Den finansielle uro har ikke ramt lange realkreditpapirer

Selvom om der her medio marts har været voldsom uro på de finansielle markeder i både USA og Europa med to lukkede banker og andre under pres, så har uroen foreløbig kun forplantet sig til aktier, statsobligationer og korte realkreditobligationer. De tiårige statsrenter har bevæget sig voldsomt op og ned med daglige udsving i den […]

Konvertering til 5 procent er igen attraktivt

Renten er steget ganske mærkbart i løbet af februar, og det betyder at det nu igen er forholdsvis attraktivt at konvertere op fra 3 procent til 5 procent.  Derimod vil vi foreløbig ikke anbefale at konvertere op i 6 procent, selvom det måtte være muligt. Her ligger 6 procentsobligationerne uden afdrag meget tæt på kurs […]

Inverse renter og recession – hvad betyder det?

  Der tales og skrives ganske meget om muligheden for at vi bevæger os ind i en recession. Rentemarkederne peger i den retning, og forventningerne til hvor voldsomt det økonomiske tilbageslag bliver bølger frem og tilbage. Spørgsmålet er, hvad det egentlig vil betyde for Danmark og for boligejerne. Noget kan man komme med kvalificerede bud […]

Omlægning til 5 pct. er nu attraktivt

Renteudviklingen har de seneste uger flere gange skiftet retning, og er i høj grad styret at økonomiske nøgletal og meldinger fra de forskellige centralbanker. I et stykke tid har vi tøvet med at omlægge til 5 pct., hvis der er tale om lån i Realkredit Danmark, fordi de nye serier stadig har været for små. […]

Markant dyrere at være husejer

Den voldsomme rentestigning har gjort det meget dyrere for boligkøbere. Netteydelsen for et lån med afdrag er steget 40 procent siden foråret 2021, og for lån uden afdrag er nettoydelsen tredoblet. Samtidig er energipriserne eksploderet. Trods dette er boligpriserne ikke for alvor faldet  – endnu. Det koster i begyndelsen af november 40 procent mere i […]