allerede er den 31. januar. Så det er nu, at forarbejdet skal gøres.

I 2019 oplevede vi også at det blev dyrere at indfri sine lån med den såkaldte pari-straks metode, hvor man indfrier sine lån her og nu til kurs 100, mod at betale differencerenter. Når realkreditinstitutterne konkurrerer på priserne, sker det mærkeligt nok ved, at et af institutterne vælger at sætte prisen op, hvorefter de andre også gør det. Så derfor bruger alle institutter nu den samme rente, når man beregner differencerenterne. Vi taler faktisk om prisstigninger på op til 31,5 %, og nu er det blevet så dyrt at betale differencerenter, at kurssikring i nogle tilfælde kan være billigere.

I stedet for at indfri med pari-straks metoden og betale differencerenter til 31.3.2020, kan det måske bedre betale sig at opsige lånet og kurssikre det nye lån til 31.3.2020.

Eksempel fra Jyske Bank:

Et 2 % lån på 3 millioner kan omlægges til et nyt 1 % lån til kurs 98,85 den 7. januar 2020 eller til kurs 98,4 pr. den 31. marts 2020.
Hvis lånet omlægges 7. januar 2020, bliver udgiften til differencerenter 22.768 kroner, men da de kan trækkes fra i skat, bliver netto udgiften på 16.160 kroner.
Vælger du i stedet at opsige 2 % lånet til indfrielse 31. marts 2020, og kurssikre 1 % lånet, bliver kursen i stedet 98,40. Dit kurstab stiger med 13.743 kroner, men du sparer 16.160 til differencerenter, så netto sparer du 2.857 kroner.
Hvis renten på dit nuværende lån er højere end 2 % bliver besparelsen endnu større.

Skal dine boliglån have et nytårseftersyn, som skriv til info@realraad.dk eller ring til os på telefon 4330 0050 og aftal et møde med os.

P.S.
Rentebesparelsen ved at omlægge lånet i eksemplet er 28.500 kroner det første år.

67 MILLIARDER KRONER.

Så meget har boligejerne optaget i 30-årige lån med 0,5 % rente i 2019. Og mens mange taler om uændrede lave renter så langt øjet rækker, så kan vi i RealRåd bare konstatere, at renten faktisk er steget. Så meget at det for nogle boligejere er muligt at omlægge deres 0,5 % lån til 1 % lån og dermed reducere restgælden.

Lån med afdrag.
Et lån på 3.000.000 kroner kan med de nuværende kurser få reduceret gælden med 91.000 kroner efter omkostninger. Nettoydelsen er uændret, men afdraget falder med ca. 9.000 kroner om året. Derfor vil kursgevinsten være spist op på 10 år, hvis ikke lånet omlægges igen inden da. Og 10 år er netop RealRåds rettesnor for, hvornår vi anbefaler en låneomlægning til højere rente.

Lån uden afdrag.
Her kan du med fordel bruge RealRådmodellen, som både giver dig en højere kurs på det nye lån, men også en lavere bidragssats. Hvis du bruger RealRådmodellen til omlægning fra 0,5 % til 1 %, kan du reducere gælden med 111.000 kroner, hvis lånet er på 3 millioner kroner.

Har du optaget lån til 0,5 % rente, kan vi regne på dine muligheder. Du skal bare ringe på 4330 0050 eller skrive til info@realraad.dk. Det koster ikke noget.

RENTEN STIGER IKKE DE NÆSTE MANGE ÅR!

Det er ikke RealRåds udsagn, men derimod et udsagn vi ofte hører. Enten fra nogen som tror det (f.eks. økonomer), eller fra nogen som håber det (f.eks. boligejere med rentetilpasningslån).

Men her følger lidt fakta, som viser, at renten faktisk ER steget.

Hvis du konverterede et 2 % lån på 3 millioner kroner den 3. september 2019, var kursen 98,8 på et 0,5 % lån og du skulle optage et nyt lån på 3.091.000.
Ventede du med omlægningen til den 7. november, var kursen også 98,8. Men det var på et 1 % lån.
Og hvis du havde opsagt det gamle lån før 31. oktober, skulle du optage et nyt lån på 3.076.000 kr.
Hvis lånet ikke var opsagt, ville gælden stige med yderligere 24.000 kr., på grund af ekstra differencerenter, men nu antager vi, at du satsede og opsagde lånet inden 31. oktober.

Resultat:

Renter og bidrag det første år på 0,5 % lånet er 37.900 kr.
Renter og bidrag det første år på 1 % lånet er 52.900 kr.
Forskel 15.000 kr. på bare 2 måneder.

Startgælden på 1 % lånet er 15.000 kroner lavere, men hvis man tager højde for, at afdraget på 0,5 % lånet er næsten 11.000 kroner større end på 1 % lånet, går der kun lidt over 1 år, før gælden på 0,5 % lånet er lavere.

Timingen er vigtig, når man skal omlægge lån, og med RealRåds overvågning af lån ved du, at du får besked, når der er en konverteringsmulighed.

Ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk hvis vi skal regne på dine muligheder.

De fristende rentetilpasningslån

Hvorfor betale 1 % i rente på realkreditlånet, hvis man i stedet kan 0,37 % for at låne pengene?

Det er der nok mange der går og tænker over, og det er da også til at forstå, da der aktuelt er kontante fordele ved rentetilpasningslån:

 1. Kursen er 100. Så hvis man kan optage et 1% lån på 3 millioner kroner til kurs 98, skal man kun låne 2.940.000 kroner hvis lånet er med rentetilpasning.
 2. Nettoydelsen er 258 kroner lavere pr. måned i vores eksempel.
 3. Og man afdrager 1.430 kroner mere pr. måned.

Så hvad er der overhovedet at tænke over? Hvorfor optager alle boligejere ikke bare rentetilpasningslån?

Det er naturligvis fordi der også er en række ulemper ved lånene:

 1. Renten er variabel. Standardlånene skal rentetilpasses hvert år, eller hvert 3. eller 5. år, og efter en rentetilpasning kender du ikke din nye terminsbetaling.
 2. Bidragssatserne er markant højere på rentetilpasningslån. F.eks. 0,18% på F5 lån og 0,43% på F1 lån hvis belåningen er 80 % i Realkredit Danmark
 3. Hvis renten stiger, falder kursværdien af gælden ikke, som det er tilfældet med fastforrentede lån.

Der er mange meninger om, hvordan renten vil udvikle sig de kommende år. Mange mener, at renten vil forblive lav i mange år endnu, og andre håber det bare. Sikkert er det dog, at ingen ved det.

Men hvad nu hvis renten stiger med bare 1 %?

Det vil få terminsbetalingerne til at stige. Hvor meget kommer lidt an på, hvor lang tid der går, før det sker. For så længe det går godt med rentetilpasningslånet, så afdrager du jo hurtigere på gælden, og jo lavere gælden er, desto mindre ondt gør en rentestigning.

Hvis vi holder fast i sammenligningen af 1% lånet på 3 millioner og rentetilpasningslånet på 2.940.000 kroner ser forskellen i nettoydelsen sådan ud pr. måned:

 1. Hvis stigningen kommer om 1 år er 1 % lånet 212 kroner billigere
 2. Hvis stigningen kommer om 2 år er 1 % lånet 131 kroner billigere
 3. Hvis stigningen kommer om 3 år er 1 % lånet 49 kroner billigere
 4. Hvis stigningen kommer om 4 år er 1 % lånet 31 kroner dyrere
 5. Hvis stigningen kommer om 5 år er 1 % lånet 111 kroner dyrere.

Og så meget lavere er gælden på rentetilpasningslånet:

 1. 77.155 kroner hvis rentestigningen kommer om 1 år
 2. 93.064 kroner hvis rentestigningen kommer om 2 år
 3. 107.718 kroner hvis rentestigningen kommer om 3 år
 4. 121.110 kroner hvis rentestigningen kommer om 4 år
 5. 133.233 kroner hvis rentestigningen kommer om 5 år.

Men kursværdien af gælden falder jo ikke på rentetilpasningslån, som den gør på de 30-årige lån med fast rente. I øjeblikket skønner vi, at kursen falder med ca. 8-9 point på 1 % lånet, hvis renten stiger til 2 %. Kursfølsomheden vil dog aftage med tiden, så det tager vi højde for.

Med den forudsætning, kan vi beregne forskellen i kursværdien af 1 % lånet og rentetilpasningslånet.

 1. Hvis stigningen kommer om 1 år er kursværdien på 1 % lånet 235.496 kroner lavere
 2. Hvis stigningen kommer om 2 år er kursværdien på 1 % lånet 202.614 kroner lavere
 3. Hvis stigningen kommer om 3 år er kursværdien på 1 % lånet 171.367 kroner lavere
 4. Hvis stigningen kommer om 4 år er kursværdien på 1 % lånet 141.769 kroner lavere
 5. Hvis stigningen kommer om 5 år er kursværdien på 1 % lånet 113.834 kroner lavere.

Så skal man vælge rentetilpasningslånet og satse på, at renten forbliver lav? Eller skal man betale en højere ydelse fra start som betaling for en fast rente i 30 år og muligheden for reduktion af gælden ved konvertering til højere rente?

Vi kan ikke træffe valget for dig, men vi kan regne på muligheden.

Ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk

 

Når 3.000 kroner reelt er 13.000 kroner

Er du en af de mange, som siger at det ikke kan betale sig at konvertere lån, fordi gælden stiger for meget i forhold til besparelsen?

Måske har du ret, men husk at når medierne omtaler besparelsen efter skat, så dækker det over flere ting.

Et yndet eksempel er f.eks. at skrive om konvertering af et 2 % lån på 2 millioner kroner.
I øjeblikket vil resultatet være, at boligejeren sparer 250 kroner om måneden efter skat, men at gælden stiger med 50.000 kroner.
Så kan vi godt forestille os, at mange vælger bare at gå videre til næste artikel.

Men hvis vi nu graver et spadestik dybere, hvad ligger der så bag tallene?

Gælden stiger ganske rigtigt med ca. 50.000 kroner med de aktuelle kurser på 1% lån, men se så her:

Udgiften til renter og bidrag falder med 19.000 kroner.
Afdraget stiger med 10.000 kroner.

Du sparer altså 19.000 kroner i omkostninger, men bruger de 10.000 kr. til afdrag/opsparing. Og fordi din renteudgift falder, skal du betale 6.000 kroner mere i skat.

Tilbage er det som medierne kalder nettobesparelsen på 3.000 kroner, men faktisk sparer du netto 13.000 kroner. (plus en engangs skattebesparelse på 4.000 kroner, fordi en stor del af omkostningerne kan trækkes fra i skat).

Hvis du vil have beregnet din reelle besparelse, skal du bare ringe på 4330 0050 eller skrive  til info@realraad.dk.

Men husk at sidste frist for opsigelse af lån er 31. oktober.

KURSSIKRING ELLER PARI-STRAKS INDFRIELSE?

Den 31. oktober er sidste frist for opsigelse af lån, hvis du skal konvertere lån til terminen 1. januar, og når du opsiger dit lån, bør du også kende udbetalingskursen på dit nye lån, da du ellers risikerer, at omlægningen ikke hænger sammen.

Du kan gennemføre sagen på 2 måder:

 1. Udbetaling af lånet i dag og pari-straks indfrielse af det nuværende lån
 2. Kurssikring af lånet til 30.12 og pari indfrielse 30.12.

Hvis du bruger pari-straks indfrielse får realkreditinstituttet indfrielsesbeløbet med det samme, og indtil pengene betales videre til obligationsejerne, skal du betale en rente til realkreditinstituttet. Den tillægges obligationsrenten og det samlede beløb kaldes differencerenter. Udgiften kan trækkes fra i skat.

Hvis du kurssikrer lånet, beregner realkreditinstituttet, eller banken som laver kurssikringen, et kursfradrag så du får en lavere kurs på det nye lån. Denne udgift kan ikke trækkes fra i skat.

Hvad er billigst?

Du er nødt til at spørge realkreditinstituttet eller banken i hvert eneste tilfælde, men her er 2 eksempler, hvor et 2 % lån på 3 millioner konverteres til 1 %:

 

Du kan her drage 2 konklusioner:

 1. Du betaler markant mere i differencerente, hvis du har lånet i Realkredit Danmark (+10,17%)
  (I Totalkredit/Nykredit er omkostningen den samme)
 2. Du betaler markant mere for kurssikring i Realkredit Danmark (+31,77%)

RealRåd kan regne på, hvad der er billigst for dig. Ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk.

Vi venter lige – Hvad venter vi egentlig på?

På Facebook kan man spørge og udveksle erfaringer om realkreditlån i gruppen Aktieporteføljen – debat om realkreditlån. RealRåd har i et stykke tid været ordstyrer i gruppen og har derfor læst de fleste indlæg og kommenterer også indimellem.

På det seneste er et tema gået igen. Boligejere som skal omlægge deres 2%-lån venter på at kurserne stiger. Det er der ikke noget mærkeligt i, for hvem vil ikke gerne have en bedre kurs? Der kan være flere årsager til, at lånet ikke allerede er blevet omlagt, men en af grundene er desværre at der stadig ventes på et lånetilbud fra ”banken”. Og dem som nu har fået et tilbud kan konstatere, at kursen på 0,5% lånet er faldet siden toppen, hvor lån kunne udbetales til kurs 98,45. Nu er kursen 97,07 (25.9.2019). Og hvad gør man så? Man kan f.eks. vente på at kursen stiger igen, med den usikkerhed der er, for at det ikke sker. Eller man kan vælge et 1% lån i stedet, hvor kursen nu er 99,68 (afdragsfri serie 25.9.2019).

Men 1% i rente er jo det dobbelte af 0,5% vil den kvikke boligejer sige, hvilket vi ikke vil bestride. Men prisen på et realkreditlån er andet end renter. Kurstabet er også en væsentlig omkostning. Især hvis man er til aktiv gældspleje med hyppige konverteringer. Målt over 30 år vinder lånet til 0,5 % rente, men hvor mange realkreditlån løber i 30 år?
Med de nuværende kurser er den samlede ydelse efter skat ca. 29.000 kroner lavere pr. million, men det giver jo ingen mening at sammenligne over 30 år, hvis den reelle løbetid er meget kortere.

Vi kan sammenligne de 2 aktuelle muligheder:

 • 0,5 % 30 år til kurs 97,07
 • 1,0 % 30 år til kurs 99,68
Pr. million i gæld:

0,5 %

1,0 %

Forskel

Nyt lån

1.031.000 kr.

1.004.000 kr.

-27.000 kr.

Nettoydelse 1. år

40.874 kr.

41.084 kr.

210 kr.

Netto i alt over 30 år

1.171.000 kr.

1.200.000 kr.

29.000 kr.

År før samme gæld 9 år

Man bruger altså besparelsen de første 9 år på at afdrage den ekstra gæld.

Tilbage til spørgsmålet, hvad venter vi på? F.eks. at kursen på 0,5% lånet stiger til 99. Så kan vi sammenligne med den nuværende kurs.

Pr. million i gæld:

0,5 % kurs 97,07

0,5 % kurs 99

Forskel

Nyt lån

1.031.000 kr.

1.010.000 kr.

-21.000 kr.

Nettoydelse 1. år

40.874 kr.

40.077 kr.

-797 kr.

Netto i alt over 30 år

1.171.000 kr.

1.148.000 kr.

-23.000 kr.

Der er ikke noget forkert i at gå efter den marginale ekstra gevinst, som ovennævnte tal jo viser. De er kun et udtryk for, hvad man sparer EKSTRA ved at vente på en bedre kurs. For der vil være gevinst ved at omlægge 2 % lånet allerede nu, og risikoen ved at vente er, at man helt misser muligheden, hvis kurserne i stedet falder. Så kan man gå glip af en nettobesparelse 1. år på ca. 3.100 kr. pr. million i gæld.

Skåret ind til benet er det jo den gamle talemåde:
En fugl i hånden er bedre end 10 på taget.

Vandret konvertering – Vi gentager succesen.

Hvis du hører til dem, som har optaget afdragsfri lån til 0,5 % eller 1 % rente tilbyder vi nu sammen med vores samarbejdspartner, det vi kalder en vandret konvertering. Det er når du omlægger dit lån til et nyt lån med samme rente, men med en højere kurs og en lavere bidragssats, og samtidig bruger RealRådmodellen til afdragsfriheden.

