Tid til gennemgang af din boligfinansiering?

Hvis du har købt bolig inden for de sidste par år, kan der være god anledning til at få gennemgået finansieringen, og måske spare penge.

 1. På 2 år er boligpriserne steget med 5-6 %.
 2. Renten på realkreditlån er lavere.
 3. RealRåd kan formidle en billig boligkredit op til 95% af ejendomsværdien.

Prisstigninger.
De gennemsnitlige prisstigninger er på 5-6% både på landsplan og i hovedstadsområdet, så i enkelte områder kan stigningerne være større. Det betyder, at der enten er grundlag for at få en lavere bidragssats, eller måske forøge realkreditbelåningen og indfri bankgæld og spare renter.

Rentefald.
For 2 år siden var den 30-årige rente 2,08% og i dag er den 1,08%. Mange boligejere har allerede benyttet sig af muligheden for at omlægge lån, men endnu flere har endnu ikke gjort det. Måske fordi konverteringen isoleret set ikke var så rentabel pga. omkostningerne. Men hvis det kan kombineres med et større realkreditlån, som kan reducere bankgælden, giver det måske alligevel mening.

Lav rente på boliglån i banken.
De fleste som har købt bolig indenfor de sidste par år, har også et boliglån i banken. Renten på boliglån fastsættes individuelt og afhænger f.eks. af, hvor god boligejeren har været til at forhandle med banken. Eller hvor mange andre forretninger man har med banken.
RealRåd har lavet en aftale med en bank, som tilbyder boliglån op til 95% af vurderingen til 3,75% i rente. Hvis du flytter et lån fra en anden bank, skal du ikke betale etableringsgebyrer til banken, men kun en tinglysningsafgift på 1.730 kr. for at flytte ejerpantebrevet. Hvis lånet flyttes samtidig med at du omlægger dit realkreditlån, er de 1.730 kr. ikke en ekstraudgift.

Boliglån eller boligkredit? (klik på link)
Tilbuddet fra vores bank kan også etableres som en boligkredit på samme vilkår. Vælger du en kredit i stedet for et lån, kan du bruge kreditten som opsparing og på den måde spare 3,75% i rente af opsparingen i stedet for at få 0% i rente af opsparingen.

Hvis du vil høre mere om dine muligheder kan du skrive til rp@realraad.dk eller ringe på telefon 2271 4006.

Er du blevet rådgivet forkert?

Vi har skrevet om det før, men nu gør vi det igen. Bankernes ”finte” med at anbefale boligkøbere et realkreditlån med afdragsfrihed og hurtigere afvikling af banklånet, er ofte en rigtig dårlig ide.

Ikke desto mindre støder vi tit på denne finansieringsmodel, og dermed på beklagelig vis, ofte dårlig rådgivning i bankerne.

Vi viser her 2 eksempler:

Boligens pris er 3.000.000 kr. Realkreditlånet er et 1% lån på 80% af købesummen. Boliglånet er på 15% af købesummen. Afdragsfriheden og løbetiden på boliglånet er 10 år.
I det andet eksempel afdrages både realkreditlån og boliglån over 30 år.

I eksemplerne er der regnet med 10 års afdragsfrihed og 10 års afvikling af banklånet. Det giver en kunstig lav nettoydelse, og dermed et højere rådighedsbeløb i starten, men ikke desto mindre, ser vi ofte denne finansiering. Hvis man bruger modellen, bør løbetiden på banklånet tilpasses, så nettoydelsen bliver den samme, som var begge lån med afdrag over 30 år. Med det aktuelle renteniveau betyder det en løbetid på 6-7 år.

Ulempen ved afdragsfrihed er, at man betaler et højt tillæg til bidragssatsen. Det er så højt, at det ikke modsvarer den rente der spares ved at afdrage boliglånet hurtigere. Det viser eksemplerne tydeligt.

Begrundelsen for at vælge afdragsfrihed er netop at afdrage gælden hurtigere, men eksemplerne viser desværre, at man afdrager mindre på gælden på denne måde. Og når afdragsfriheden udløber, vil nettoydelsen i eksemplerne være ca. 40.000 højere, hvis man vælger den afdragsfri model, end hvis man afdrager begge lån. Det er bankerne der tjener mere på den afdragsfri model. Og det er selvfølgelig kunden der betaler. Men når det så er skrevet, så kan det jo sagtens være, at kunden har fået oplyst og accepteret dette faktum. F.eks. hvis man har haft et ønske om et højere rådighedsbeløb i starten på bekostning af en højere ydelse senere. Men har det været nødvendigt for at få et, for banken, acceptabelt rådighedsbeløb på denne måde, har banken reelt finansieret et boligkøb, som køberen ikke havde råd til. Og det kan blive et problem senere.

I stedet for at følge bankens råd om afdragsfrihed, kan man overveje RealRåds nyeste finansieringsløsning, som vi laver med vores nye samarbejdspartner. Her tilbydes bankfinansieringen som en boligkassekredit. På den måde kan man spare den forhøjede bidragssats, da kreditten også kan bruges til at finansiere de løbende afdrag i det omfang du ønsker det. Og en boligkredit kan også være løsningen på det, for mange, irriterende faktum, at man ikke får rente af opsparingen i banken. Hvis du indsætter opsparingen på boligkreditten, eller bruger den som lønkonto, svarer det til at du får 3,75 % i rente, som er den aktuelle rente på boligkreditten.
Der kan finansieres op til 95% af købesummen. Og man kan også vælge traditionel afvikling af boligkreditten med månedlige ydelser over f.eks. 30 år.