Normalt kan der være store omkostninger forbundet med låneomlægning, men vi har i en periode nu skåret de fleste omkostninger væk, herunder vores eget honorar, bankens ekspeditionsgebyr og kurtagen.

RealRådmodellen er en kombination af et realkreditlån med afdrag og en prioritetskredit, hvorfra man kan finansiere afdragene i den udstrækning man ønsker det. Hele ydelsen på realkreditlånet trækkes på kreditten, og du skal som minimum indbetale renter og bidrag. Renten på prioritetskreditten er den samme som rente- og bidragssatsen på realkreditlånet, og den er fast i 5 år. Prioritetskreditten dækker 5 års afdrag på realkreditlånet.

Nedenfor kan du se 2 eksempler på vandrette konverteringer, baseret på en kursforskel på 1 point.

Omlægning af 1 % lån

Nuværende lån

RealRådmodellen

Forskel

Startgæld realkreditlån

3.000.000 kr.

2.974.000 kr.

-26.000 kr.

Bidragssats

1,00 %

0,59 %**

0,41 %

Nettoydelse

3.561 kr.

2.805 kr.

-755 kr.

Gæld efter 5 år*

3.000.000 kr.

2.937.000 kr.

-63.000 kr.

 

Omlægning af 0,5 % lån

Nuværende lån

RealRådmodellen

Forskel

Startgæld realkreditlån

3.000.000 kr.

2.972.000 kr.

-28.000 kr.

Bidragssats

1,00 %

0,59 %**

0,41 %

Nettoydelse

2.673 kr.

1.923 kr.

-750 kr.

Gæld efter 5 år*

3.000.000 kr.

2.935.000 kr.

-65.000 kr.

*  Hvis nettobesparelsen bruges til afdrag
** Efter 0,15 % kundekroner i Totalkredit. Gælder til og med 2020, hvorefter ny sats fastsættes.

Udover den kontante fordel ved lavere startgæld og lavere nettoydelse, er der en ekstra lille fordel, hvis du omlægger 0,5 % lånet. Vi har før skrevet om indlåsningseffekt, som er risikoen for ikke at kunne indfri lån til dagskurs, hvis den cirkulerende obligationsmængde er for lille. Normalt siger man, at størrelsen på en obligationsserie skal være på 3-5 milliarder før man er sikker på at undgå Indlåsningseffekt.

Den 13.9.2019 cirkulerer der i de afdragsfri 0,5 % serier:

Nykredit/Totalkredit

Realkredit Danmark Jyske Realkredit Nordea Kredit.
3,3 mia. 1,7 mia. 0,7 mia.

2,2 mia.

Til sammenligning er der udstedt i alt 7,3 mia. i Nykredits 0,5 % serie med afdrag.

Hvis vi skal regne på dine muligheder, skal du bare sende os oplysninger om dit afdragsfri lån til info@realraad.dk

Kurserne falder – Og hvad så?

Der er stor spænding op til rentemeldingen fra Den Europæiske Centralbank den 12.9 og baseret på de seneste dages kursfald, ser det ud til at markedet forventer lempelser fra banken.
På én uge er kursen på 0,5 % 30 år faldet med næsten 2 kurspoint, så den i dag den 10.9 er nede på 96,8.

Mange har været hurtige og hjemtage lån på toppen og andre, som ventede på højere kurser, må nu vente længere. Og måske rumsterer der nu nogle tanker om, hvad der sker, hvis kurserne falder yderligere i stedet? Det ville måske ikke være så tosset, og kursen skal faktisk bare falde med omkring ½ point, før 1 % obligationen kommer i spil igen. Den afdragsfri vel og mærke, men den kan man sagtens bruge, selvom man vil afdrage på lånet.

Og falder kurserne med yderligere ½ point vil en sammenligning se sådan ud:

Pr. 1 million i lånebehov

0,5 %

1 %

Forskel

Anslået kurs

96,25

99,8

3,65

Hovedstol

1.039.000 kr.

1.002.000 kr.

-37.000 kr.

Nettoydelse 1. år pr. måned

3.400 kr.

3.385 kr.

-15 kr.

Afdrag 1. år pr. måned

2.682 kr.

2.399 kr.

-283 kr.

Målt på nettoydelsen er der stort set ingen forskel, men det sker på bekostning af, at afdraget på 1 % lånet er mindre i starten. Til gengæld er startgælden 37.000 kr. lavere, og der går ca. 12 år før gælden på 0,5 % ville være lavere end på 1 % lånet.

Så hvis du står foran at skulle omlægge et 2 % lån og har fået et tilbud på 0,5 %, er vores anbefaling at du holder øje med kurserne og bestiller et tilbud på 1 %, så snart det bliver muligt. Eller man kan overlade det til RealRåd, hvis man er kunde hos os.

Hvis vi skal regne på dine muligheder, er du velkommen til at kontakte os. Enten på  telefon 4330 0050 eller pr. e-mail til info@realraad.dk

Har du lige omlagt dit afdragsfri lån til 1,5 %?

Så er der nu mulighed for at spare endnu mere:

 1. Omlægning af lånet til 0,5 % rente
 2. Lavere bidragssats med RealRådmodellen
 3. Højere kurs med RealRådmodellen.

 

Når du laver afdragsfriheden med RealRådmodellen, optager du et realkreditlån med afdrag i Totalkredit, og etablerer ved siden af en prioritetskredit til finansiering af afdragene.
Det giver dig 2 økonomiske fordele.

 1. Kursen er p.t. 1 point højere, så du skal låne 10.000 kr. mindre pr. million.
 2. Du sparer det forhøjede bidrag for afdragsfrihed.

Nedenfor kan du se nogle eksempler på bidragssatser:

Belåning:

RD NDA JR TK* RRM
60 %

0,48%

0,73% 0,64% 0,60%

0,44%

70 %

0,84%

0,83% 0,68% 0,78%

0,52%

80 % 1,01% 1,00% 0,98% 0,92% 0,59%

 

Hvis du omlægger et afdragsfrit lån på 2 millioner kr. på traditionel vis, falder nettoydelsen med ca. 1.150 kr. pr. måned.
Hvis du i stedet bruger RealRådmodellen falder nettoydelsen yderligere med:

Belåning:

60 %

70%

80%

RD

50 kr.

398 kr.

522 kr.

NDA

360 kr.

385 kr.

509 kr.

JR

249 kr.

199 kr.

484 kr.

TK

199 kr.

323 kr.

410 kr.

Hvis vi skal regne på dine muligheder med RealRådmodellen, skal du bare ringe til os på 4330 0050 eller skrive til info@realraad.dk og vedhæfte oplysninger om dine nuværende lån. Det koster ikke noget.

Læs mere om RealRådmodellen på vores hjemmeside, hvor der er en lang række spørgsmål og svar.

Noter:
RD = Realkredit Danmark
NDA = Nordea Kredit
JR = Jyske Realkredit
TK = Totalkredit
* bidragssatserne er efter 0,15 % i kundekroner

 

Lavere gæld og lavere bidrag – En god kombination.

RealRådmodellen giver dig mulighed for at få:

 1. Lavere bidragssats.
 2. Lavere gæld.
 3. Fleksible afdrag.

 

Lavere bidragssats:
Når du ønsker afdragsfrihed på dit realkreditlån, betaler du, udover den normale bidragssats, også et tillæg, og det er i de 4 store institutter minimum på 0,1 %, hvis belåningen er under 40 %, og det højeste er på 1 %.
I øjeblikket er der udstedt ”afdragsfri” obligationer med rente 1 % – 2,5 % for i alt 289 milliarder kroner. Det betyder, at boligejerne som minimum betaler 289 millioner kroner ekstra i bidrag for afdragsfriheden, men det mest sandsynlige er, at der betales mellem 289 og 950 millioner kroner ekstra.
Hvis du har et afdragsfrit lån på 3 millioner kroner og 80 % belåning, betaler du ca. 9.900 kroner ekstra om året i bidrag for afdragsfriheden.

Lavere gæld:
RealRådmodellen er baseret på, at du optager realkreditlånet med afdrag og finansierer afdragene fra en prioritetskredit. Kursen på lån med afdrag er højere end på et traditionelt lån med afdragsfrihed, så derfor skal du låne mindre.
I øjeblikket kan man kun optage 30-årige lån til 0,5 % rente. Her er kursforskellen i dag 1,2 point, så hvis du optager et afdragsfrit lån på 3 millioner, skal du kun optage et lån på 2.963.000 kroner for at få det samme beløb udbetalt. Din startgæld bliver altså 37.000 kroner lavere i eksemplet.

Fleksibilitet:
Hvis du bruger RealRådmodellen til afdragsfrihed, hæves hele din terminsydelse på prioritetskreditten. Renter, afdrag og bidrag. Du skal som minimum indbetale renter og bidrag på prioritetskreditten. Men du kan også vælge at indbetale lidt mere. I så fald er det afdrag, men du bestemmer selv hvor meget. Afdraget på et 0,5 % lån på 3 millioner kroner er i starten ca. 7.700 kroner pr. måned. I dette eksempel kan du altså vælge at indbetale mellem 0 og 7.700 kroner, og du behøver ikke at indbetale det samme beløb hver gang.

Når der er gået et stykke tid, og du har brugt prioritetskreditten til afdrag, kan du også vælge at indbetale et ekstra beløb. Har du f.eks. brugt prioritetskreditten til afdrag i et år på lånet i eksemplet, er trækket på kreditten 118.000 kroner og gælden på realkreditlånet er faldet med 118.000 kroner, så netto skylder du ikke mere. Men du kan frit nedbringe kreditten med et større beløb, hvis du ønsker det. Helt uden omkostninger og uden varsler.

Hvis vi skal regne på dine muligheder med RealRådmodellen, skal du bare kontakte os på telefon 4330 0050 eller skrive til info@realraad.dk.

Skift til afdragsfrihed med RealRådmodellen

Resume: Sådan kan du spare 3.235 kroner om året pr. million kroner i gæld udover besparelsen ved at omlægge dit nuværende afdragsfri lån. Se eksempler nederst.

Nu har vi snart lavet RealRådmodellen i 2 år, og mange af vores kunder har benyttet sig at muligheden for at få en lavere bidragssats på denne måde.

Hvis du har et traditionelt lån med afdragsfrihed, betaler du et tillæg til den normale bidragssats:

 

80 % belåning

60 % belåning

Jyske Realkredit

0,3625%

0,15%

Realkredit Danmark

0,3250%

0,10%

Nordea Kredit

0,3250%

0,20%

Totalkredit

0,3300%

0,10%

Hvis du bruger RealRådmodellen, skal du ikke betale tillæggene. Det skyldes, at du bruger en prioritetskredit til at betale afdrag på realkreditlånet. Og vilkårene på prioritetskreditten er, at den dækker 5 års afdrag på realkreditlånet, samt at renten på kreditten er fast i de 5 år.
Renten fastsættes som rentesatsen på realkreditlånet + bidragssatsen på realkreditlånet.
F.eks. 1 % + 0,74 % = 1,74 %.

Hvis du har et almindeligt afdragsfrit realkreditlån på 1.000.000 kroner i f.eks. Totalkredit betaler du det første år 1 % i rente + 1,07 % i bidrag eller 20.700 kroner på et år.

Med RealRådmodellen betaler du:

 

Renter og bidrag

Kreditrenter

I alt

1. år

17.213

252

17.465

2. år

16.711

754

17.465

3. år

16.204

1.261

17.465

4.år

15.692 1.773

17.465

5. år

15.175

2.290

17.465

Den årlige besparelse er altså 3.235 kroner om året, som du i stedet kan indbetale på prioritetskreditten og dermed spare endnu mere i rente.

Samtidig omlægning fra 2 % uden afdrag til afdragsfrihed med RealRådmodellen:

Nettobesparelse ved 80 % belåning 3 millioner i gæld: Traditionel omlægning i samme institut Skift til RealRådmodellen i Totalkredit

Jyske Realkredit

20.178

28.394

Realkredit Danmark

20.132

29.076

Nordea Kredit

20.178

28.927

Totalkredit

20.196

27.223

 

Omlægning fra 1,5 % uden afdrag til afdragsfrihed med RealRådmodellen:

Nettobesparelse ved 80 % belåning 3 millioner i gæld: Traditionel omlægning i samme institut Skift til RealRådmodellen i Totalkredit

Jyske Realkredit

9.612

17.823

Realkredit Danmark

9.567

18.482

Nordea Kredit

9.613

18.378

Totalkredit

9.728

16.640


Der er regnet med et nyt 1 % lån til kurs 99,10, kundekroner på lån i Totalkredit og 29 % skattefordel.
Indfrielse sker med differencerenter frem til 31.12.2019 og øvrige standardomkostninger.

Hvis vi skal regne på dine muligheder med RealRådmodellen, skal du bare sende dine låneoplysninger til info@realraad.dk. Det koster ikke noget.

 

Hvad kan bedst betale sig?

Det spørgsmål hører vi tit i RealRåd og på forskellige debatfora, og spørgsmålet går som regel på om man skal vælge fast eller variabel rente. Svaret er det samme hver gang. Lige nu er variabel rente billigere, men hvor længe ved vi ikke, og så er spørgeren lige vidt.

Så begynder vi at forklare forskellene. Den åbenlyse er, at man kender sin ydelse på et fastforrentet lån, mens ydelsen løbende bliver ændret på et lån med variabel rente. F.eks. hvert 5. år på et F5 lån, eller hvert halve år på et F-Kort.
Derefter fortæller vi om muligheden for at konvertere et fastforrentet lån. Aktuelt hvor stor kursfølsomheden er på et 1 % lån. Her forventer vi, at kursen falder med omkring 10 kurspoint, hvis renten stiger til 2 %, og hvis det sker, kan man reducere sin restgæld.

Et af ”Flexlånselskernes” hovedargumenter er, at man afdrager hurtigere på et FlexLån fordi renten er lavere, hvilket er helt rigtigt. Men hvis renten stiger, så stiger ydelsen også, og afdraget falder. Overfor det står, at en rentestigning betyder, at kursen på det fastforrentede lån falder, og man derved kan reducere restgælden ved at konvertere lånet.

Nedenfor kan du se, hvor meget kursen skal falde på et fastforrentet lån, før kursværdien af den fastforrentede gæld svarer til gælden på FlexLånet. Udgangspunktet er et F-Kort lån på 3 millioner til -0,43 % i rente, som sammenlignes med et 1% lån til kurs 99,18.
Forskellen i nettoydelsen er på 617 kroner pr. måned, som afdrages ekstra på FlexLånet, så boligejerens rådighedsbeløb er det samme.

  Gæld F-Kort Gæld 1 % Nødvendig kurs
1. år 2.883.000 2.938.000 98,15
2. år 2.766.000 2.850.000 97,05
3. år 2.648.000 2.761.000 95,91
4. år 2.531.000 2.672.000 94,72
5. år 2.413.000 2.582.000 93,47
10 år 1.823.000 2.115.000 86,19

 

Det er helt tydeligt, at den faktiske gæld falder hurtigere, hvis den lave rente på F-Kort er uændret, men hvor længe er den så det? Det er jo det, som ingen ved. Økonomerne er over en bred kam enige om, at det varer længe før renten stiger. De samme økonomer, som de sidste par år har sagt at renten var i bund. Renterne lever deres eget liv, uanset hvad økonomerne mener.

Aktuelt er renteforskellen på ca. 1,3 %, hvis vi også tager højde for, at bidragssatsen er højere på FlexLån, så der er en vis sikkerhedsmargin til fordel for FlexLånet p.t., men hvis renten stiger med 1,3 % vil kursen på det fastforrentede lån så være ned på anslået 86 afhængig af, hvornår det sker.

Vi forstår godt spørgsmålet, men svaret må nok være, at hvis man spørger fordi man er bekymret for konsekvensen af rentestigninger, så bør man vælge den faste rente.

Så kom vi forbi opsigelsesfristen

31. juli var sidste frist for at opsige sine lån, hvis de skulle indfries pr. 1.oktober, og da boligejerne rider på en kæmpe konverteringsbølge, har panikken været meget større end den plejer, og mange har måske følt sig presset til at opsige deres gamle lån og kurssikre et nyt lån, selvom kursen ikke var helt optimal
Det skrev vi om den
17. juli, og nu kan vi gøre status.

Boligejere som ikke opsagde lånet 31. juli skal nu betale differencerenter helt frem til nytår i stedet for til 1. oktober, hvis de havde opsagt lånet.

Hvis de opsagde et 2% lån på 3 millioner kroner den 31. juli og kurssikrede et nyt 1 % lån ville det nye lån blive på 3.087.000 kr. Kursen lukkede 31. juli ned på 98,45.
1. august er kursen på 1 % 30 år steget, så der er købere til kurs 99,20. Så selvom de nu skal betale næsten 22.000 kroner mere i differencerenter, bliver det nye lån på 3.085.000 kroner.

Vi kommer ikke udenom det irriterende faktum, at man skal betale mere i differencerenter, hvis lånet ikke blev opsagt, men det opvejes af en aktuel højere kurs, så man får altså ikke en dårligere konvertering fordi opsigelsesfristen er blevet overskredet.

Men kurserne kan selvfølgelig falde igen, så vores opfordring er, at du sørger for at få et lånetilbud, så du er klar til at låse kursen fast, når den når dit kursmål. Det kan RealRåd hjælpe dig med.

 

Hvad gør vi nu?

Vi har været gennem en uge med sivende kurser på 1 % 30 år. Til stor frustration for de boligejere som stadig venter på et lånetilbud.

Med en øjeblikkelig udbetalingskurs på 96,8 er kursen kommet under det generelle kursmål, som vi bruger i RealRåd. Vores udgangspunkt er, at omkostningerne, herunder kurstabet, skal tjenes hjem på maksimalt 5 år med rentebesparelsen. Og hvis 2 % lånet, som skal omlægges, er på 2 millioner, vil det nu tage 7,25 år. Jo større gælden er desto lavere kurs, kan man tåle og omvendt.

Hvis gælden er på 2 millioner, er kursmålet 98, hvis omkostningerne skal finansieres på 5 år. Kurserne skal altså stige med ca. 1,2 point.
Og så er vi faktisk tættere på, at 1,5 % obligationen kommer under kurs 100 og dermed er en mulighed. Det kræver blot at det nye lån optages i et institut, hvor det er muligt at bruge en afdragsfri obligation, selvom man ønsker at afdrage lånet fra starten. Totalkredit er desværre ikke med i det felt.
Kursen på 1,5 % er p.t. 100,6 og hvis den falder med mere end 0,6 point åbnes der igen for udstedelse af lånetilbud.

Hvad er så forskellen på de 2 lån?

  2% lån 1% lån 1,5 % lån
Ny restgæld 2.000.000 2.094.000 2.037.000
Nettoydelse 1. år   -1.472 -1.238
Afdrag pr. måned 4.740 5.680 5.168
Renter og bidrag i alt 795.000 501.000 646.000
Kursfølsomhed* 12,31 14,41 17,89

* Kursfølsomheden er et udtryk for, hvor meget kursen falder, hvis renten stiger med 1 %. Man skal være opmærksom på, at tallet ikke er udtryk for de faktiske kursfald, men alene viser at der er forskel i kursfølsomheden, og her vil kursen på de afdragsfri 1,5 % obligationer være mere følsom end 1 % med afdrag.

For at vende tilbage til det indledende spørgsmål, så er der stadig 2 uger til den endelige beslutning skal træffes, da 2 % lånet skal opsiges senest 31. juli.

 1. Hvis kursen på 1 % stiger til over kursmålet er det løsningen
 2. Hvis kursen på 1,5 % falder, kan det være løsningen
 3. Eller man kan se i øjnene, at man missede omlægningsmuligheden denne gang**

Hvis 2 % lånet ikke er opsagt 1.8 kan man stadig omlægge lånet. Men så stiger omkostningerne til differencerenter, da der i så fald skal betales for 3 måneder ekstra (til 1. januar). Det svarer til at kursen skal stige yderligere med ca. 0,75 point for at finansiere ekstraomkostningen.

** Timing er vigtig og hele udgangspunktet for en lånekonvertering er, at man har fået et lånetilbud. Det er der desværre mange, som endnu ikke har. Måske fordi de ikke har været så opmærksomme som andre og nu pænt må vente på at banken/realkreditinstituttet har tid. En af fordelene ved at være kunde hos RealRåd er, at vi sørger for at bestille tilbud, når tiden er inde for den enkelte kunde. Derfor har RealRåds kunder fået omlagt deres lån.

Hvornår er en kurs god?

Det er næsten det samme som at spørge om, hvor bred en snæver vending er, men forskellen er dog at man kan regne lidt på det første.

1% lånet er meget efterspurgt i øjeblikket. Så meget at realkreditten og bankerne har svært ved at følge med, og som så ofte før begynder kurserne at falde, og så begynder tvivlen at opstå. Er kursen stadig god?

Den 5.7.2019 sluttede kursen på 98 efter at have været oppe i 99 i midten af juni måned, og nøgletal fra USA betyder måske, at kursen falder yderligere, f.eks. til 97. Og så har vi noget at regne på.

Når RealRåd vurderer om en omlægning er god eller ej, måler vi på, hvor lang tid det tager at tjene omkostningerne hjem med rentebesparelsen. Omkostningerne er i denne forbindelse forskellen på gælden på det nuværende lån og størrelsen på det nye lån. Kurstabet på det nye lån er derfor en del af omkostningerne.

Hvis man konverterer ned i rente, f.eks. fra 2 % til 1 % vil det give en rentebesparelse, uanset kursen på lånet. Det er kun et spørgsmål om, hvor længe man skal beholde 1 % lånet, før man har tjent omkostningerne. RealRåds rettesnor er, at det skal ske inden 5 år, men det behøver ikke at betyde, at man skal lade være med at omlægge, hvis det tager længere tid. Risikoen er bare, at du kan risikere at tabe penge, hvis du indfrier lånet før omkostningerne er tjent ind.

Hvis du har et 2 % lån på 3 millioner med 28 års løbetid, som omlægges til 1 %, er her nogle eksempler:

Kurs

Ny gæld

Nettoydelse Rt./bidrag

Break even

99

3.072.000 -5.424 -28.570

3,00 år

98

3.104.000

-4.105 -28.049

4,75 år

97

3.136.000

-3.136 -27.517

6,75 år

Mange vil måske sige, at de ikke gider at omlægge lån og betale måske 136.000 i omkostninger (inklusive kurstab), for at spare 261 kr. pr. måned i nettoydelse, men de skal huske, at de samtidig afdrager 16.000 kr. mere på lånet, og det er derfor, at man ikke bare kan dividere omkostningerne med nettobesparelsen for at regne ud, hvor lang tid der går, før der bliver overskud.

Man skal også huske, at man ved at omlægge til lavere rente, får muligheden for at konvertere tilbage til 2 % hvis renten stiger igen. Hvis det sker om f.eks. 2 år, kan man skære næsten 300.000 kr. af restgælden:

Scenarie:

Restgæld på nyt 2 % lån om 2 år:

1 % lån optaget til kurs 99

2.587.000

1 % lån optaget til kurs 98

2.614.000

1 % lån optaget til kurs 97

2.640.000

Behold nuværende 2 % lån

2.836.000

Hvis du har et 2 % lån og vi skal regne på dine muligheder, skal du bare sende en mail til info@realraad.dk med en kopi af din seneste terminsopkrævning.

Farvel til variabel rente?

Jeg venter lige og ser, hvordan renten udvikler sig. Lige nu er det for dyrt at komme ud af mit rentetilpasningslån”.

Det er en reaktion vi ofte hører, når potentielle kunder henvender sig med et ønske om at komme ud af den variable rente. Og vi formoder, at der er et behov for trygheden ved fast rente, da man vel ellers ikke ville overveje det?

56 % af boligejerne har lån med variabel rente, og de har haft nogle gode år, fordi renten har været markant lavere end den faste rente. Selvom bidragssatserne er højere på lån med variabel rente. På det seneste er renterne raslet ned, så man nu kan låse et 30-årigt lån med fast rente til 1 % på et fornuftigt kursniveau. Det svarer til ca. 1,5 % mere i rente end et tilsvarende lån med variabel rente.

Men hvad får så boligejerne til at holde igen med at omlægge til fast rente? Vi ser 2 årsager:

 1. Ydelsen stiger
 2. Gælden stiger

Hvor meget ydelsen stiger, afhænger naturligvis af, hvad rente- og bidragssatsen er på det nuværende lån, og hvor meget gælden stiger, afhænger af hvilken lånetype der omlægges fra og hvor lang tid der er til næste rentetilpasning.
Har man f.eks. et F5 lån, som blev optaget for 2,5 år siden, er der et kurstab på indfrielsen på ca. 1,5 % og et tilsvarende kurstab på det nye lån. Altså 3 % i alt, hvortil kommer andre omkostninger på ca. 0,7 %. Gælden stiger altså med ca. 3,7 % eller 37.000 kroner pr. million i gæld.

Det er en evig diskussion, om man skal vælge variabel eller fast rente. Skal man gå fra variabel til fast rente, og i givet fald hvornår? Og beslutningsgrundlaget gør det ikke nemmere, for hvordan skal man kunne sammenligne en kendt fast rente med en ukendt fremtidig rente?

Lad os bare igen slå fast, at både ydelse og restgæld stiger, hvis man omlægger fra variabel til fast rente. Det er stensikkert, men skal det så afholde boligejere fra at gøre det? Eller skulle man også sammenligne den stigende ydelse og gæld med, hvad man har sparet i den tid, man har haft variabel rente og bare glæde sig over den gevinst?

Vi har netop regnet på en boligejers lån. Det er et F5 lån som blev optaget for ca. 2,5 år siden og som derfor har 2,5 år til næste rentetilpasning. Renten er 0,15 % og bidragssatsen er 1,17 %. Startgælden var 2,5 mill. og hvis boligejeren i stedet havde valgt en fast rente, ville renten have været på 2,5 % stort set uden kurstab.

Vi kan nu regne på besparelserne i de 2,5 år der er gået, og sammenligne med omkostningerne og de nye ydelser, hvis lånet i dag omlægges til fast rente 1 % 30 år.

Man skal her huske, at der i nettoydelsen også er indregnet, at man afdrager mere, hvis renten er lav, så derfor kan man lave regnestykket:

Sparede nettoydelser i alt 39.000 kr.
+ Lavere gæld på F5 lånet 56.000 kr.
= ramme til kurstab og stigende ydelser ved omlægning 95.000 kr.

Hvis F5 lånet skal indfries i dag vil gælden stige med ca. 96.000 kroner og nettoydelsen vil stige med ca. 2.000 kr. det første år, hvis restløbetiden fastholdes på 27,5 år. Vælger man 30 år, falder nettoydelsen med ca. 5.000 kr. det første år.

Besparelserne fra de 2,5 år der er gået bliver altså nu spist af nye kurstab og omkostninger. Til gengæld har man nu et lån med gode muligheder for en senere kursgevinst ved omlægning til højere rente, hvilket man ikke vil have, hvis man holder fast i lånet med variabel rente.

Om renten så faktisk stiger igen ved vi selvfølgelig ikke, men mod dog ikke at det sker på et tidspunkt?

Hvorfor betaler man 250 kr. i kontingent til RealRåd?

Det er et spørgsmål, som vi ofte hører, og vi er overbeviste om, at nogen fravælger at blive kunde hos os af samme grund. Desværre.

 

I øjeblikket oplever vi en situation, som ganske fint forklarer, hvorfor kunder skal betale kontingent. Vi er nemlig blevet ramt af en konverteringsbølge, som næsten alle med 2 % lån gerne vil med på. Helt forståeligt, da der er store rentebesparelser i sigte.

 

Men hvad sker der, når det går op for boligejerne? Banker, realkreditinstitutter OG f.eks. RealRåd får rigtig travlt med at omlægge lån for kunderne. Så travlt, at der desværre ikke er tid til de boligejere, som ikke er blevet kunder endnu, fordi vores resurser er tilpasset efter antallet af kunder.

 

Og det er ærgerligt, for låneomlægning er et spørgsmål om timing, og forkert timing kan betyde mindre besparelser og større gæld end nødvendigt. Eller i værste fald at boligejeren går glip af en konvertering og dermed også den næste konvertering, som forudsætter den første.

 

Helt konkret betaler vores kunder 250 kroner i kontingent pr. måned. Det svarer til 3.000 kroner om året.
Vi ved, at en rådgiver kan håndtere ca. 150 kunder, som altså betaler 450.000 kroner til RealRåd, som lige præcis passer med udgiften til en rådgivers løn og lønsumsafgift.

 

Så hvis RealRåd får 150 nye kunder, bliver der råd til at ansætte endnu en rådgiver, som så er klar, når kunderne skal konvertere deres lån. Og som sørger for, at det sker.

 

Hvis du vil være kunde, og være sikker på, at vi har tid til din konvertering, så læs mere om fordelene på vores hjemmeside.

 

Er du frisk på en trekant?

Altså en konverteringstrekant® som der er gode chancer for at kunne gennemføre de kommende år.

Sådan kan den se ud:

 1. Du har i dag et 2 % lån
 2. Det omlægges til 1 % med lavere ydelse
 3. Efter 2 år omlægges tilbage til 2 % med en lavere gæld OG en lavere ydelse

Du har altså opnået at få både en lavere gæld og en lavere ydelse. I eksemplet på billedet er din gæld blevet reduceret med 234.000 kr. og ydelsen er reduceret med 918 kr. pr. måned i forhold til, hvis du havde beholdt dit nuværende 2 % lån.

Konvertering af 2 % afdragsfri lån.

Principperne er de samme, men desværre er kursen på 1 % uden afdrag stadig lige lav nok. Der går i øjeblikket næsten 7 år, før du har tjent omkostningerne hjem på renten.

Men så kan du i stedet overveje, at lave afdragsfriheden med RealRådmodellen, som giver et langt bedre resultat. I eksemplet nedenfor bliver nettoydelsen reduceret med 40 %

Du kan se et eksempel her:

Skriv til info@realraad.dk hvis vi skal regne på dine muligheder.

Eller ring på 4330 0050.

Det går stærkt nu

Vi er stadig i gang med at efterbehandle alle konverteringerne, hvor der blev omlagt til
1,5 % til helt optimale kurser. Nogle endda over 100.

Siden da har renten kun kendt én vej, og man kan i dag ikke mere få et tilbud på lån til
1,5 %. Nu hedder renten 1 %, og selvom kursen ikke er helt i top, anbefaler vi nu alle med
2 % lån med afdrag at omlægge lånene.

Det vil vi vise med et eksempel, hvor der omlægges fra 2 % 29 års løbetid til 1 % 29 års løbetid:

Omlægning til kurs 98,20

2 % lån

1 % lån

Forskel

Restgæld

3.000.000 kr. 3.111.000 kr.

+111.000 kr.

Nettoydelse pr. måned 1. år.

11.139 kr.

10.809 kr.

-330 kr.

Heraf afdrag 1. år

6.430 kr.

7.746 kr.

+1.316 kr.

Ydelser i alt

4.288.000 kr.

3.912.000 kr.

-376.000 kr.

Heraf renter og bidrag

1.288.000 kr.

802.000 kr.

-486.000 kr.

Omlægning til 1 % giver et lån med en hidtil uset høj kursfølsomhed. Hvis renten stiger til 2 % igen forventer vi, at kursen vil falde med 10-11 point.
En konvertering tilbage til 2 % om 2 år, vil i så fald medføre en gældsreduktion på anslået 270.000 kr.

Indlåsningseffekt er et begreb, som hyppigt bliver omtalt i medierne, og det er et begreb, som man skal være opmærksom på. Begrebet opstår, når den cirkulerende mængde af obligationer er så lille, at få investorer har haft mulighed for at købe så mange, at de selv kan bestemme kursen. Hvis renten f.eks. er steget til 2 % igen, burde man kunne købe 1 % obligationen til kurs 89, men det kræver jo, at der er en investor, som vil sælge til kurs 89. Hvis der ikke er det, kan man kun indfri lånet ved at opsige det og indfri til kurs 100.

Derfor er det vigtigt at den cirkulerende mængde af obligationer kommer op på 3-5 milliarder kroner. Om det sker, vil de kommende uger vise, men hvis renten holder sig på nuværende niveau, er det sandsynligt at det sker, da boligejere som ønsker 30-årige lån kun har mulighed for at vælge 1 % lånet.

Vores anbefaling er, at alle med 2 % lån med afdrag bestiller et lånetilbud. Hvis man er kunde hos RealRåd sørger vi naturligvis for det.

Omlægning af 2 % lån uden afdrag.