Læs mere på vores hjemmeside om muligheden, eller skriv til rp@realraad.dk hvis vi skal regne på dine muligheder.

Boligkøbere kan spare penge med RealRådmodellen.

Der er gang i bolighandlerne, og udover selve beslutningen om at købe en bolig, er valg af finansiering også en vigtig beslutning. Vi ser stadig finansieringsforslag fra bankerne, hvor kunden bliver præsenteret for en model, hvor realkreditlånet er afdragsfrit og boliglånet afdrages over f.eks. 5,75 år. På papiret lyder det godt, at man kan afvikle sit banklån på under 6 år, men hvis man regner efter, vil den samlede gæld være højere når de 5,75 år er gået, medmindre renten på banklånet er meget høj.

Hvis en bolig til 4 millioner finansieres med 80% realkreditlån til 1% og et banklån på 600.000 kr. til 3,95% ser regnestykket sådan ud, hvis man sammenligner den afdragsfri model, hvor realkreditlånet er afdragsfrit i 5,75 år og banklånet afdrages over samme periode, med en model, hvor både realkreditlån og banklån afdrages over 30 år:

Afdragsfri model 30/30 model
Nettoydelse pr. måned 13.564 13.656
Renter og bidrag på 5,75 år 461.800 426.864
Samlet gæld efter 5,75 år. 3.261.000 3.219.248

 

Boligkøbere som bliver præsenteret for den afdragsfri model, bør bede rådgiveren om at lave dette regnestykke. Men man kan også bede banken om et tilbud, hvor man bruger RealRådmodellen, som går ud på, at man vælger et realkreditlån med afdrag over 30 år, men bruger en kassekredit til at finansiere afdragene. På den måde kan man stadig afvikle banklånet over 5,75 år, men man slipper for at betale en højere bidragssats på realkreditlånet og kursen på realkreditlånet er lidt højere.

Hvor stor gevinsten ved RealRådmodellen er, kommer an på, hvor høj renten er på den tilbudte kassekredit. I eksemplet ovenfor, er bidragssatsen 0,33% højere på grund af afdragsfriheden. Det svarer til, at man i starten betaler 11.218 kr. mere i bidrag pr. år. Det skal du sammenligne med, hvad det koster at låne de ca. 93.000 kr. om året, som du afdrager på realkreditlånet. Break-even for rentesatsen, før renteudgiften overstiger bidragsbesparelsen, er:

1. år 13,40%
2. år 7,53%
3. år 5,58%
4. år 4,61%
5. år 3,72%

 

Vi har lavet RealRådmodellen i næsten 3 år, og vores erfaring er, at kreditten har en begrænset udnyttelse. Det skyldes primært, at den bliver nulstillet, når Realkreditlånet bliver konverteret (man laver en tillægsbelåning svarende til de betalte afdrag), men også at kunderne har et ønske om ikke at udnytte afdragsfriheden fuldt ud.

Den største udfordring er i praksis, at dit forslag til din rådgiver sandsynligvis bliver mødt på denne måde:

Der er mange forklaringer på, hvorfor banken ikke vil tilbyde dig finansieringen. På trods af, at du afdrager din gæld hurtigere, og bankens sikkerhed for kreditten bliver bedre og bedre i takt med, at du afdrager realkreditlånet:

 1. ”Det får jeg aldrig bevilget af kreditafdelingen”.
 2. ”Det er i strid med de skærpede kreditkrav til boligkøbere”.
 3. ”Vi får større hensættelser til tab, hvis vi også bevilger en kredit”.

 

Det første punkt er en ærlig sag. Det er bankens kreditpolitik som gælder, og passer dine ønsker ikke ind i rådgiverens tjekskema, bliver det sikkert et nej, men så kan man jo spørge en anden bank.

Det andet punkt er, efter vores mening, en overfortolkning af Finanstilsynets vejledning til bankerne. Kravet til boligkøbere er, at udbetalingen skal være mindst 5%, og at den samlede gæld som udgangspunkt højest må være 3,5 – 4 gange årsindkomsten, men der er et overordnet formål med reglerne. Og det er ganske enkelt, at sikre boligkøberne mod at købe for dyrt og dermed at sikre, at bankerne ikke tager for stor risiko.

Vi hører indimellem den begrundelse, at hvis man bevilger en kassekredit udover 15% boliglån, så kommer man på kant med reglen om 5% udbetaling, men det er her vi mener, at der bliver overfortolket i bankerne. Hvis boligkøberen inden købet selv indbetaler 5% af købesummen plus omkostninger til banken, så er kravet opfyldt. Kassekreditten, som etableres efterfølgende, bruges ikke til finansieringen af boligkøbet, men bruges tværtimod til at afdrage gælden hurtigere, fordi nettobesparelsen kan bruges til ekstra afdrag.

Og når kundens samlede gæld bliver lavere, og bankens sikkerhed bliver bedre, så kan Finanstilsynet ikke give en dårligere rating af kundens engagement. Især ikke hvis realkreditlånet har fast rente.

Det er korrekt at bankerne efter regnskabsreglerne løbende skal hensætte til tab. Og logisk er det sådan at jo større engagementet er, jo større hensættelser skal der laves. Men i den forbindelse skal man også huske på, at hvis kunden, som i eksemplet, efter et år har lånt 93.000 kr. til finansiering af afdrag, så er bankens sikkerhed også blevet forbedret med 93.000 kr. i forhold til, hvis realkreditlånet var afdragsfrit. Og der jo ingen som siger, at banken på forhånd skal bevilge en kassekredit til 5,75 års afdrag. 2 år ad gangen burde være nok, hvis man bruger RealRåds konverteringshistorik som udgangspunkt.