Kursen på 1 % uden afdrag er stadig for lav (96,85) til at vi anbefaler omlægning. Men hvis man ikke kan vente på yderligere kursstigninger, kan man overveje omlægning med RealRådmodellen. Så bliver kursen på lånet 98,20 og samtidig sparer man op til 0,33 % på bidragssatsen. Eksempel:

RealRådmodellen

2 % lån

1 % lån

Forskel

Restgæld

3.000.000 kr.

3.111.000 kr.

+111.000 kr.

Renter og bidrag pr. måned

7.675 kr.

4.510 kr.

-3.165kr.

Netto pr. måned

5.449 kr.

3.202 kr.

-2.247 kr.

Kurs på nyt lån 98,20. Bidragssats på nuværende lån 1,07 %. Bidragssats på nyt lån 0,74 %

Læs mere om RealRådmodellen på vores hjemmeside.

Mixlån i andelsboligforeninger

Dem som kan huske Kartoffelkuren kan måske også huske begrebet mixlån. Det var et politisk indgreb, som gjorde det dyrere for boligejerne at optage realkreditlån. Nu indfører vi en anden slags mixlån til andelsboligforeninger, men med det formål at gøre det billigere at låne.

Når en andelsboligforening omlægger lån, falder renteudgiften og samtidig stiger afdraget på gælden. Begge dele gør, at foreningens formue stiger og dermed andelsværdierne.

I det følgende viser vi forskellen på at optage et traditionelt kontantlån på 10 millioner kr. med forkortet løbetid og 2 kontantlån, som giver den samme vægtede løbetid. Vi viser hvor meget:

 1. Udgiften til renter og bidrag er lavere 1. år
 2. Afdraget er større 1. år
 3. Den samlede forskel er i rente og bidragsbetalinger i lånets løbetid.

Sammenligningen er altså mellem 2 forskellige nye finansieringer, som bruges til omlægning af foreningens nuværende lån med højere rente, hvorfor det er ekstra besparelser udover besparelsen fra selve låneomlægningen, som skal beregnes individuelt.

Hvis det traditionelle lån baseret på 30-årige obligationer med forkortet løbetid:

Løbetid

Besparelse 1. år Ekstra afdrag 1. år Besparelse i alt
29 år

4.873

7.353

52.307

28 år

9.740

13.879

105.115

27 år

14.599

19.485

158.424

26 år

16.451

24.067

212.236

25 år

24.294

27.500

266.551

24 år

29.128

29.646

321.369

23 år

33.950

30.323

376.692

22 år

38.760

29.346

432.518

21 år

43.506 26.471

488.850

Hvis det traditionelle lån baseret på 20-årige obligationer med forkortet løbetid:

Løbetid Besparelse 1. år Ekstra afdrag 1. år Besparelse i alt

19 år

9.631 11.462

90.246

18 år

19.245

19.985

168.504

17 år

28.839

25.050

247.023

16 år

38.410 26.010

338.599

Hvis det traditionelle lån baseret på 15-årige obligationer med forkortet løbetid:

Løbetid Besparelse 1. år Ekstra afdrag 1. år Besparelse i alt
14 år

9.526

23.471

50.927

13 år

19.023

39.596

101.947

12 år

28.484

46.539

153.061

11 år

37.899

41.796

204.269

Opsplitning af finansieringen i 2 lån medfører ekstra omkostninger. Som minimum skal der betales tinglysningsafgift 1.660 kr. for 2 pantebreve i stedet for kun 1 pantebrev. Det kan også tænkes, at realkreditinstituttet/banken vil tage et ekstra ekspeditionsgebyr, fordi der i teorien er tale om 2 lånesager, men det kan jo så passende være anledning til også at bede om tilbud hos andre udbydere.

Så kan foreningen i samme anledning også få testet bidragssatsen af. Boligejernes bidragssatser fastsættes alene ud fra belåningsgraden i ejendommen, mens andelsboligforeninger får fastsat bidragssatsen individuelt ud fra en samlet risikobetragtning. Og her tæller det på plussiden, at økonomien i foreningen forbedres på grund af konverteringen.

RealRåd har netop formidlet finansiering for en stor andelsboligforening, hvor bidragssatsen faldt fra 0,9 % til 0,48 %. Med til historien hører dog, at noget af finansieringen blev ændret fra variabel rente til fast rente. En sund andelsboligforening, som afdrager gæld med fast rente, og som har begrænsede indtægter fra erhvervsudlejning, bør efter vores vurdering ikke betale mere end 0,5 % i bidrag.
Hver gang bidragssatsen reduceres med 0,1 %, er besparelsen 1. år på ca. 1.000 kr. pr. million i gæld.

Hvis du bor i en andelsboligforening og ønsker et forslag til optimering af finansieringen, regner vi gerne på mulighederne. Det koster ikke noget. Det er en rigtig god idé at det sker i samarbejde med andelsboligforeningens bestyrelse.

Ring på 2271 4006 (René Poulsen) eller skriv til rp@realraad.dk for at høre mere.

 

Nåede du ikke at opsige dit lån 30. april ?

Hvis du hører til dem, som kom for sent og fik at vide af banken, at du ikke kunne nå at få et lånetilbud inden opsigelsesfristen, så læs med her.

Nogen tror desværre, at man så ikke kan omlægge lånet, men det kan man selvfølgelig godt. Det bliver dyrere at indfri lånet, men hvad betyder det egentlig? Man kan vurdere det på 2 måder:

 1. Hvor meget større bliver det nye lån?
 2. Hvor meget stiger ydelsen på grund af det?

Konsekvensen af at komme for sent med opsigelsen er, at man skal betale differencerenter for 3 måneder ekstra, og det nye lån derfor bliver større.
Hvor meget afhænger af, hvor lånet er, og hvilken rentesats det har.

I skemaet nedenfor, kan du se nogle eksempler, som bør være dækkende for de fleste.

Ekstra omkostning pr. mill. gæld

RD / Nordea

Totalkredit
Jyske Realkredit

Lånerente 2,5 %

9.125 / 6.478

8.625 / 6.123

Lånerente 2,0 %

7.875 / 5.591

7.375 / 5.236

Tallene viser den ekstra omkostning til differencerenter pr. million som du skal indfri, før og efter 29 % skattefordel. Differencerenter kan nemlig trækkes fra i skat.

Hvis du får et lånetilbud på omlægning nu, vil hovedstolen på det nye lån f.eks. blive op til 9.125 kroner større pr. million, hvis du skal indfri et 2,5 % lån i Realkredit Danmark.

Og hvis du omlægger 2,5 % med 27 års restløbetid til 1,5 % 27 år betyder det, at din månedlige ydelse stiger med op til 40 kr. højere før skat og 35 kr. efter skat. Altså pr. million du skal indfri.

Hvis dit 2,5 % lån er på 2.500.000 kroner vil det altså koste dig en ekstra ydelse på 88 kr. efter skat pr. måned, men du sparer stadig 868 kr. pr. måned før skat og 309 kr. efter skat.

Og så er der lige det med kurserne. De ændrer sig jo hver dag, og i dag den 6. maj kl. 12.45 er kursen på 1,5 % 30 år 99,37, hvor den 30. april sluttede på 99,07.
Det er en kursforbedring på 3.000 kroner pr. million, som kan trækkes fra den ekstra omkostning til differencerenter på op til 9.125 kr.

Man kan nu have 2 tilgange til konverteringsmulighederne. Enten at man synes at omkostningerne bliver for høje, og så undlade at konvertere, eller at ydelsesstigningen ikke bliver så stor, og så have fokus på muligheden for at konvertere til højere rente senere. En mulighed som man kan risikere at gå glip af, hvis kurserne om 3 måneder er lavere end i dag.

Hvis du vil have vurderet dine muligheder, skal du bare kontakte os på 4330 0050 eller info@realraad.dk.

Måske er rentefesten slut – kom med til efterfesten

Det kan godt være, at rentefesten snart er slut, men hvis du missede den, kan du nå at komme med til efterfesten, og med vores rådgivning slipper du for tømmermændene.
Du kan f.eks. stadig:

 1. Omlægge “gamle” 2 % lån til 1,5 % så du er klar til næste konvertering
 2. Få billig afdragsfrihed med RealRådmodellen

Og du kan skifte din variable rente ud med fast rente og begrænse ydelsesstigningen.
Det kan du også bruge RealRådmodellen til, da du f.eks. kan optage et 20-årigt 1 % lån og få disse muligheder:

 1. Lavere bidragssats
 2. Fleksibelt afdrag eller helt afdragsfrit
 3. Mulighed for gældsreduktion ved rentestigning*

* Kursfølsomheden på 1 % 20 år er ca. 70 % af kursfølsomheden på et 30-årigt lån. Det betyder, at kursen falder med 6-7 point, hvis renten stiger til 2 %.

Og selv om din rentefest er slut i denne omgang, så venter der en ny fest, når renterne stiger igen. Det kræver kun, at du har konverteret ned til den lave rente forinden.
Vi har overvåget realkreditlån siden 1995, så vi ved, hvad det drejer sig om.

Ring til os på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk og aftal et møde, hvor vi kan se på dine muligheder. Det koster ikke noget.

Friværdierne falder!

Et ”OGSÅ” ville have gjort denne overskrift fra Jyllands-Posten meget bedre, men så havde der jo ikke været en historie. Og det giver altid ekstra klik, hvis man kan skabe lidt frygt. Som med vores egen overskrift :-).
Sagen er her, at det er ALLE boligejere, som mister friværdi, når regulering gør det dyrere at bo i boligerne. Man kommer ikke udenom, at fastforrentede lån sikrer friværdien, når renterne stiger.

Men artiklen i avisen er en god anledning til at skrive lidt om forskellen på lån med fast rente og lån med variabel rente.
Det vil vi gøre med lidt tal for et variabelt forrentet F-Kort lån på en million kroner med en rente på – 0,22 %, og et 1,5 % fastforrentet lån til kurs 98,60.

 1. Indtil renterne stiger sparer F-Kort lånere det første år ca. 980 kr. pr. måned efter skat i renter og bidrag
 2. Hvis renten stiger med 2 %, falder kursværdien af et fastforrentet lån med ca. 160.000 kr. på et 1,5 % lån.
  Det svarer til sparede renter og bidrag efter skat på FlexLån i ca. 17 år med uændret rente.
 3. Tilhængere af F-Kort vil med rette sige, at man også afdrager mere på et F-Kort.
  Helt præcist afdrager man 619 kr. mere pr. måned det første år. På 5 år afdrager man 537 kr. mere pr.måned.
 4. Stigende afdrag betyder også, at nettoydelsen stiger, så derfor er besparelsen på nettoydelsen det første år på 361 kr. på et F-Kort.
  De første 5 år er forskellen på 426 kr. pr. måned.
 5. Det ekstra afdrag på 361 kr. det første år, svarer til, at kursen skal falde med 0,44 point på det fastforrentede lån, for at få samme kursværdi af gælden.
  426 kr. pr. måned i 5 år svarer til, at kursen skal falde med 2,84 point i løbet af 5 år for at få samme kursværdi af gælden.
 6. På et år har kursen på 30-årige lån med 1,5 % fast rente ændret sig med 4,4 point.
  For 5 år siden var den 30-årige rente 3,2 %. Det svarer til ca. kurs 85 på et 1,5 % lån.

RealRåd kan ikke forudse, hvornår renterne stiger og hvor meget, men vi kan regne på dine lån, så du kan vurdere renterisikoen, og i så fald hvor stor den er.

Lidt fakta om F-Kort:

Et kontantlån, som udbetales til kurs 100.
Renten ændres hver 6. måned baseret på en pengemarkedsrente, som p.t. er -0,5%.
Hertil lægges et variabelt rentetillæg og kursskæring, så den øjeblikkelige rente er -0,22 %.
Bidragssatsen er ca. 0,15 % højere end på et fastforrentet lån.
Lånet er baseret på obligationer med op til 10 års løbetid. I øjeblikket anvendes obligationer med 3 års løbetid. Der betales kursskæring, når obligationerne skal refinansieres.
I øjeblikket betales der altså kursskæring hvert 3. år.
Da renten tilpasses hver 6. måned, vil indfrielseskursen normalt være tæt på 100.

Spar differencerenter – husk opsigelsesfristen.

Hvis du har planer om at omlægge dit realkreditlån til 1,5 % rente, skal du ikke vente for længe med at gå i gang.

Sidste frist for at opsige realkreditlån er den 30. april, og selvom der stadig er 25 dage til, så huske at du først skal have lavet et nyt lånetilbud.
Især hvis du samtidig vil skifte til et realkreditinstitut med en lavere bidragssats, skal du i gang nu.

Når du skifter realkreditinstitut, skal du nemlig først kreditvurderes, og ejendommen skal vurderes, og da mange har fået den samme gode idé, kan der være ventetid.

Hvis du kommer for sent, kan du stadig omlægge lån, men omkostningen til differencerenter stiger markant, fordi du så skal betale for 3 måneder ekstra.
Er dit lån f.eks. på 3 millioner kroner til 2,5 % rente, stiger udgiften med op til 27.375 kroner, selvom du kun kommer en dag for sent.

Med den aktuelle kurs i dag (98,85), er din besparelse på at omlægge et 2,5 % lån på 3 millioner uden afdrag til et nyt afdragsfrit 1,5 % lån med RealRådmodellen, på ca. 2.400 kroner pr. måned efter skat.

Vent ikke for længe. Ring til os på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk

Mens vi venter

Lige som vi skulle til at omlægge 2 % lån til 1,5 % steg kursen til over 100 og så var konverteringsfesten slut før den startede rigtigt.

Men måske er det slet ikke så dårligt endda.

Nu er der nemlig god tid til at klargøre sagerne. Hvis man skifter sit realkreditinstitut ud, skal man nemlig kreditvurderes og ejendommen skal vurderes igen. Især det sidste er godt, fordi ejendomsværdien med stor sandsynlighed er steget siden sidste vurdering, og så kan man få en lavere bidragssats.

Mens sagerne bliver klargjort, kan der ske 2 ting:

 1. Kurserne falder så man igen kan få 1,5 % til en rigtig skarp kurs tæt på 100.
 2. Kurserne stiger, så man kan optage lånet med afdragsfri 1,5 % til en rigtig skarp kurs tæt på 100.

Og uanset om man venter på det ene eller andet, så sparer man differencerenter for hver dag der går.
Skal man indfri et 2,5 % lån falder differencerenterne med op til 100 kroner om dagen pr. million i gæld, og skal man indfri et 2 % lån falder udgiften med 86 kroner pr. dag.

Så selvom kursen på 1,5 % 30 år er over 100, skal du ikke holde dig tilbage. Kontakt os og lad os regne på dine muligheder for låneomlægning.

Ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk

Hvem skulle have troet det?

Hvis du for kun 3 måneder siden optog et 2 % lån på 2,8 millioner kroner og derover, kan du allerede nu omlægge lånet til 1,5 %.
Vores generelle målsætning er, at omkostningerne ved en konvertering til lavere rente, skal kunne tjenes hjem på 5 år, og der er vi kommet til i dag med en kurs på 99,63 på 1,5 % 2050.

Vælger du at omlægge lånet allerede nu, får du udover en løbende rentebesparelse, også et rigtig godt udgangspunkt til endnu en låneomlægning, hvis renten stiger igen.

Stiger renten f.eks. til 2,5 % om 2 år, bliver det nye lån på 2.689.000 kr. med en nettoydelse på 10.236 kr. pr. måned.

Hvis du beholder dit 2 % lån om omlægger det til 2,5 % om 2 år, vil det nye lån blive på 2.855.000, som faktisk er 6.000 kroner mere end gælden på 2 % lånet.
Det kan med andre ord ikke betale sig at omlægge fra 2 % til 2,5 %.

Efter 2 år vil gælden på dit nuværende 2 % lån være 2.849.000 kroner og din nettoydelse er 11.023 kr. pr. måned.

Hvis du først omlægger til 1,5 % og herefter til 2,5 % om 2 år, bliver gælden som nævnt 2.689.000 kroner og din nettoydelse 10.236 kr. pr. måned.

Altså en netto gældsreduktion på 160.000 kroner og en nettoydelse, som er 787 kr. lavere end på det nuværende lån

Skynd dig at kontakte os, så du kan få lavet et lånetilbud inden kursen stiger til over 100. For så er festen forbi i denne omgang. For så har du 2 muligheder:

 1. Du får et tilbud på 1,5 % 2050 uden afdrag, men vælger at betale afdrag. Men her er kursen i dag 98,33.
 2. Du skal have et tilbud på en ny 1 % 2050 til en kurs, som vi endnu ikke kender, men som vil være omkring 95. Og det bliver en helt ny serie, hvor du i starten ikke kan være sikker på at kunne indfri lånet til dagskurs. Det er det man kalder indlåsningseffekt.

Er dit 2 % lån afdragsfrit, kan du også omlægge lånet, og her kan du endda med RealRådmodellen samtidig få en lavere bidragssats.
Bidragsbesparelsen kan være op til 0,42 %, og dertil kommer altså rentebesparelsen.

Skriv til info@realraad.dk eller ring på 4330 0050 hvis du vil høre mere.

Har du et afdragsfrit lån til 2,5 % rente?

Det er der nemlig mange der har. I de 4 store realkreditinstitutter er der optaget lån for mere end 65,5 milliarder kroner i 2,5 % 2047.

Hvis du omlægger nu, får du ikke blot en lavere rente. Du kan også få en markant lavere bidragssats og en stor mulighed for at reducere gælden hvis renten efterfølgende stiger. Det vil vi vise med et eksempel.

Den 1.1.2015 blev der optaget et lån på 3 millioner, med en bidragssats på 1,007 %, som er den gældende sats for 80 % belåning i et af realkreditinstitutterne.

Det lån kan nu omlægges til 1,5 % til kurs 98,1 og man kan få afdragsfrihed ved at bruge RealRådmodellen.
Dermed kan bidragssatsen komme helt ned på 0,59 % efter kundekroner i Totalkredit og måske endda længere ned, hvis ejendomsværdien er steget siden du etablerede 2,5 % lånet.

Omlægningen til 1,5 % betyder at nettoydelsen falder med ca. 2.300 kroner pr. måned, og hvis du følger vores anbefaling og bruger besparelsen til afdrag, vil du efter 5 år skylde ca. 41.000 kroner mindre, selvom der både er kurstab og omkostninger forbundet med omlægningen. Din samlede rente- og bidragsbesparelse på 5 år er i alt ca. 97.000 kr.

Men det er ikke den eneste fordel. Hvis renten om f.eks. 2 år er steget til 3 %, kan et nyt 1,5 % indfries til en markant lavere kurs end det nuværende 2,5 % lån. Vi anslår, at kursen vil være ca. 88 i stedet for kurs 100, som vi mener vil være kursen på dit nuværende 2,5 % lån. Vi anslår, at en konvertering fra 1,5 % til 3 % efter 2 år vil betyde, at gælden vil blive på 2.734.000 kroner i stedet for 3.000.000 kroner på dit nuværende 2,5 % lån.

Ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk hvis vi skal regne på dine muligheder. Det koster ikke noget.

 

Strategisk låneomlægning

I øjeblikket har vi en situation, hvor vi anbefaler vores kunder at lave en låneomlægning, som isoleret set ikke er rentabel.

Det gælder de kunder, som har 2 % lån baseret på obligationer med udløb i 2047. De kan normalt enten vente på omlægning til 1 % lån eller 3 % lån. Hvad der sker først ved vi af gode grunde ikke, men vi anser 3 % som mest sandsynlig.

Udfordringen med lån i 2% 2047 er at de allerede har mistet en del af kursfølsomheden. Det vil sige, at de ikke falder så meget i kurs, som nye obligationer med udløb i 2050. Derfor har vi nu regnet på nogle konkrete kunders lån og har lavet 2 scenarier:

 1. 2 % lånet omlægges til 3 % om 2 år.
 2. 2 % lånet omlægges til 1,5 % nu og herefter til 3 % om 2 år.

Hvis man vælger at omlægge til 1,5 % nu, vil gælden stige, fordi der både løber differencerenter på, og samtidig er der et kurstab på det nye lån på ca. 2 point. Til gengæld er 1,5 % obligationen langt mere følsom når renten stiger, så derfor vil man ved omlægningen til 3 % få en kursgevinst, som langt overstiger omkostningerne og det ekstra kurstab.

I 3 konkrete sager er forskellen i gælden efter 2 år henholdsvis 98.000 kr., 133.000 kr. og 167.000 kroner.
Risikoen er, at renten ikke stiger igen og skulle det være tilfældet, vil det tage ca. 12 år før omkostningerne er tjent ind på den lavere rente. Hvis man samtidig skifter realkreditinstitut, skal der laves en ny vurdering, og så er der stor sandsynlighed for at vurderingen er højere og man derfor kan få en lavere bidragssats.

Har du lån baseret på 2047-obligationer bør du lade os regne på dine muligheder. Kontakt os på telefon 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk

Store prisstigninger på realkreditlån

Konkurrencestyrelsen har udgivet en rapport om prisudviklingen på realkreditlån.
Den gode nyhed er, at bidragssatserne har holdt sig i ro siden 2016.
Den dårlige nyhed er, at gebyrerne er steget med 16 %.

I RealRåd gør vi, hvad vi kan for at holde låneomkostningerne nede.

 1. RealRådmodellen sikrer lavere bidragssats på afdragsfrihed. Forskellen kan være op til 0,42 %.
 2. Vi tilbyder formidling af handel med obligationer på børsen, så du sparer en stor del af kursskæringen.

Mange boligejere har derudover også en god mulighed for at omlægge deres lån til lavere rente. Især boligejere med lån, som er baseret på obligationer med udløb i 2047, bør være opmærksomme. Det er lån, som blev udbetalt i perioden 2015-2017. De kan nu omlægges til 1,5 % rente.
Siden 2015 er boligpriserne samtidig generelt steget. F.eks. er prisen på villaer steget med 15 % målt på hele landet. I hovedstadsområdet er ejerlejlighederne steget med 29 %.
Det svarer til 0,1 % og 0,2 % i lavere bidragssats, og hertil kommer en eventuel besparelse, hvis man har afdragsfrihed og i stedet bruger RealRådmodellen.

RealRåd gennemgår gerne din boligfinansiering for besparelsesmuligheder. Det koster ikke noget.

Ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk for at høre mere.

Indlåsningseffekt

De stigende kurser, betyder i øjeblikket, at der er meget få muligheder, hvis du vil have fast rente. Og flere af mulighederne er endda baseret på helt nye obligationsserier, hvor der endnu ikke er udstedt ret mange obligationer. Normalt siger man, at der skal være udstedt 3-5 milliarder før en serie er likvid, og det er der ikke i øjeblikket, men det er i sagens natur helt normalt, når en serie er ny.
Det afgørende er, om kurserne vil blive ved med at være høje, så der fortsat vil blive udstedt obligationer i serien, eller om kurserne vil falde tilbage, så boligejerne i stedet foretrækker et lån med højere rente, men lavere kurstab, i de gamle serier.

Hvis en obligationsserie er lille, taler man om indlåsningseffekt, som betyder, at man ikke kan være sikker på at købe obligationerne til markedskurs, når man vil indfri sit lån, men i stedet er nødt til at indfri lånet til kurs 100. Det kan f.eks. ske i en situation, hvor ganske få investorer har købt alle obligationerne, og ikke vil sælge dem igen. Derfor skal man være lidt mere forsigtig end normalt, når man vælger realkreditlån.

Hvilket realkreditlån kan du så optage, hvis du vil have fast rente med lang løbetid?
Hvis lånet skal have 30 års løbetid, er det p.t. kun muligt med 1,5% obligationer og skal det have 20 års løbetid er det kun muligt med 1% obligationer.

Tallene nedenfor er vejledende:

1,5 % 30 år med afdrag kurs 97,35.  Cirkulerende mængde 3 milliarder.

1,5 % 30 år uden afdrag kurs 96,85. Cirkulerende mænge stort set ingen.

1 % 20 år med afdrag kurs 97,15. Cirkulerende mænge ca. 40 millioner.

1,5 % med afdrag har allerede en tilstrækkelig cirkulerende mængde, så her er risikoen for indlåsningseffekt lille. 

Men, hvad hvis du ønsker afdragsfrihed?

Her kan du bruge RealRådmodellen, så du får den almindelige 1,5 % obligation med afdrag, men alligevel har mulighed for hel eller delvis afdragsfrihed, alt efter ønske, og du samtidig betaler en meget lavere bidragssats. RealRådmodellen er blevet utrolig populær, hvilket er meget naturligt.

 

Vedledende eksempel:

Hovedstol

Bidrag

kroner
Alm. afdragsfrihed i Totalkredit

3.000.000

0,92 %

27.600

RealRådmodellen

2.955.000 0,59 %

17.700

 

Du sparer rigtig mange penge i bidrag ved at vælge RealRådmodellen. Ca. 10.000 kr. om året i eksemplet.

Da pengeinstituttet modtager ca. 50 % af bidraget, falder deres indtjening med det halve af, hvad du sparer.

 

Læs mere om RealRådmodellen, herunder vores spørgsmål og svar, og ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk hvis du vil høre mere.

Realkreditlån er i øjeblikket de halve og dårlige løsningers tid

Du tvinges til at betale for meget i bidrag på realkreditlånet – eller betale fuldt afdrag – men begge dele kan undgås!

Hvis man ønsker et 30 årigt realkreditlån, kan man I skrivende stund kun optage et 30 årigt fastforrentet lån i 2 % uden afdrag eller 1,5 % med afdrag.

På det afdragsfrie lån betaler du 0,3 – 0,4 % ekstra i bidrag, og måske ønsker du slet ikke fuld afdragsfrihed. Alternativt er der kun mulighed for at optage et 1,5 % 30 lån med afdrag. Her er kursen kun omkring 96,6 som giver et kurstab på kr. 44.000 pr. million og lånet er med fuldt afdrag.

Hvad enten du vælger det ene eller det andet lån, kan du ved at til vælge RealRådmodellen til dit realkreditlån, opnå lavere bidrag og afdrage det du ønsker.

Det er svært at finde argumentet for at betale kr. 10.000 for meget om året i bidrag på et lån på 3.000.000 kr.

 

Ring til os på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk, hvis vi skal regne på dine muligheder.

Start det nye år godt – Spar 1 % på dit realkreditlån, eller måske mere

Det er snart sidste øjeblik, hvis du vil omlægge et lån, som skal opsiges senest 31. januar. Det gælder f.eks. hvis du har et lån med 2,5 % rente eller mere. Eller et rentetilpasningslån, som skal refinansieres 1. april.

 

Hvor meget kan du spare?

Det kommer helt an på, hvad renten er på dit nuværende lån, og hvor stort det er. Lån kan i øjeblikket omlægges til nye lån med 2 % eller 1,5 % i rente, og hvis din bolig samtidig er steget i værdi, er der mulighed for, at du også kan få en lavere bidragssats.

Kan ejendommen f.eks. vurderes 10 % højere siden du sidst optog lån, kan bidragssatsen reduceres med ca. 0,10 %, Og hvis du betaler ekstra for afdragsfrihed, kan du spare tillægget ved at bruge RealRådmodellen til din afdragsfrihed. Her er besparelsen op til 0,42 %, altså en samlet besparelse på 0,52 % udover rentebesparelsen.

Har du f.eks. et lån på 3 millioner til 2,5 % rente og afdragsfrihed med en bidragssats på 1,007 %, og ejendomsværdien er steget med 10 %, kan det omlægges til et 1,5 % lån med en bidragssats på 0,52 % efter kundekroner i Totalkredit. En samlet ændring i rente- og bidragssats på 1,487%.

Når der tages højde for omkostningerne kan du spare ca. 2.500 kroner pr. måned efter skat det første år.

Har du rentetilpasningslån, som skal refinansieres 1. april skal du også beslutte dig for, hvad du vil inden 31. januar. Her kan vi ikke skaffe dig lavere renter, men vi kan hjælpe dig med at omlægge til fast rente og begrænse ydelsesstigningen ved at bruge RealRådmodellen.

Har du f.eks. et F5 lån uden afdrag på 3 millioner, er den nye rente i øjeblikket 0,17 % og bidragssatsen er op til 1,1815 %. Din månedlige betaling bliver altså op til 2.405 kroner efter skat. Ændrer du i stedet lånet til fast rente med RealRådmodellen stiger ydelsen til 3.757 kr., men til gengæld får du mulighed for at reducere gælden, når renten stiger, i stedet for bare at få en højere ydelse. Hvis gælden er på 3 millioner, kan gælden reduceres med ca. 150.000 kroner. Ifølge Realkredit Danmarks seneste renteprognose, kan det blive aktuelt i løbet af 12 måneder.

 

Lad os regne på dine muligheder. Og vent ikke for længe, da opsigelsesfristen er tæt på.

Januar er budgettid!

I øjeblikket bliver din e-boks oversvømmet med årsopgørelser fra bank og realkreditinstitut, og du kan her se, hvor meget du har betalt i renter og bidrag i 2018.

Da renterne samtidig er helt i bund, er det oplagt at undersøge, om du betaler for meget.
Betaler du f.eks.:

 1. 2,5 % i rente på realkreditlånet i stedet for 2 % eller 1,5 %,
 2. eller betaler du 0,33 % ekstra i bidrag fordi du har afdragsfrihed på realkreditlånet,
 3. eller betaler du 4,75 % på boliglånet i stedet for 3,05 %?

 

Konvertering af 2,5 % lån til 1,5 %.
Rutinerede boligejere med fastforrentede lån, vil nok rynke på næsen over et forslag om at omlægge til et 1,5 % lån, hvor kurser er 95,8. Men hvad nu, hvis man kunne omlægge til kurs 99,6? Det er en mulighed, hvis man bruger RealRådmodellen, hvor man selv kan bestemme afdraget. F.eks. kan man bruge et 20-årigt realkreditlån, men betale afdrag som var det et 30-årigt lån.

Spar bidragstillægget for afdragsfrihed.
Forskellen på bidragssatsen på et fastforrentet lån med afdrag og et lån med afdragsfrihed, kan være op til 0,42 %. Det er der mange der betaler, og det svarer til 4.200 ekstra om året på million kroner i gæld. Også her kan RealRådmodellen spare dig for mange penge.

Boliglån til 3,05 % i rente.
Det er den aktuelle rente på boliglån, som RealRåd kan formidle gennem en af vores samarbejdspartnere. Ifølge oversigterne på Mybanker er den laveste rente i intervallet 3,75-4,75 %, og i den største bank er den laveste rente 4,75 %. Der er derfor stor sandsynlighed for, at du betaler mere end du behøver.

Giv os oplysninger om dine lån og ejendomsværdi. Så kan vi regne på dine muligheder. Det koster ikke noget.

Godt nytår

2019 starter med et dilemma. Det skyldes, at renterne endnu en gang er faldet. Denne gang så meget, at kursen på 2 % 30 år med afdrag er over 100, og dermed er lukket for nye tilbud indtil kursen falder til under 100 igen.

Så valget står mellem 1,5 % 30 år til kurs 95,9 eller 2 % 30 år “afdragsfri” til kurs 98,69. Det sidste lån, kan man i nogle institutter vælger at betale afdrag på fra start.

Eller man kan vælge RealRådmodellen, som baseres på 1,5 % 20 år. Med RealRådmodellen bestemmer man selv afdraget, som f.eks. kan fastsættes, så man betaler samme afdrag som med 30 års afvikling.

I skemaform ser valgmulighederne sådan ud:

Kursværdi 1 mill.

1,5 % 30 år 2 % 30 år RRM
Kurs pr. 3.1.2019

95,90

98,69 99,67
Hovedstol

1.043.000

1.014.000

1.004.000

Ydelse 1. år

50.956

52.534

49.051

Netto

44.181

44.476

42.529

Afdrag 1. år 27.905 25.123 26.861

Gæld efter 1 år

1.015.095 988.877 977.139

RealRådmodellen sikrer dig altså en lavere ydelse, og en lavere gæld. Til gengæld er kursfølsomheden mindre på den 20-årige obligation.
Hvor kursen falder med ca. 7 point på en 30-årig obligation, er faldet ca. 5 point på en 20-årig obligation.
Hvis vi skal regne på dine muligheder, skal du bare ringe på 4330 0050 eller skrive til info@realraad.dk.

Når renten stiger.

Forleden skrev Jyllandsposten om risikoen for rentechok grundet udlandets store ejerandel af realkreditobligationer. Om det er en reel risiko, er der mange meninger om.

Men man kommer ikke udenom, at der er en risiko forbundet med at finansiere sin bolig med FlexLån.