Bankens pantesikkerhed ser i eksemplet sådan ud:

Afdragsfri model RealRådmodellen
1. år Fra 80% Fra 78,5%
2. år Fra 80% Fra 76,2%
3. år Fra 80% Fra 73,8%
4. år Fra 80% Fra 71,4%
5. år Fra 80% Fra 69,1%

 

Selve banklånet som dækker de 15% af finansieringen, er i begge tilfælde blevet afdraget med en løbetid på 5,75 år, så her er risikoen for banken den samme. Og kundens rådighedsbeløb er bedre, fordi besparelsen på bidragsbetalingen er ca. 1.000 kr. pr. måned. Det er måske her, bankens egentlige udfordring er!!!

Afslutningsvis skal det nævnes, at banken som vi laver RealRådmodellen med, desværre ikke ønsker at finansiere bolighandler, medmindre ejendommene ligger på Fyn.

Nye obligationsserier fra 1. september.

Hvis du skal optage realkreditlån, kan du efter 1. september kun få dem udbetalt i de nye serier, som får forlænget løbetiden med 3 år.

I dag er 30-årige lån baseret på obligationer med udløb i 2050, men fra 1. september bruges obligationer med udløb i 2053. Det betyder normalt, at kursen falder mærkbart, og indimellem kan man læse, at kursen forventes at blive 2-3 point lavere på de nye serier. Men indtil nu ser det ikke ud til, at det bliver så slemt. De nye obligationer bliver nemlig allerede handlet i dag, og aktuelt er kursforskellen på 1% 2050 og 1% 2053 i Nykredit ”kun” på ca. 1 point.

Og hvad betyder det så?

Skal du låne 1 million kr., skal 2050-lånet være på 1.018.000 kr. mens 2053-lånet skal være på 1.028.000 kr.
Du skal altså låne 10.000 kr. mere, hvis lånet skal udbetales efter 1. september, og din nettoydelse stiger med 34 kr. pr. måned, hvoraf de 13 kr. er ekstra renter og bidrag.

Du kan dog også udnytte den ”dårligere” kurs til at optage et 1,5% lån i stedet. Her er kursen p.t. 99,6, så du kan låne næsten uden kurstab, og så skal du låne 1.004.000 kr. i stedet for 1.018.000 kr.
Her stiger nettoydelsen kun med 90 kr. pr. måned, selvom renten er højere, men det dækker over, at du afdrager 211 kr. mindre på gælden.

Med den forholdsvis begrænsede aktuelle kursforskel, sker der ikke den store skade, hvis lånet først skal udbetales efter 1. september i de nye serier. Gælden bliver ganske vist større, men hvis du senere skal konvertere lånet til f.eks. 2%, som både Nordea og Realkredit Danmark ser ske om 12-19 måneder, er det en fordel at have lånet i 2053-serierne.

Ifølge kurslisterne er kursfølsomheden nemlig 5,5% større på 2053-serierne. Kursen vil altså falde mere, når renten stiger. Falder kursen 8 point på 2050-serien, vil kursen altså falde med ca. 8,5 point på 2053-serien.

Hvis renten er 2% om et år, vil gæld/kursværdi på 2050-lånet være 988.751/909.650 kr., og på 2053-lånet vil gæld/kursværdi være 998.464/913.594 kr.

Det nye 2% lån, bliver altså 4.000 kr. større, hvis du konverterer til 2% om et år. Og så bliver nettoydelsen 15 kr. større.

Hvis vi kun sammenligner lånene på ydelsen, er der ikke den store forskel, men pas altid på med nye obligationsserier, eller den såkaldte indlåsningseffekt. Nykredit har indtil nu udstedt i alt 102 milliarder kr. i 1% 2050-serien. I 1% 2053-serien er der indtil nu udstedt 24 millioner kr.
Risikoen ved nye serier er, at en enkelt eller få investorer systematisk kan opkøbe alle obligationerne, og på den måde sætte markedsprisen ud af kraft, når du engang skal indfri lånet. Hvis der ikke er en investor, som vil sælge obligationerne til dig, vil du i yderste konsekvens blive nødt til at indfri lånet til kurs 100, hvor kursen i eksemplet ovenfor burde være 91,50. Du skulle altså i eksemplet indfri lånet for 998.464 kr. i stedet for 913.594 kr.
Man siger normalt, at risikoen for indlåsning er væk, når der er udstedt 3-5 milliarder kr. i en serie, og indtil da vil der altså være en risiko. Men om den så er reel, er en anden sag. Og hvis renten ikke ændrer sig radikalt, er der stor sandsynlighed for, at 2053-serien hurtigt vil få en passende masse. Men ændrer renten sig, så f.eks. 0,5% eller 1,5% bliver det foretrukne lån, kan problemet opstå.

RealRåd kan rådgive dig om valg af realkreditlån. Ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk

Skal du vælge 1% eller 1,5%?

Hvis du i øjeblikket skal optage lån med fast rente, er der flere muligheder end normalt. Det skyldes, at 30-årige lån fra 1.9.2020 bliver baseret på obligationer med udløb i 2053, mens der indtil da kan bruges obligationer med udløb i 2050.

Men flere af institutterne er allerede begyndt at tilbyde lån i 2053-serien. Så hvis du er boligkøber, kan valget lige nu stå mellem 1% 2050 eller 1,5% 2053. Det sidste er dog baseret på obligationer i serien med mulighed for afdragsfrihed. Og når man både skal sammenligne 2 serier med forskellig rente, og de samtidig er med og uden afdrag, så bliver det pludseligt lidt kompliceret.

 1. Normalt siger man, at kursforskellen ved årgangsskifte kan være på ca. 2 point, når man sammenligner ny og gammel serie med samme rente.
 2. Men aktuelt er forskellen ”kun” på 1,53 point baseret på Totalkredits tilbudskurser den 26.5.2020, selvom vi sammenligner 1% serien med 1,5% serien og endda i serier med og uden afdrag.
 3. Til sammenligning er kursforskellen i 1% 2050-serierne med og uden afdrag kun på 0,92.
 4. Markedsprisen for at vælge 2053 i stedet for 2050 er derfor reelt 0,61 point, hvor kursforskellen på 1,5% og 1% normalt burde være 3-4 point.
 5. Hvorfor kursforskellen så ikke er større nu, må stå hen i det uvisse, men et bud herfra er, at det er institutterne selv som fastsætter ”børskurserne” og ikke ”markedet”. Vores holdning er, at kursen på 1,5% 2053 er for lav.

Hvorfor overveje 1,5% 2053?

Først og fremmest fordi kursen er højere og kurstabet dermed er mindre. Hvis du optager et 1% lån på 3.000.000 kr. i 2050-serien, skal du alternativt låne 2.954.000 kr. i 2053-serien. Kurstabet er altså 46.000 kr. mindre, og minimering af kurstab er vigtigt, når lånene skal konverteres fremover.

Men fordi renten er 0,5% højere og du kun låner 46.000 kr. mindre, bliver ydelsen på 1,5% større og afdraget mindre:

 1. Rente og bidrag på 1% lånet er det første år 51.639 kr. og afdraget er 86.195 kr.
 2. Rente og bidrag på 1,5% lånet er det første år 65.512 kr. og afdraget er 78.512 kr.
 3. Samlet set er nettoydelsen på 1,5% lånet 2.938 kr. større det første år.
 4. Efter 4,5 år skylder du det samme på 1% lånet, når der også tages højde for sparede nettorenter i perioden. 1,5% lånet ville altså set med RealRåds øjne, allerede være egnet til konvertering ned i rente til 1%.

Den generelle risiko ved nye obligationsserier.

Du vil sikkert snart komme til at høre om begrebet ”indlåsningseffekt”. Den risiko opstår altid, når der åbnes for nye obligationsserier.
Så længe der er udstedt under 3-5 milliarder i en obligationsserie, kan der være en risiko for, at markedspriserne på fondsbørsen sættes ud af kraft. Det skyldes, at der kan være risiko for, at en eller få investorer køber alle obligationerne, og derfor selv kan bestemme salgsprisen fremover. Hvis renten f.eks. stiger fra 1,5% til 2%, skal kursen matematisk falde med ca. 4 point, men hvis obligationsejerne ikke vil sælge til den kurs, kan man blive tvunget til at opsige lånet og indfri til kurs 100, selvom kursen burde være 96.
Hvis 1,5% lånet, i en længere periode, er det anbefalede 30-årige lån, vil serien hurtigt komme op på de 3-5 milliarder kroner. Men hvis renten kort tid efter åbningen stiger, så det anbefalede lån i stedet bliver 2% lånet, vil serien forblive lille, og dermed er risikoen for indlåsningseffekt reel.
Hvis renten derimod falder, har det ingen betydning, da lånet så under alle omstændigheder skal indfries til kurs 100.

Konverteringsmuligheder hvis du vælger 1% 2050.

Stiger renten til 2% om 12 måneder kan du konvertere lån op i rente. Denne mulighed ser både Nordea og Realkredit inden for de næste 12-19 måneder.
Hvis lånet konverteres op i 2% om et år, vil gælden falde til ca. 2.724.000 kr.

Konverteringsmuligheder hvis du vælger 1,5% 2053:

Stiger renten til 2% om 12 måneder kan du også konvertere lån op i rente, og så vil gælden falde til ca. 2.797.000 kr. Ved konvertering op i rente, vil gevinsten altså være større med et 1% lån.

Men hvis du vælger 1,5%-lånet og renten falder, kan du også konvertere ned til 1% rente. Sker det allerede 1. oktober i år og lånet er opsagt inden 31. juli, vil det nye 1% lån blive på 2.966.000 kr.
Men hvis du i stedet vælger 1% lånet fra start, vil gælden den 1. oktober være nedbragt til 2.924.000 kr.

Konklusion.

Baseret på de aktuelle kurser, vil du være bedst stillet med et 1% lån baseret på 2050-obligationer, så længe det er muligt:

 1. Ved konvertering op til 2% vil gælden være 73.000 kr. lavere med 1% 2050.
 2. Ved konvertering fra 1,5% 2053 til 1% 2053 1.10.2020 vil gælden være 42.000 kr. lavere.
 3. Og fra start vil 1% 2050 være billigere på nettoydelsen (ca. 250 kr. pr. måned 1. år)

Beregningerne er baseret på et øjebliksbillede, og kurserne kan ændre sig.

RealRåd kan rådgive dig om valg af lån, og det første møde koster ikke noget.

Ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk.

Valg af pålydende rente

I RealRåd synes vi nu, at 0,5% lånet skal blive ude i kulden lidt endnu. Faktisk indtil det ikke mere er en mulighed at vælge 1 % lånet. Overskriften er baseret på den gamle tommelfingerregel om, at kurs 95 er den magiske grænse, men sådan ser vi ikke på det.

Hvis du har brug for et lån med en kursværdi på 1 million kroner, kan man med kursen den 22.1.2020 sammenligne de 2 lån:

1,0 % lån 0,5 % lån
Hovedstol 1.011.000 kr. 1.059.000 kr.
Bruttoydelse pr. md. 3.868 kr. 3.812 kr.
Nettoydelse pr. md. 3.520 kr. 3.552 kr.
Afdrag pr. md. 2.419 kr. 2.731 kr.