Mange har en ide om, at de kan tåle en rentestigning på 2 %, når renten på FlexLån er 0 % og den faste rente er 2 %.
Den teori holder et stykke af vejen, for hvis renten stiger med 2 %, så betaler man samme rente, som hvis man optog et 2 % lån i dag.

Men der er nu nogle forskelle:

Bidragssatsen på FlexLån er markant højere end på fastforrentede lån. Forskellen på det dyreste afdragsfri FlexLån og afdragsfrihed med RealRådmodellen er på 0,885 %.
Det svarer til 8.850 kroner om året pr. million i realkreditgæld.

Hvis renten stiger med 2 % er kursen ca. 15 point lavere på 2 % lånet.
Det betyder at kursværdien falder med 150.000 kroner pr. million i realkreditgæld.

Spørgsmålet er ikke OM renten stiger, men HVORNÅR.

På billedet kan du se nogle eksempler på, hvad der sker med gæld og ydelse, når renten stiger.

Hvis vi skal regne på dine lån, skal du bare ringe på 4330 0050 eller skrive på info@realraad.dk og aftale et møde. Det er GRATIS.

Når renten stiger – Og det gør den.

Det er fristende at vælge en rente tæt på eller under 0 % fremfor en rente på 2 %. Alligevel er mange i tvivl, og det er naturligvis fordi alle ved, at der er risici forbundet ved at vælge en variabel rente i stedet for en fast rente.

Der er ingen tvivl om, at fordelen ved variabel rente er en lavere ydelse her og nu. Og som en ekstra gevinst afdrager man mere på gælden. Det sidste gør dog at ydelsesbesparelsen efter skat ikke er så stor, som rentebesparelsen. Det skyldes også, at bidragssatsen er markant højere på et lån med variabel rente.

I skemaet neden for, kan du se forskellen på forskellige lån:

Kursværdi 3.000.000

2 % fast rente

F-Kort 0,00 % F3 -0,08 % F5 0,31 %

Hovedstol (kurs 99)

3.030.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Bruttoydelse

12.704 10.474 10.874

10.871

Nettoydelse

10.807 9.853 10.166

10.025

Heraf afdrag

6.163 8.333 8.433

7.955

Den største besparelse i nettoydelsen får du med et F-Kort, hvor ydelsen er 954 kroner lavere pr. måned, og samtidig afdrager du ekstra 2.170 kr. pr. måned. Til gengæld kender du kun renten i 6 måneder, og dermed både ydelse og afdrag.

Hvordan påvirker rentestigninger ydelsen?
Ydelsen på et lån består af rente, afdrag og bidrag. Når renten eller bidraget stiger, så stiger også ydelsen. Men når renten stiger, så falder afdraget. Hvis du har lån med variabel rente, sparer du altså mindre op, når renten stiger.

Beregningerne nedenfor viser ændringerne, hvis rentestigningen sker ved den førstkommende rentetilpasning, altså efter 3 og 5 år ved henholdsvis F3 og F5 lån. For F-Kort sker ændringerne efter 1 år.

1 % rentestigning

2 % fast rente F-Kort F3 F5
Bruttoydelse

12.704

11.680

11.783

11.658

Nettoydelse

10.807

10.379

10.495

10.339

Heraf afdrag

6.163 7.193 7.341

7.110

 

2 % rentestigning

2 % fast rente F-Kort F3

F5

Bruttoydelse

12.704 13.072 13.059

12.888

Nettoydelse

10.807 11.070 11.120

10.954

Heraf afdrag

6.163 6.169 6.371

6.219

 

3 % rentestigning

2 % fast rente

F-Kort F3

F5

Bruttoydelse

12.704

14.576 14.434

14.189

Nettoydelse

10.807

11.873 11.842

11.646

Heraf afdrag

6.163

5.256 5.497

5.422

 

En ting er stigningen i ydelserne, men hvad med friværdien? – Hvordan påvirker rentestigninger gælden?
Beregningerne ovenfor var på en gæld på 3 millioner, som udgør 80 % af ejendomsværdien, altså 3.750.000 kroner.
Friværdien er forskellen på værdien af ejendommen og værdien af lånet. Vi kan derfor regne på, hvad det vil koste af indfri de 4 lån, når renten er steget. I beregningerne tager vi både højde for, hvor meget der er afdraget på lånene og hvor meget der løbende er sparet i ydelser efter skat. Besparelserne, forudsætter vi, er sparet op.
Og så tager vi selvfølgelig højde for den væsentlige fordel der er ved at vælge lån med fast rente.
Når renten stiger, så falder indfrielseskursen og dermed også kursværdien.
Denne fordel har man ikke med lån med variabel rente. Her får man kun en højere ydelse.

Uændret rente

2 % fast rente

F-Kort F3

F5

Gæld efter 5 år

2.642.000

2.500.000 2.495.000

2.498.000

Kursværdi

2.615.000

2.500.000 2.495.000

2.498.000

Sparede nettoydelser

0

66.000 49.000

56.000

Friværdi

1.135.000

1.316.000 1.304.000

1.308.000

 

Rentestigning 1 %

2 % fast rente

F-Kort F3

F5

Gæld efter 5 år

2.642.000

2.548.000 2.519.000

2.498.000

Kursværdi

2.430.000

2.548.000 2.519.000

2.498.000

Sparede nettoydelser

0

36.000 36.000

56.000

Friværdi

1.320.000

1.238.000 1.267.000

1.308.000

 

Rentestigning 2 %

2 % fast rente

F-Kort F3

F5

Gæld efter 5 år

2.642.000

2.593.000 2.541.000

2.498.000

Kursværdi

2.246.000

2.593.000 2.541.000

2.498.000

Sparede nettoydelser

0

1.000 21.000

56.000

Friværdi

1.504.000

1.158.000 1.230.000

1.308.000

 

Rentestigning 3 %

2 % fast rente

F-Kort F3

F5

Gæld efter 5 år

2.642.000

2.633.000 2.561.000

2.498.000

Kursværdi

2.061.000

2.633.000 2.561.000

2.498.000

Sparede nettoydelser

0

-39.334 3.000

56.000

Friværdi

1.689.000

1.078.000 1.192.000

1.308.000

Rentestigninger påvirker som udgangspunkt også ejendomsværdien negativt, men der kan være andre forhold, som trækker den modsatte vej. Men ejendomsværdien er den samme, uanset hvilken finansiering man vælger. Derfor er det vigtigere at se på kursværdien af gælden end på friværdien, som i dette tilfælde kun viser forskellen i kursværdien og de akkumulerede besparelser/ekstrabetalinger på lånene.

Hvad skal man så vælge?

37 % af boligejerne har i første halvår af 2018 valgt et lån med variabel rente. Tallet er stærkt nedadgående. I 2016 og 2017 var andelen oppe på 45 %. Om stigningen skyldes frygt for stigende renter eller det faktum at bidragssatserne på lån med variabel rente er markant højere, er svært at sige.

Vi kan se et billede, som viser at mange boligejere ønsker at udskifte deres lån med variabel rente til fastforrentede lån. Vi kan dog også se, at mange ikke gør det alligevel. Sikkert fordi de synes, at ydelsesstigningen er for stor. De vælger altså en kortsigtet vurdering af deres finansiering.
Andre vælger en mere langsigtet vurdering, hvor der både tages højde for, at lån med variabel rente på et tidspunkt bliver dyrere, og man får en mulighed for at reducere gælden ved konvertering af fastforrentede lån.

Den kortsigtede vurdering i eksemplet er jo, at man foretrækker, at nettoydelsen er op til 468 kroner lavere om måneden på en gæld på 3 millioner kr., eller at man her og nu afdrager op til 2.270 kr. ekstra om måneden. Overfor står dette den langsigtede vurdering, hvor en rentestigning kan reducere kursværdien af gælden med 212.000 – 581.000 kr., hvis renten stiger med henholdsvis 1 % eller 3 %.

Vi er overbeviste om, at renten stiger. Men vi kan desværre ikke fortælle, hvornår det sker. Man siger jo, at renten stiger, når der kommer gang i væksten. Den Europæiske Centralbanken ønsker at fastholde den nuværende inflation på 2 %. Når inflationen stiger, vil den begynde at hæve renterne. I Danmark er inflationen kun på 1,1 % og den korte rente i Danmark er derfor lavere. Man kan sige, at de danske renter har et ekstra rentestigningspotentiale i forhold til resten af EU.

Realkredit Danmark udgiver hver måned en renteprognose. På 12 måneders sigt mener RD, at F3 renten kan komme op på 0,5 % mod – 0,08 i dag. Og prognosen for 2 % 30 år viser, at kursen kan komme ned på 94,1, hvilket er meget tæt på, en konvertering til 3 %.

Hvis du vil vide, hvad rentestigninger kan betyde for din finansiering, er du velkommen til at kontakte os på telefon 4330 0050 eller e-mail til info@realraad.dk.

 

Obligationskurserne falder

Faldet er ikke stort endnu, og vi må se om det fortsætter de kommende uger.
Fortsætter faldet vil det først være 2,5 % uden afdrag, der kommer under kurs 100 og åbner. Herefter bliver det 2,5 % med afdrag. Allerede her opstår der muligheder for låntagere med 2 % 2050 med afdragsfrihed.

 Vi har tidligere set kursspænd (altså kursforskel) på 5-6 point, men så stort kursspænd er det kun muligt at opnå ved direkte handel i markedet. Så vidt vi ved, er RealRåd de eneste der tilbyder denne mulighed, som betyder store besparelser på kursskæringen.

Muligheden for det store kursspænd kan kun lade sig gøre ved samtidig at benytte RealRådmodellen, således at afdragsfriheden reetableres i 2,5 % med afdrag.

 Eksempel med lån på 3.000.000 kr.:

Den samlede gældsreduktion bliver omkring 120-150.000 afhængig af kursspændet.
Ved brug af RealRådmodellen falder bidraget med op til 0,42 %, så rente- og bidragsbesparelse bliver ca. 13.000 kr. om året. 

Så længe 2,5 % -serien med afdrag er lukket for udstedelser, og der endnu ikke er udstedt obligationer, er det ikke muligt at sige, hvad kursspændet vil være.
Men vi kan se, at kursspændet fra 2 % 2050 afdragsfri mod 2,5 % 2050 afdragsfri p.t. er på 5,35 point. Spændet til 2,5 % 2050 med afdrag vil blive større.

Det gælder om at være klar til handling, når 2,5 % obligationerne kommer under kurs 100. Du skal derfor i gang med arbejdet inden, så der kan laves et lånetilbud. Eller det vil sige, at du skal bede os om at gå i gang med arbejdet inden. Arbejdet består i kreditgodkendelse og vurdering af ejendommen. For så vidt angår vurdering af ejendommen, vil en stigende vurdering samtidig betyde lavere bidragssats.

 

Hvis du har spørgsmål, skal du bare ringe på telefon 43 30 00 50 eller skrive til info@realraad.dk. Du kan også bruge vores kontaktformular.

 

Skal jeg vælge fast eller variabel rente?

Vi får tit spørgsmålet, og vi ser det mindst lige så tit på forskellige fora. Svaret er selvfølgelig JA! Du er nødt til at vælge.

Men det rette spørgsmål er nok, hvad konsekvensen kan være ved at vælge det ene eller andet. Hvor meget kan det koste at vælge forkert?

Hvis man stiller os spørgsmålet og forventer et klart svar, så bliver man skuffet.
Det eneste vi kan gøre, er at opstille nogle regnestykker, som er baseret på forskellige forudsætninger, så det gør vi her med et eksempel,
hvor vi sammenligner et 2 % lån* med et F-Kort** og et F5-lån***.

Kursværdien af lånene er på 1 million kroner og de afdrages alle over 30 år.
Beregningerne er lavet 10 år frem i tiden og alle tal er gennemsnit for 10 år.

Uden renteændringer:

2 % fast rente F-kort F5
Bruttoydelse

4.281

3.341

3.533

Nettoydelse

3.698

3.190

3.288

Afdrag

2.267

2.819

2.689

Gæld efter 10 år

737.846

661.653

677.270

Sparede nettoydelser

60.917

49.110

Gæld minus opsparing

737.846 600.736

628.161

Så langt er der jo ingen tvivl. F-Kort er bedst, men vil renten være helt fast de næste 10 år?
Måske, men sandsynligvis ikke, så nu forudsætter vi, at renten stiger med 1 % om 2 år:

1 % rentestigning efter 2 år

2 % fast rente

F-kort

F5

Bruttoydelse

4.281

3.673

3.724

Nettoydelse

3.698

3.362

3.385

Afdrag

2.267

2.601

2.555

Gæld efter 10 år

737.846

687.863

693.319

Sparede nettoydelser ****

40.219

37.435

Gæld minus opsparing

737.846

647.644

655.884

Kursværdi *****

678.818

647.644

655.884

Hertil er F-kort stadig vinderen, men hvis nu renten stiger med endnu 1 % efter yderligere 2 år:

1 % rentestigning efter 4 år

2 % fast rente

F-kort

F5

Bruttoydelse

4.281

3.923

4.031

Nettoydelse

3.698

3.494

3.551

Afdrag

2.267

2.445

2.377

Gæld efter 10 år

737.846

706.563

714.702

Sparede nettoydelser

24.350

17.514

Gæld minus opsparing

737.846

682.213

697.189

Kursværdi *****

634.547

682.213

697.189

 

* kurs 99 hvilket betyder, at startgælden er 10.000 kr. højere. Bidragssatsen er 0,74 %.
** Renten på F-Kort tilpasses hvert halve år. Bidragssatsen er 0,9 %.
*** Renten er fast i 5 år. Startrenten er 0,32 % og bidragssatsen er 0,88 %.
**** Opsparingen er uforrentet og kan forøges ved f.eks. at afdrage på anden gæld.
***** Det er forudsat, at kursen falder med 7 point når renten stiger med 1 %.

Er du så blevet klogere? Sikkert ikke, for man kan jo blive ved med at ændre forudsætningerne og så får man andre tal.

Det man kan sige er dog, at hvis man ser kortsigtet på mulighederne, kan man reducere nettoydelsen her og nu med 508 kroner pr. måned ved at vælge et F-Kort fremfor et 2 % lån.
Men man kender kun ydelsen 6 måneder frem.
Vælger man F5-lånet kender man ydelsen i 5 år, og kan spare 409 kroner i forhold til 2 % lånet.

Det er jo ikke ligefrem matematik på højere plan at konkludere, at renten skal stige med lidt over 2 % før de variabelt forrentede lån bliver dyrere i ydelse, når forskellen i starten er ca. 2 %.
Men netop dette udgangspunkt har mange. ”Vi kan tåle at renten stiger med 2 %” og det er selvfølgelig rigtigt.
Men husk at hvis renten stiger med 2 % og man vil i fast rente herfra, så er den sandsynligvis 4 % eller højere i stedet for 2 % nu

Hvis du vælger den faste rente, kan vi hjælpe dig med den løbende overvågning af lånet og dine konverteringer.

Ring 4330 0050 hvis du vil høre mere.

Forslag til kreditforeningerne

Det lyder måske skørt, men kreditforeningerne kan tjene flere penge, hvis de sætter gebyrerne ned.
Men det er ganske simpelt. Hvis det bliver billigere at konvertere lån, er der flere der vil konvertere, fordi det hurtigere bliver rentabelt.

I dag er der stadig boligejere som betaler 3 % eller 3,5 % i rente på deres lån. Der flere forklaringer på det, men en af dem er, at omkostningerne ved en omlægning er for høje til, at det kan betale sig at konvertere lånet. Det er typisk når gælden er mindre end 1 million. Den store synder her er differencerenterne, og det skyldes blandt andet, at kreditforeningerne fastsætter dem, så de også tjener penge på indfrielsen af lånet. Spørgsmålet er bare, om de i virkeligheden taber penge ved at sætte differencerenterne så højt, som de gør?

Hvis man bruger et eksempel på et 3 % lån på en million kroner, vil kreditforeningens samlede indtægter være på ca. 13.000 kroner, hvis lånet bliver omlagt i dag. Heraf er fortjenesten fra differencerenter på ca. 1.900 kroner, men kundens udgift til differencerenterne er på ca. 16.000 kroner, og det tror vi får mange til at lade være med at konvertere.
Derfor tjener kreditforeningen 0 (nul) kroner.