 

Hvis vi starter med det matematiske faktum, så er 0,5 % samlet set billigst. Du sparer over 30 år i alt 75.700 kr. i renter og bidrag, hvis du vælger 0,5 % lånet, og hvis man tager højde for at skatteværdien af renter er 24 %, så sparer du netto 57.532 kr. Men da du også skal afdrage 48.000 kr. mere, og så kommer den samlede besparelse ned på 9.532 kr. over 30 år. Eller 27 kr. pr. måned i gennemsnit.

Det er bare sådan, at det er de færreste boligejere, som beholder deres realkreditlån i 30 år. I gennemsnit bliver de indfriet efter 7-8 år, og er man kunde hos RealRåd, bliver de konverteret efter ca. 20 måneder, hvis vi bruger de sidste års historik. Du skal vente i 8,25 år, før nettoydelsen på 0,5 % lånet bliver lavere end nettoydelsen på 1,0 % lånet, og du skal vente i 18,5 år før gælden på 0,5 % lånet er den samme som på 1,0 % lånet, hvis vi også tager højde for forskellen i nettoydelserne i perioden.

Fortalerne for 0,5 % lån siger, at kursfølsomheden er større på 0,5 % lånet end på 1,0 % lånet. Kursfølsomheden er et udtryk for, hvor meget kursen ændrer sig, hvis renten stiger med 1 %. Og her er fakta i kurslisterne, at kursfølsomheden (som i kurslisterne kaldes for varighed)  er 1,68 % større på 0,5 % lånet. Og så kan man lave 2 scenarier, hvis man antager at der er gået 1 år:

Renten er steget med 1 %:

1,0 % lån 0,5 % lån
Kursfald 9 point 9,15 point
”kursgevinst” 88.323 kr. 93.826 kr.


Renten er faldet med 1 %:

1,0 % lån 0,5 % lån
Indfrielseskurs 100 100
Kursværdi af lån 981.376 kr. 1.025.424 kr.

 

Konklusion:

 1. Du har mulighed for en ekstra kursgevinst på 5.503 kr. hvis renten stiger med 1 % om et år.
 2. Du risikerer et ekstra kurstab på 44.048 kr. hvis renten falder om et år.
 3. Din samlede gæld vil være lavere, hvis du beholder 0,5 % lånet i 18,5 år.

Vores anbefaling er generelt at vælge lånet med det mindste kurstab.

Hvis du står foran at skulle optage realkreditlån, f.eks. fordi du skal købe en bolig, kan du bruge RealRåd som sparringspartner. Ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk hvis du vil aftale et møde. Vi kan holde møde på vores kontor, på Skype eller i telefonen.

Lavere gæld og lavere bidrag – En god kombination.

RealRådmodellen giver dig mulighed for at få:

 1. Lavere bidragssats.
 2. Lavere gæld.
 3. Fleksible afdrag.

 

Lavere bidragssats:
Når du ønsker afdragsfrihed på dit realkreditlån, betaler du, udover den normale bidragssats, også et tillæg, og det er i de 4 store institutter minimum på 0,1 %, hvis belåningen er under 40 %, og det højeste er på 1 %.
I øjeblikket er der udstedt ”afdragsfri” obligationer med rente 1 % – 2,5 % for i alt 289 milliarder kroner. Det betyder, at boligejerne som minimum betaler 289 millioner kroner ekstra i bidrag for afdragsfriheden, men det mest sandsynlige er, at der betales mellem 289 og 950 millioner kroner ekstra.
Hvis du har et afdragsfrit lån på 3 millioner kroner og 80 % belåning, betaler du ca. 9.900 kroner ekstra om året i bidrag for afdragsfriheden.

Lavere gæld:
RealRådmodellen er baseret på, at du optager realkreditlånet med afdrag og finansierer afdragene fra en prioritetskredit. Kursen på lån med afdrag er højere end på et traditionelt lån med afdragsfrihed, så derfor skal du låne mindre.
I øjeblikket kan man kun optage 30-årige lån til 0,5 % rente. Her er kursforskellen i dag 1,2 point, så hvis du optager et afdragsfrit lån på 3 millioner, skal du kun optage et lån på 2.963.000 kroner for at få det samme beløb udbetalt. Din startgæld bliver altså 37.000 kroner lavere i eksemplet.

Fleksibilitet:
Hvis du bruger RealRådmodellen til afdragsfrihed, hæves hele din terminsydelse på prioritetskreditten. Renter, afdrag og bidrag. Du skal som minimum indbetale renter og bidrag på prioritetskreditten. Men du kan også vælge at indbetale lidt mere. I så fald er det afdrag, men du bestemmer selv hvor meget. Afdraget på et 0,5 % lån på 3 millioner kroner er i starten ca. 7.700 kroner pr. måned. I dette eksempel kan du altså vælge at indbetale mellem 0 og 7.700 kroner, og du behøver ikke at indbetale det samme beløb hver gang.

Når der er gået et stykke tid, og du har brugt prioritetskreditten til afdrag, kan du også vælge at indbetale et ekstra beløb. Har du f.eks. brugt prioritetskreditten til afdrag i et år på lånet i eksemplet, er trækket på kreditten 118.000 kroner og gælden på realkreditlånet er faldet med 118.000 kroner, så netto skylder du ikke mere. Men du kan frit nedbringe kreditten med et større beløb, hvis du ønsker det. Helt uden omkostninger og uden varsler.

Hvis vi skal regne på dine muligheder med RealRådmodellen, skal du bare kontakte os på telefon 4330 0050 eller skrive til info@realraad.dk.

Fast eller variabel rente. Hvis og hvis og hvis…

”Renten forbliver lav i flere år” hører vi ofte, og det passer måske. Vi ved det bare ikke.

Men hvis renten forbliver lav i flere år, kan det være fristende at vælge et lån med variabel rente i stedet for en fast rente.
I dag kan en boligkøber f.eks. vælge mellem et fastforrentet lån til 0,5 % i rente til kurs 97,7 eller et såkaldt F-Kort som rentetilpasses hver 6. måned. Her er renten -0,43 % og kursen er 100.

Hvis du låner 1.000.000 kroner med et F-Kort lån, skal du alternativt låne 1.023.541 kroner, hvis du vælger lånet med fast rente.
Men besparelsen er ikke bare renteforskellen. For der er også forskel på bidragssatsen.
Hvis belåningen er 80 %, betaler du 0,8564% i bidrag på F-Kort lånet og 0,6812% på lånet med fast rente, hvis lånet optages i Realkredit Danmark.
Du betaler altså 0,1752 % mere i bidrag på F-Kort lånet, men der er ingen tvivl om, at du samlet set får en rente- og bidragsbesparelse.
Besparelsen bliver dog reduceret med skattefordelen, fordi du får et mindre skattefradrag, hvis du vælger F-Kort lån, men du har stadig en besparelse med F-Kort lånet efter skat.

Hvis du har fokus på nettoydelsen, bliver forskellen endnu mindre.
Det skyldes, at afdraget på et lån er større i starten, hvis renten er lavere.
Men i den forbindelse, skal man huske, at afdrag jo ikke er en udgift, men opsparing/reducering af gæld.

Man kan altså konkludere, at et F-Kort lån på næsten alle områder i øjeblikket er bedre end et fastforrentet lån til 0,5 %.
Kursen er bedre, renten er lavere, nettoydelsen er lavere, opsparingen er større.
Kun målt på bidragssatsen er F-Kort dårligere end fast rente.

Men hvorfor vælger alle boligejere så ikke bare et F-Kort lån?
Det er selvfølgelig fordi renten ER variabel. Boligejeren kender kun renten i 6 måneder ad gangen, og selvom økonomerne er enige om, at renten forbliver lav i flere år, så er det altså ikke sikkert at de får ret. De samme økonomer har nemlig taget fejl i renteprognoserne hele vejen ned fra 2 % til nu 0,5 %, når vi taler om de fastforrentede lån.
Der er masser af forklaringer på det, men når alt kommer til alt, har økonomerne taget fejl.

Og hvad nu NÅR renten stiger? Ikke HVIS, for renten stiger igen. Det er kun et spørgsmål om hvornår.
Det kan vi prøve at lave et par scenarier på. Lad os sige, at der købes en ejendom til
4 millioner kroner, som belånes med 80 % realkreditlån.

F-Kort kurs 100

0,5 % kurs 97,7

Forskel
Gæld

3.200.000 kr.

3.275.000 kr.

– 75.000 kr.

Nettoydelse pr. md.

10.277 kr.

10.725 kr.

– 448 kr.

Startafdrag pr. md.

9.470 kr. 8.437 kr.

+ 1.033 kr.

Man sparer altså 1.033 kr. mere op hver måned, og startgælden er endda 75.000 kr. lavere.
Og samtidig har du 448 kroner mere til rådighed hver måned. Dem kan du f.eks. spare op.

Men hvad nu hvis økonomerne tager fejl, og renten stiger allerede om et år.
F.eks. med 1 %. Så sker der 2 ting. Ydelsen på F-Kort stiger og afdraget falder.
Nej der sker faktisk 3 ting. Kursen på 0,5 % lånet falder så værdien af gælden nu er lavere.

+ 1 % rente om 1 år

F-Kort kurs 100

0,5 % fast rente

Forskel

Gæld efter 1 år

3.081.000 kr.*

3.173.000 kr.

– 92.000 kr.

Nettoydelse pr. md.

10.767 kr. 10.697 kr.

– 70 kr.

Startafdrag pr. md.

8.162 kr.

8.479 kr.

+ 317 kr.

Kursværdi af gæld

3.081.000 kr.

2.815.000 kr.

+ 266.000

 

+ 1 % rente om 2 år

F-Kort kurs 100

0,5 % fast rente

Forskel

Gæld efter 2 år

2.962.000 kr.*

3.071.000 kr.

– 109.000 kr.

Nettoydelse pr. md.

10.678 kr.

10.668 kr.

+ 10 kr.

Startafdrag pr. md.

8.169 kr.

8.521 kr.

– 352 kr.

Kursværdi af gæld

2.962.000 kr.

2.755.000 kr.

+207.000 kr.

 

+ 1 % rente om 3 år

F-Kort kurs 100

0,5 % fast rente

Forskel
Gæld efter 3 år

2.843.000 kr.*

2.969.000 kr. -126.000 kr.

Nettoydelse pr. md.

10.589 kr. 10.639 kr.

– 50 kr.

Startafdrag pr. md.

8.175 kr.

8.564 kr.

– 389 kr.

Kursværdi af gæld

2.843.000 kr. 2.693.000 kr.

+150.000 kr.

 

+ 1 % rente om 5 år

F-Kort kurs 100

0,5 % fast rente

Forskel

Gæld efter 5 år

2.605.000 kr.*

2.762.000 kr.

-157.000 kr.

Nettoydelse pr. md.

10.413 kr.

10.580 kr.

– 167 kr.

Startafdrag pr. md.