Men hvad nu, hvis vi nu tænker den måske vanvittige tanke, at kreditforeningen siger, at den ikke behøver at tjene på indfrielsen, måske at kreditforeningen ligefrem vil sætte lidt til, f.eks. 1.900 kroner? Ja så falder indtjeningen til ca. 9.200 kroner. Men 9.200 kroner er jo mere, hvis kunden lader være med at konvertere, så kreditforeningen tjener 0 kroner?
Og hvis man går skridtet videre, så vil kunden nu have et 2 % lån, som kan konverteres igen, når renten stiger tilbage til 3 %, og så vil kreditforeningen tjene 13.900 kroner yderligere på den konvertering. Kreditforeningen går altså glip af 23.100 kroner fordi den lige skal presse de sidste 1.900 kroner ud af kunden i første omgang.

Og hvad med kunden? Hvis der ikke omlægges til 2 % nu, er kundens nettoydelse ca. 200 kroner højere pr. måned end den behøver at være, og hvis kunden efterfølgende, om f.eks. 1 år kan konvertere tilbage til 3 % kan kunden få gælden ned på 944.000 i stedet for de 977.000 som gælden vil være på det nuværende 3 % lån.

Det burde ikke være svært for kreditforeningerne at lave samme regnestykke ud fra følgende logik:
”Jo lavere omkostningerne er, jo oftere vil boligejerne konvertere deres lån”.

Vandret konvertering af 2% lån uden afdrag

Det kan lyde som en joke, men du kan rent faktisk spare penge ved at konvertere fra 2 % til 2 %. Midlet er RealRådmodellen, som er billigere afdragsfrihed eller fleksible afdrag. Hvordan du vil bruge RealRådmodellen er helt op til dig.

 

Her giver vi dig 3 konkrete forslag, som er resultatet af en ny god aftale, som vi har indgået med vores bankforbindelse. Vi har skåret de fleste konverteringsomkostninger væk, så du i en begrænset periode kan opnå store besparelser på bidragene og måske også få en kursgevinst.

 

De 3 forslag er baseret på lån på 3 millioner kroner. Hvis vi skal regne på dine muligheder, skal du bare kontakte os. Det koster ikke noget.

 

Vandret konvertering af 2% lån uden afdrag – hvad er nu det?

RealRåd tilbyder nu i en begrænset periode lånekonverteringer af afdragsfri realkreditlån til meget reducerede omkostninger. Omlægning af 2 % lån til nye 2 % lån lyder næsten som en joke, men sandheden er, at RealRådmodellen åbner op for store besparelser, og vi har sammen med vores samarbejdspartner nu besluttet os for at se bort fra vores sædvanlige omkostninger i en periode, så kunderne alene skal betale 1.000 kroner i gebyr til Totalkredit, 950 kroner i indfrielsesgebyr, og 1.660 kroner i tinglysningsafgift for at omlægge et lån. Altså faste omkostninger på 3.610 kroner, når der konverteres fra 2 % til 2 %.

 

Ved at gennemføre omlægningen opnår man 2 fordele. RealRådmodellen er baseret på, at man optager et fastforrentet lån med afdrag til 2 % plus bidrag som afhænger af belåningsgraden. Samtidig tilbydes man en fastforrentet prioritetskredit, hvor rentesatsen svarer til de 2 % plus bidragssatsen. På den måde er renteudgiften den samme, som man sparer ved at afdrage realkreditlånet. Ved at omlægge til et lån med afdrag, sparer man bidragstillægget til afdragsfriheden, og det kan være op til 0,33 %.

 

Samtidig kan man opnå en kursgevinst her og nu, hvis man omlægger et 2 % lån med udløb i 2050, da kursen på det nye lån er højere end indfrielseskursen. Omlægger man et 2 % lån med udløb i 2047 er indfrielseskursen lidt højere, og så må man nøjes med bidragsbesparelsen, som hurtigt finansierer kurstabet. Og ved at ændre lånet fra udløb i 2047 til 2050, får man senere en bedre konvertering til 3 %, fordi man får den fulde fordel af konverteringen, hvilket ikke er tilfældet, når man konverterer fra 2 % 2047 til 3 %. Her er kursgevinsten ca. 1,9 point lavere.

 

Nedenfor kan man se resultatet af flere konverteringer:

 1. først konvertering af nuværende lån til 2 % 2050 med RealRådmodellen
 2. derefter konvertering til 3 % med RealRådmodellen
 3. og til sidst konvertering tilbage til 2 % med RealRådmodellen

 

Konvertering af nuværende lån til 2 % 2050 med RealRådmodellen

2 % 2047 uden afdrag:

 

Konvertering til 3 % med RealRådmodellen

2 % 2050 uden afdrag:

 

Konvertering tilbage til 2 % med RealRådmodellen

2,5 % lån uden afdrag:

 

Forudsætninger for beregningerne:

 1. Beregningerne er baseret på obligationskurser fra 22.6.2018 fratrukket/tillagt 0,05 point i kursskæring.
 2. Bidragssatserne er baseret på 80 % belåning fratrukket 0,15 % i Kundekroner, netto 0,59 %.
 3. Omlægning af 2,5 % lån er baseret på betaling af differencerenter i 2½ måned.
 4. Nettoydelserne er beregnet med 29 % skatteværdi.
 5. Der skal stilles sikkerhed for prioritetskreditten svarende til 5 års udnyttelse af kreditten. For et lån på 3 millioner kroner kræves et ejerpantebrev på ca. 400.000 kroner som der skal betales tinglysningsafgift for, hvis der ikke er et eksisterende ejerpantebrev, som kan lægges til sikkerhed for kreditten.

Alle beløb er afrundet til hele tusinde kroner.

 

RealRådmodellen ekstra informationer

Ved at anvende RealRådmodellen opnår man andre fordele end de kontante i form af højere obligationskurser og lavere bidragssats:

 

 1. Man kan frit afdrage sit lån, ved at indbetale direkte på prioritetskreditten. Låntager bestemmer selv afdraget, og hvornår det indbetales.
 2. Man kan vælge et realkreditlån med kortere løbetid, f.eks. 1,5 % 20 år i stedet for 2 % 30 år. Rentebesparelsen er på ca. 15.000 kroner årligt, men til gengæld reduceres konverteringsmulighederne, da kursfølsomheden er mindre på et 20-årigt lån.
 3. Man kan løbende spare afdragene op på en tilhørende prioritetskonto, hvor renten er 0,25 % lavere end på kreditten. Rentetabet herved er 250 kroner, pr. 100.000 kroner der indestår på kontoen i et helt år. Til gengæld kan man frit disponere over indeståendet uden varsel.

 

Du kan læse mere om RealRådmodellen her eller kontakte os for at høre mere.

 

Udsigt til enorme besparelser på differencerenter?

Der er noget som tyder på, at opsigelsesfristen på 2 måneder helt uden grund er blevet fastholdt, på trods af, at en meget kortere frist er mulig – f.eks. 2 uger. Det åbner op for massive besparelser for boligejerne, når de konverterer lån.

 

Økonomisk Ugebrev skriver i udgivelse 21-2018 at de lange opsigelsesfrister helt uden grund er blevet fastholdt, og at det koster boligejerne dyrt. Det gør det, fordi en meget væsentlig omkostning ved konvertering af lån er til differencerenter.

En ting er, at omkostningen kan være meget høj, noget andet er, at den høje omkostning kan betyde, at boligejerne går glip af store rentebesparelser, fordi omkostningen medfører, at der går for lang tid før omlægningen er rentabel.

Det sidste oplever vi ofte i RealRåd. Vi overvåger kundernes realkreditlån med henblik på at konvertere lånene, men selvom kursen på et nyt lån er helt i top, kan det indimellem ikke betale sig at omlægge lånet alligevel. Årsagen er størrelsen på omkostningerne, og her er differencerenter den helt store synder.

Hvis man har et 3 % lån og kursen på et alternativt 2 % lån er i kurs 99,5 som det er tilfældet i øjeblikket, har det stor betydning, hvilken dato man har. Det skyldes simpelthen de lange opsigelsesfrister, og det vil vi vise med nogle eksempler i hver sin ende af tidsskalaen. Både med de nuværende regler og hvis reglerne blev ændret. I eksemplerne tager vi udgangspunkt i et 3 % lån på 3 millioner kroner.

 

Eksempel 1:

 1. Vi skriver den 31. juli, som er sidste frist for opsigelse, hvis man vil indfri sit lån pr. 1.oktober.
 2. Obligationsrente betales fra 31. juli til 1. oktober 15.000 kroner
 3. Kreditforeningens placeringsrente er – 1,15 %. Den betales også til 1. oktober. 5.750 kroner
 4. Differencerente i alt 20.750 kroner

 

Eksempel 2:

 1. Vi skriver den 1. august som lige præcis er en dag ”for sent”, og indfrielsen sker derfor pr. 1. januar.
 2. Obligationsrente betales fra 1. august til 1. januar 37.250 kroner
 3. Kreditforeningens placeringsrente er – 1,15 %. Den betales også til 1. januar. 14.279 kroner
 4. Differencerente i alt 51.529 kroner

 

Hvis opsigelsesfristen blev sat ned til 2 uger, ville det ikke gøre nogen forskel i eksempel 1, men der ville være en stor forskel i forhold til eksempel 2:

 1. Obligationsrente betales fra 1. august til 1. oktober 14.750 kroner
 2. Kreditforeningens placeringsrente er – 1,15 %. Den betales også til 1. oktober. 5.654 kroner
 3. Differencerente i alt 20.404 kroner

 

Boligejeren ville altså spare 31.125 kroner, hvis lånet blev indfriet den 1. august. Hvis den kortest mulige periode på 2 uger anvendes, kan differencerenten nedbringes til kun 4.841 kroner.

 

Kortere opsigelsesfrister er godt, men indfrielserne kan blive endnu billigere

 

Når boligejerne skal have beregnet differencerente, indgår der tre forhold:

 1. Renten på lånet som skal indfries
 2. Perioden, hvor differencerenterne skal beregnes
 3. Placeringsrenten

 

Måske skal vi lige starte med at repetere, hvorfor man egentlig betaler differencerenter. Det er aktuelt, hvis man skal indfri et fastforrentet lån, hvor kursen på obligationerne er over 100. Her kan man 4 gange om året indfri lånet til kurs 100, selvom markedskursen måske er 104, hvis det er opsagt i tide. Når et lån bliver opsagt, skal kreditforeningen betale renterne til obligationsejeren, indtil obligationerne bliver udtrukket, og det sker hvert kvartal.

Låntageren kan indfri lånet med det samme til kurs 100. Det kalder man en pari-straks indfrielse. Låntageren indbetaler restgælden til kurs 100, og kreditforeningen har pengene stående indtil de kan betale dem videre til obligationsejeren. I den periode forrentes pengene, og boligejeren skal så betale forskellen mellem renteudgiften og forrentningen af pengene i kreditforeningen, og den er i øjeblikket negativ, helt ned til -1,15 %.

Hvis man skal indfri et 3 % lån bliver differencerenten altså:
Obligationsrente 3 % + placeringsrente -1,15 % = differencerente 4,15 %.

Historisk har RealRåd i mange år tilbudt kunderne langt bedre vilkår, når der skulle beregnes differencerenter, men det blev der sat en effektiv stopper for. Konkret gjorde vi det, at vi via vores samarbejdsbank tilbød kunderne en langt bedre mellemregningsrente end kreditforeningen.

Vi hjemtog altså det nye lån, og placerede pengene i banken indtil det gamle lån skulle indfries. Og banken garanterede kreditforeningen at det gamle lån ville blive indfriet. Der var altså dobbelt belåning i en periode, hvilket også er tilfældet i dag. Forskellen er blot, at indfrielsesprovenuet i dag står på en konto i kreditforeningens egen bank. Til gengæld for den, i øjeblikket, negative rente på helt ned til -1,15 %, skal låntageren kun betale administrationsbidrag på det nye lån.

Men det sidste blev der desværre sat en stopper for. RealRåds kunder skal i dag betale administrationsbidrag på både det gamle og det nye lån, hvis låntageren selv får tilbudt en bedre rente af banken. Kreditforeningernes begrundelse er, at de har dobbelt risiko, og dobbelt kapitalkrav, når der er 2 lån. Men den køber vi ikke i RealRåd. Hvis kreditforeningen får en bankgaranti og sikkerhed i låneprovenuet på tinglysningskontoen, har kreditforeningen ingen risiko, som retfærdiggør dobbelt bidragsbetaling.

Så hvis låntageren blot kan have låneprovenuet stående på tinglysningskontoen til 0 %, vil besparelsen i eksemplerne være fra 5.654 – 14.279 kroner. Denne mulighed kunne vi godt tænke os at gennemføre, men det kræver velvilje fra kreditforeningerne og en bank, som vil hjælpe os.

RealRåd i Børsen den 4. juni 2018

Børsen bragte den 4.6.2018 en artikel, hvor RealRåd viste eksempler på, hvordan man kunne bruge realkreditfinansiering til at opbygge en stor formue.

 

RealRåds budskab var, at man skal sørge for at optage sine realkreditlån imens man stadig er kreditværdig, forstået på den måde, at kreditværdigheden falder, jo tættere man kommer pensionsalderen. Vi foreslår, at man løbende konverterer sine lån og samtidig låner op til 80 %. De udbetalte provenuer og kursgevinster sættes til side i en opsparing, baseret på egen risikoprofil for så vidt angår investeringen.

 

Hvis man forøger sin gæld, vil låneydelserne normalt stige, så derfor er det i beregningerne også en forudsætning, at de stigende ydelser finansieres fra opsparingen, så rådighedsbeløbet ikke falder.

 

Der var 2 eksempler:

 1. RealRåds egne forudsætninger med en forsigtig tilgang til investeringerne.
 2. Børsens ønskede forudsætninger, hvor både afkast og den løbende stigning i ejendomsvurderingen var lidt større.

 

Resultatet i avisen var en opsparing efter indfrielse af gæld på henholdsvis 908.000 kroner og 1.809.000 kroner.

 

Der er dog mange flere nøgletal, som du kan læse HER i den samlede artikel. Du kan også læse, hvordan opsparingen kan forøges betragteligt ved at bringe pensionsopsparing ind i beregningerne.

Er friværdien en del af din pensionsplan?

Er friværdien en del af din pensionsplan?

Har du hørt om boligejere som ikke kan få bevilget realkreditlån fordi pensionsalderen nærmer sig?

 

Vi møder flere og flere, som oplever det, og som ikke forstår det, fordi det altid har været god latin at du skal være gældfri, når du skal pensioneres. Men hvad kan du bruge en gældfri ejendom til, når du skal til at nyde dit otium?

 

Du kan selvfølgelig sælge boligen og realisere dine drømme, men hvor skal du så flytte hen? Billige lejeboliger hænger ikke ligefrem på træerne, og du er lige vidt, hvis friværdien skal bruges til at købe en ny bolig. Og måske har du slet ikke lyst til at flytte.

 

Planlæg din pension i god tid

Du bør som boligejer lægge en finansieringsstrategi i god tid, faktisk allerede når du passerer de 40-50 år. En strategi kan være, at du løbende konverterer dine lån. Det har RealRåd hjulpet boligejere med siden 1995.

 

Lånekonvertering er ikke bare lånekonvertering. Også her skal du tage stilling.
Du kan konvertere, så gælden og renten løbende falder, men du kan også løbende øge gælden, og oparbejde en opsparing ved siden af. Det er dette vi vil vise to eksempler på.

 

Eksempel 1: Aktiv gældspleje med over 2 millioner i gevinst (Opsparing i fri midler – altså ikke pensionsopsparing)

 

Forudsætninger for beregning

Når vi laver beregninger som rækker ud i fremtiden er vi nødt til at bruge nogle forudsætninger. Vores forudsætninger er, at vi ser på rentehistorikken de sidste 20 år, og lader tiden gå baglæns. Hvis man tidligere konverterede fra 3 % til 2 % vil man i vores beregninger konvertere fra 2 % til 3 % osv.

 

Grafen nedenfor viser historikken for den 30-årige faste rente 20 år tilbage i tiden. Prikkerne angiver, at renten har ændret sig én procent, og der har været en konverteringsmulighed.

Rente historik 1

Og sådan vil det se ud, hvis vi vender tiden:

Rente historik 2

Udgangspunktet er at du 1.7.2018 køber en bolig til 3.750.000 kroner og startede med et lån på 3 millioner til 2 % rente og 30 års løbetid. Lånet konverteres hver gang renten ændres 1 %. Det vil i eksemplet ske i alt 21 gange i løbet af de næste 20 år.