8.187 kr.

8.650 kr.

– 463 kr.

Kursværdi af gæld

2.605.000 kr.

2.561.000 kr.

+ 44.000 kr.

* inklusive forskellen i nettoydelse som løbende spares op til 0 % i rente.

Det 30-årige 0,5% har en meget høj kursfølsomhed. I starten anslår vi at kursen falder med omkring 10 point, hvis renten stiger med 1 %.
I beregningerne har vi reduceret kursfølsomheden med 1 pr. år der går.
Altså til 5 efter 5 år osv.

Om man skal vælge fast eller variabel rente, er helt op til den risikoprofil boligejeren ønsker.
Og netop fordi det jo handler om risiko, er der ikke frit valg for boligejeren.
Finanstilsynet har udsendt en vejledning til bankerne, som groft sagt siger, at jo større gæld boligejeren har, jo strammere bliver kreditpolitikken i banken.

Skift til afdragsfrihed med RealRådmodellen

Resume: Sådan kan du spare 3.235 kroner om året pr. million kroner i gæld udover besparelsen ved at omlægge dit nuværende afdragsfri lån. Se eksempler nederst.

Nu har vi snart lavet RealRådmodellen i 2 år, og mange af vores kunder har benyttet sig at muligheden for at få en lavere bidragssats på denne måde.

Hvis du har et traditionelt lån med afdragsfrihed, betaler du et tillæg til den normale bidragssats:

 

80 % belåning

60 % belåning

Jyske Realkredit

0,3625%

0,15%

Realkredit Danmark

0,3250%

0,10%

Nordea Kredit

0,3250%

0,20%

Totalkredit

0,3300%

0,10%

Hvis du bruger RealRådmodellen, skal du ikke betale tillæggene. Det skyldes, at du bruger en prioritetskredit til at betale afdrag på realkreditlånet. Og vilkårene på prioritetskreditten er, at den dækker 5 års afdrag på realkreditlånet, samt at renten på kreditten er fast i de 5 år.
Renten fastsættes som rentesatsen på realkreditlånet + bidragssatsen på realkreditlånet.
F.eks. 1 % + 0,74 % = 1,74 %.

Hvis du har et almindeligt afdragsfrit realkreditlån på 1.000.000 kroner i f.eks. Totalkredit betaler du det første år 1 % i rente + 1,07 % i bidrag eller 20.700 kroner på et år.

Med RealRådmodellen betaler du:

 

Renter og bidrag

Kreditrenter

I alt

1. år

17.213

252

17.465

2. år

16.711

754

17.465

3. år

16.204

1.261

17.465

4.år

15.692 1.773

17.465

5. år

15.175

2.290

17.465

Den årlige besparelse er altså 3.235 kroner om året, som du i stedet kan indbetale på prioritetskreditten og dermed spare endnu mere i rente.

Samtidig omlægning fra 2 % uden afdrag til afdragsfrihed med RealRådmodellen:

Nettobesparelse ved 80 % belåning 3 millioner i gæld: Traditionel omlægning i samme institut Skift til RealRådmodellen i Totalkredit

Jyske Realkredit

20.178

28.394

Realkredit Danmark

20.132

29.076

Nordea Kredit

20.178

28.927

Totalkredit

20.196

27.223

 

Omlægning fra 1,5 % uden afdrag til afdragsfrihed med RealRådmodellen:

Nettobesparelse ved 80 % belåning 3 millioner i gæld: Traditionel omlægning i samme institut Skift til RealRådmodellen i Totalkredit

Jyske Realkredit

9.612

17.823

Realkredit Danmark

9.567

18.482

Nordea Kredit

9.613

18.378

Totalkredit

9.728

16.640


Der er regnet med et nyt 1 % lån til kurs 99,10, kundekroner på lån i Totalkredit og 29 % skattefordel.
Indfrielse sker med differencerenter frem til 31.12.2019 og øvrige standardomkostninger.

Hvis vi skal regne på dine muligheder med RealRådmodellen, skal du bare sende dine låneoplysninger til info@realraad.dk. Det koster ikke noget.

 

Friværdierne falder!

Et ”OGSÅ” ville have gjort denne overskrift fra Jyllands-Posten meget bedre, men så havde der jo ikke været en historie. Og det giver altid ekstra klik, hvis man kan skabe lidt frygt. Som med vores egen overskrift :-).
Sagen er her, at det er ALLE boligejere, som mister friværdi, når regulering gør det dyrere at bo i boligerne. Man kommer ikke udenom, at fastforrentede lån sikrer friværdien, når renterne stiger.

Men artiklen i avisen er en god anledning til at skrive lidt om forskellen på lån med fast rente og lån med variabel rente.
Det vil vi gøre med lidt tal for et variabelt forrentet F-Kort lån på en million kroner med en rente på – 0,22 %, og et 1,5 % fastforrentet lån til kurs 98,60.

 1. Indtil renterne stiger sparer F-Kort lånere det første år ca. 980 kr. pr. måned efter skat i renter og bidrag
 2. Hvis renten stiger med 2 %, falder kursværdien af et fastforrentet lån med ca. 160.000 kr. på et 1,5 % lån.
  Det svarer til sparede renter og bidrag efter skat på FlexLån i ca. 17 år med uændret rente.
 3. Tilhængere af F-Kort vil med rette sige, at man også afdrager mere på et F-Kort.
  Helt præcist afdrager man 619 kr. mere pr. måned det første år. På 5 år afdrager man 537 kr. mere pr.måned.
 4. Stigende afdrag betyder også, at nettoydelsen stiger, så derfor er besparelsen på nettoydelsen det første år på 361 kr. på et F-Kort.
  De første 5 år er forskellen på 426 kr. pr. måned.
 5. Det ekstra afdrag på 361 kr. det første år, svarer til, at kursen skal falde med 0,44 point på det fastforrentede lån, for at få samme kursværdi af gælden.
  426 kr. pr. måned i 5 år svarer til, at kursen skal falde med 2,84 point i løbet af 5 år for at få samme kursværdi af gælden.
 6. På et år har kursen på 30-årige lån med 1,5 % fast rente ændret sig med 4,4 point.
  For 5 år siden var den 30-årige rente 3,2 %. Det svarer til ca. kurs 85 på et 1,5 % lån.