 

Ved hver konvertering forøges lånet, så det svarer til 80 % af boligens værdi. Når lånet konverteres til højere rente får du en kursgevinst på indfrielsen. Denne kursgevinst udbetales, fordi du fastholder gælden. De seneste 20 år er boligpriserne steget med ca. 60 %, selvom vi har været igennem finanskrisen med store fald. I vores beregninger forudsætter vi, at priserne stiger med 2 % om året. Det svarer til ca. 43 % på 20 år.

 

Vi er også nødt til at forudsætte en forrentning af opsparingen, og den afhænger helt af din risikovillighed. Vores udgangspunkt er at du får det samme afkast, som du betaler i rente på lånet. Det vil sige en startrente på 2 %. Når pensionsselskabet laver pensionsprognoser bruges såkaldte samfundsforudsætninger, og de er p.t. en startforrentning på 2-5 % afhængig af den valgte risikoprofil. Forrentningen er efter omkostninger.
Der regnes med 29 % skat.

 

Når man løbende fastholder belåningen på 80 % vil ydelsen naturligvis stige, da vi har antaget en årlig prisstigning på 2 % af din bolig. Derfor har vi i beregningen forudsat, at stigningen på den forøgede låneydelse hæves løbende af opsparingen, så dit rådighedsbeløb ikke påvirkes.

 

Når de 21 konverteringer er gennemført om 20 år har vi beregnet følgende resultat:

 

Med konverteringer Uden konverteringer Forskel
Restgæld 4.284.000 kroner 1.177.000 kroner -3.107.000 kroner
Opsparing 5.192.000 kroner 0 kroner 5.192.000 kroner
Netto 908.000 kroner -1.177.000 kroner 2.085.000 kroner

 

Opsparing i kroner eller i mursten

Når du skal pensioneres, skal gælden fortsat afvikles med mindre ejendommen sælges. Afviklingen sker med udbetalte pensioner og øvrige indtægter, som eksempelvis afkast fra opsparinger. I eksemplerne nedenfor afvikles gælden over 30 år og opsparingen udbetales over 20 år.

 

Med konverteringer Uden konverteringer Forskel
Restgæld 4.284.000 kroner 1.177.000 kroner -3.107.000 kroner
Ydelse efter skat -279.000 kroner -77.000 kroner -202.000 kroner
Netto ud fra opsparing 273.000 kroner 0 kroner 273.000 kroner
Forskel -6.000 kroner -77.000 kroner 71.000 kroner

 

Der sker ingen modregning i folkepensionen, da nettorenterne ikke er positive.

Hvis ejendommen sælges består din formue af friværdien og din opsparing. Hvis formuen realiseres over 20 år ser det sådan ud:

 

UDEN KONVERTERING Med konvertering Uden konvertering Forskel
Værdi af boligen 5.463.000 kroner 5.463.000 kroner 0 kroner
Restgæld på det oprindelige lån 4.284.000 kroner 1.177.000 kroner -3.107.000 kroner
Opsparing 5.192.000 kroner 0 kroner 5.192.000 kroner
Samlet formue 6.371.000 kroner 4.286.000 kroner 2.085.000 kroner
Netto udbetaling i 20 år 335.000 kroner 225.000 kroner 110.000 kroner

 

Opsummering:

 1. Ekstra formue med løbende konverteringer 2.085.000 kroner
 2. Ekstra årlig udbetaling, hvis ejendommen sælges 110.000 kroner
 3. Ekstra årligt rådighedsbeløb, hvis gæld afvikles med opsparing 71.000 kroner

 

Eksempel 2: Aktiv gældspleje med op til 3,2 millioner i gevinst (Opsparing i pensionsordninger og i fri midler)

 

Når der spares op i pensionsordninger, bliver tingene lidt kompliceret, da både din skat og fremtidige folkepension bliver påvirket. Yderligere forudsætninger er derfor nødvendige.

 

Udover forudsætningerne i eksempel nr. 1 bruger vi disse:

 1. Skatteværdien af fradrag for pensionsindskud er 52 %
 2. Skatten af udbetalinger fra pensionsopsparinger er 37 % (Altså IKKE topskat)
 3. Løbende pensionsafkastsskat er 15,3 %
 4. Pensionsindskud sker med følgende prioritet:
  – Indskud på Aldersopsparing op til 5.100 kroner (10.200 for par)
  – Indskud på Ratepension op til 50.400 (100.800 for par)
  – Indskud på Livrente.
 5. Indskud på Alderspension sker uden skattefradrag
 6. Indskud på Ratepension fradrages i indskudsåret
 7. Indskud på Livrente fradrages over 10 år
 8. Skatteværdien af fradrag opspares i en fri opsparing
 9. Stigning i nettoydelsen på lån som følge af omlægning og forhøjelse trækkes fra den fri opsparing, så dit løbende rådighedsbeløb ikke bliver påvirket.
 10. Levetiden fra pensionering er 20 år.
 11. Modregning i folkepensionstillægget er baseret på, at der ikke er andre indtægter. Det betyder, at den beregnede modregning kan være lavere, hvis der modregnes i forvejen.
 12. Der indbetales ikke på Alderspension og Ratepension i forvejen. I modsat fald begrænses muligheden for indskud.

 

Sådan har vi gjort:

Alle konverteringer gennemføres som i eksempel 1. Det vil sige, at der konverteres, hver gang renten har ændret sig 1 %. Samtidig belånes ejendom op til 80 % af vurderingen, som stiger med 2 % om året.

Låneprovenuerne bruges først til at indbetale på Alderspension, derefter på Ratepension og til sidst på Livrente. Skatteværdien af fradragene opspares løbende på en fri opsparing.

Den fri opsparing bruges også til at hæve forskellen i nettoydelsen på dit oprindelige lån og på det aktuelle lån.
Dit rådighedsbeløb bliver altså, som hvis du havde beholdt dit oprindelige lån.

 

Resultat for en enlig:

 

Efter 20 år: Aktiv gældspleje Traditionel Forskel
Samlet opsparing 7.945.000 kroner 0 kroner 7.945.000 kroner
–        Fri midler* 610.000 kroner 0 kroner 610.000 kroner
–        Ratepension 1.465.000 kroner 0 kroner 1.465.000 kroner
–        Livrente 5.870.000 kroner 0 kroner 5.870.000 kroner
Realkreditgæld 4.284.000 kroner 1.177.000 kroner 3.107.000 kroner
Værdi af ejendom 5.463.000 kroner 5.463.000 kroner 0 kroner
Friværdi 1.179.000 kroner 4.286.000 kroner 3.107.000 kroner
Samlet formue før skat 9.124000 kroner 4.286.000 kroner 4.838.000 kroner
 

 

Resultat hvis du bliver boende i ejendommen og afvikler restgæld over 30 år:
Efter 20 år: Aktiv gældspleje Traditionel Forskel
Nettoydelse på lån over 30 år -279.000 kroner -77.000 kroner -202.000 kroner
Nettoudbetaling fra pensioner 401.000 kroner 0 kroner 401.000 kroner
Nettooverskud 122.000 kroner – 77.000 kroner 199.000 kroner
Modregning i tillæg*** -81.000 kroner 0 kroner – 81.000 kroner
Netto til ekstra forbrug 118.000 kroner
I alt over 20 år 2.360.000 kroner
+ Fri opsparing 610.000 kroner 0 kroner 610.000 kroner
Samlet til forbrug over 20 år     2.970.000 kroner
 

Resultat hvis vælger at sælge ejendommen:

Friværdi 1.179.000 kroner 4.286.000 kroner – 3.107.000 kroner
Fri opsparing* 610.000 kroner 0 kroner 610.000 kroner
I alt 1.789.000 kroner 4.286.000 kroner -2.497.000 kroner
Årlig udbetaling i 20 år** 143.000 kroner 343.000 kroner -200.000 kroner
Udbetaling af pensioner i 20 år 401.000 kroner 0 kroner 401.000 kroner
Modregning i tillæg*** (2018) -81.000 kroner 0 kroner -81.000 kroner
Netto udbetaling i alt i 20 år 463.000 kroner 343.000 kroner 173.000 kroner
Udbetaling i alt over 20 år 9.260.000 kroner 6.860.000 kroner 2.400.000 kroner

 

* inklusive 37 % skatteværdi af ikke anvendte skattefradrag

** Den samlede formue udbetales som en annuitet over 20 år. Renten i annuiteten er efter 29 % skat.

*** Hvis der i forvejen bliver modregnet som følge af anden pensionsindkomst, skal der ikke modregnes folkepensionstillægget.

 

Resultat for et par:

Efter 20 år: Aktiv gældspleje Traditionel Forskel
Samlet opsparing 8.265.000 kroner 0 kroner 8.265.000 kroner
–        Fri midler* 1.098.000 kroner 0 kroner 1.098.000 kroner
–        Ratepension 2.551.000 kroner 0 kroner 2.551.000 kroner
–        Livrente 4.616.000 kroner 0 kroner 4.616.000 kroner
Realkreditgæld 4.284.000 kroner 1.177.000 kroner 3.107.000 kroner
Værdi af ejendom 5.463.000 kroner 5.463.000 kroner 0 kroner
Friværdi 1.179.000 kroner 4.286.000 kroner 3.107.000 kroner
Samlet formue før skat 9.444.000 kroner 4.286.000 kroner 5.158.000 kroner
Resultat hvis du bliver boende i ejendommen og afvikler restgæld over 30 år:
Efter 20 år: Aktiv gældspleje Traditionel Forskel
Nettoydelse på lån over 30 år -279.000 kroner -77.000 kroner -202.000 kroner
Nettoudbetaling fra pensioner 392.000 kroner 0 kroner 392.000 kroner
Nettooverskud 113.000 kroner – 77.000 kroner 190.000 kroner
Modregning i pensionisttillæg -80.000 kroner 0 kroner – 80.000 kroner
Netto til ekstra forbrug 110.000 kroner
I alt over 20 år 2.200.000 kroner
+ Fri opsparing 1.098.000 kroner 0 kroner 1.098.000 kroner
Samlet til forbrug over 20 år     3.298.000 kroner
Resultat hvis vælger at sælge ejendommen:
Efter 20 år: Aktiv gældspleje Traditionel Forskel
Friværdi 1.179.000 kroner 4.286.000 kroner – 3.107.000 kroner
Fri opsparing 1.098.000 kroner 0 kroner 1.098.000 kroner
I alt 2.277.000 kroner 4.286.000 kroner -2.009.000 kroner
Årlig udbetaling i 20 år** 182.000 kroner 343.000 kroner -161.000 kroner
Udbetaling af pensioner i 20 år 391.000 kroner 0 kroner 391.000 kroner
Modregning i tillæg (2018 niveau) -80.000 kroner 0 kroner -80.000 kroner
Netto udbetaling i alt i 20 år 493.000 kroner 343.000 kroner 150.000 kroner
Udbetaling i alt over 20 år 9.860.000 kroner 6.860.000 kroner 3.000.000 kroner

 

Generelt om opsparing i pensionsordninger:

Reglerne bliver løbende udsat for ændringer. Indskuds- og fradragsreglerne kan reguleres og den løbende afkastbeskatning kan ændres. Samtidig er der i øjeblikket meget debat om de såkaldte samspilsproblemer, som går på, at reglerne for modregning i offentlige ydelser kan være uhensigtsmæssige og få folk til at undlade at spare op. Om det resulterer i mere attraktive regler vides ikke.

 

Særligt om opsparing i Livrenter:

Mange siger, at opsparing i livrenter er et væddemål mod pensionsselskabet. Det skyldes, at den beregnede udbetaling gælder for resten af livet. Så jo ældre du bliver, des større udbetalinger får du samlet set. Pensionsselskabernes udbetalingsprognoser bliver lavet på grundlag af den forventede levetid blandt alle pensionsselskabets kunder, og der regnes med ca. 20 års udbetaling i gennemsnit. Det forventes dog, at den gennemsnitlige levealder vil stige, og det vil gå ud over størrelsen på udbetalingerne.

Beregningerne i vores eksempler er baseret på 20 års udbetaling.

 

Usikkerheden for dig ved opsparing i livrenter består i, at udbetalingerne stopper når du dør. I så fald tilhører resten af opsparingen i princippet pensionsselskabet, som bruger den til udbetalinger til de øvrige kunder, som bliver ældre end gennemsnittet. Hvis du dør ”før tid” kan opsparingen altså være en meget dårlig forretning.

 

Du kan dog sikre en efterlevende ægtefælle med en garanti, som sikrer udbetaling efter din død i en nærmere aftalt periode. Konsekvensen af sådan en garanti er, at de beregnede udbetalinger bliver lavere.

Hvis du dør inden pensionsalderen, er det muligt at få udbetalt opsparingen mod at betale en afgift på 40 % og herefter eventuelt boafgift af resten.

Risikoen falder, hvis man er et par. Det skyldes, at man kan bruge en større del af indbetalingerne på andre pensionsordninger.

 

Hvis du synes, at risikoen ved opsparing i livrenter er for stor:

Et alternativ er, at du sparer maksimalt op på Alderspension og Ratepension og fravælger Livrenten.  I næste eksempel spares der maksimalt op på Alderspension og Ratepension. Indskuddene går fra i den fri opsparing.

 

Efter 20 år: Enlig Par
Samlet opsparing 6.017.000 kroner 6.905.000 kroner
–        Fri midler* 4.464.000 kroner 3.799.000 kroner
–        Ratepension 1.553.000 kroner 3.106.000 kroner
Realkreditgæld 4.284.000 kroner 4.284.000 kroner
Værdi af ejendom 5.463.000 kroner 5.463.000 kroner
Friværdi 1.179.000 kroner 1.179.000 kroner
Samlet formue før skat 7.196.000 kroner 8.084.000 kroner
 

 

Resultat hvis du bliver boende i ejendommen og afvikler restgæld over 30 år:
20 års udbetaling: Enlig Par
Nettoydelse på lån over 30 år -279.000 kroner -279.000 kroner
Nettoudbetaling fra ratepension 85.000 kroner 170.000 kroner
Nettoudbetaling fri midler 357.000 kroner 304.000 kroner
Nettooverskud 163.000 kroner 195.000 kroner
Modregning i tillæg*** -5.000 kroner -10.000 kroner
Netto til ekstra forbrug 158.000 kroner 185.000 kroner
I alt over 20 år 3.160.000 kroner 3.700.000 kroner
 

 

Resultat hvis vælger at sælge ejendommen:
Friværdi 1.179.000 kroner 1.179.000 kroner
Fri opsparing* 4.464.000 kroner 3.799.000 kroner
I alt 5.643.000 kroner 4.978.000 kroner
Årlig udbetaling i 20 år** 451.000 kroner 398.000 kroner
Udbetaling af pensioner i 20 år 85.000 kroner 170.000 kroner
Modregning i tillæg*** (2018) -5.000 kroner -10.000 kroner
Netto udbetaling i alt i 20 år 531.000 kroner 558.000 kroner
Udbetaling i alt over 20 år 10.620.000 kroner 11.160.000 kroner

 

Afkast og risiko:

Investering er forbundet med risiko, og afkastet stiger og falder ofte i takt med risikoen. I vores beregninger har vi anvendt et afkast svarende til renten på det aktuelle realkreditlån. Det vil sige en startrente på 2 %, som over de næste 20 år bevæger sig op og ned i et interval op til 8 % og sluttende med 7 %.

 

Til sammenligning spænder afkastene i forskellige investeringsfonde meget vidt. På Finans Danmarks hjemmeside kan man se historiske afkast, dog kun 10 år tilbage, og vælger man blandede fonde varierer afkastet fra 37 % til

105 % over 10 år med en median på 73 %, eller 7,3 % i gennemsnit om året.

 

Når pensionsselskaber laver deres prognoser, er afkastet baseret på de gældende samfundsforudsætninger. I 2018 er det vedtaget, at afkastet på obligationer er 2 % de første 3 år og herefter 4 %. For aktieinvesteringer regnes med henholdsvis 5 % og 7 %. Vores anvendte afkast er altså i den lave ende af skalaen.

 

Generel opfordring:

Det er vigtigt at du rådfører dig med pensions- og investeringsrådgivere om pensionsordninger og investering.

 

Rådgivningen om finansiering kan du trygt overlade til RealRåd. Vi har arbejdet med det siden 1995.

 

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig – kontakt os i dag på 43 30 00 50

X