RealRåd kan ikke forudse, hvornår renterne stiger og hvor meget, men vi kan regne på dine lån, så du kan vurdere renterisikoen, og i så fald hvor stor den er.

Lidt fakta om F-Kort:

Et kontantlån, som udbetales til kurs 100.
Renten ændres hver 6. måned baseret på en pengemarkedsrente, som p.t. er -0,5%.
Hertil lægges et variabelt rentetillæg og kursskæring, så den øjeblikkelige rente er -0,22 %.
Bidragssatsen er ca. 0,15 % højere end på et fastforrentet lån.
Lånet er baseret på obligationer med op til 10 års løbetid. I øjeblikket anvendes obligationer med 3 års løbetid. Der betales kursskæring, når obligationerne skal refinansieres.
I øjeblikket betales der altså kursskæring hvert 3. år.
Da renten tilpasses hver 6. måned, vil indfrielseskursen normalt være tæt på 100.

Skal du se på ny bolig i påsken?

Se eksempel, hvor du sparer 777 kroner pr. måned på finansieringen.

Hvis du skal kigge på ny bolig i påskedagene, så har du nok allerede været i banken og tale om finansieringen.

Og så har du noget at sammenligne med det særlige tilbud, som RealRåd kan formidle gennem Din Andelskasse.

Udgangspunktet er, at du finansierer boligkøbet med 80 % realkreditlån og op til 15 % med et banklån, og på begge dele er der gode muligheder for at spare penge.

Mange vil få et finansieringsforslag, hvor realkreditlånet er afdragsfrit og hvor banklånet i stedet afdrages ekstra hurtigt. F.eks. over 5 år.

Det kunne f.eks. være, hvor der købes en bolig til 3 millioner, og hvor realkreditlånet er et F5 lån og et banklån i en af storbankerne, hvor den laveste rentesats er 4,75 %.

I løbet af de 5 år er kreditomkostningerne til banken i alt 80.973 kroner.
I din Andelskasse, hvor den laveste rente er 3,00 % er de samlede kreditomkostninger 50.929 kroner på 5 år.
Besparelsen på banklånet er altså på 30.044 kroner, eller 500 kroner pr. måned i gennemsnit.

Afdragsfriheden laves på traditionel vis i storbanken. Det betyder, at du udover den almindelige bidragssats, skal betale 0,325 % ekstra, så længe der er afdragsfrihed.
I dette tilfælde 650 kroner ekstra pr. måned.

I Din Andelskasse laves afdragsfriheden efter de samme principper, som bruges i RealRådmodellen.
Du finansierer afdragene på realkreditlånet på samme vilkår, som på boliglånet. Altså til 3 % i rente.
På den måde skal du ikke betale det ekstra bidrag på grund af afdragsfriheden, så samlet sparer du i alt 16.626 kroner i løbet af 5 år.

Den samlede besparelse på realkredit- og banklånet er i eksemplet på i alt 46.670 kroner eller 777 kroner pr. måned i gennemsnit.

Hvis du vil vide mere om Din Andelskasses tilbud til RealRåds kunder, skal du bare ringe på 4330 0050 eller skrive til info@realraad.dk.
Vi kan selvfølgelig også sammenligne vilkårene fra din egen bank (ÅOP) med Din Andelskasses vilkår.

Boliglån fra Deeds Capital.

Forleden blev boligejerne præsenteret for en ny finansieringsform.
Den går ud på, at du kan låne 10 % af boligens værdi og først skal betale lånet tilbage, når boligen sælges. Indtil da skal du hverken betale renter og afdrag, men når boligen sælges, skal du betale 25 % af værdistigningen i stedet for renter. Og skulle ejendomsværdien være faldet, når lånet indfries, tager Deeds Capital 10 % af værditabet, hvis det sker efter minimum 3 år.

Er det så et godt tilbud? Det kan det sagtens være, men du ved det først, når du skal indfri lånet, og kender den nye vurdering, som afgør betalingen. Jo mere ejendommen stiger i værdi, jo dyrere bliver lånet, og så kan man jo vælge at se det fra 2 sider:

 • Negativt – Jeg skal betale 25 % af værdistigningen.
 • Positivt – Jeg får selv lov til at beholde 75 % af værdistigningen.

Om man vælger den ene eller anden tilgang, må komme an på, hvorfor man vælger denne finansieringsform, for man kan jo dele boligejerne op i 2 grupper:

 • Dem som kan låne i bank og realkreditinstitut.
 • Dem som ikke kan låne i bank og realkreditinstitut.

Den første gruppe, er boligejere, som har en tilstrækkelig høj løn, så de kan leve om til kravene om gældsfaktor (man kan som udgangspunkt låne op til 4 gange årsindkomsten), og som samtidig har et rådighedsbeløb, som er over de grænser som låneudbyderen kræver.
Hvis man kan leve op til de krav, og har man tilstrækkelig friværdi, er renten også tæt på nul, og her beregnes renten af gælden. Ikke af ejendomsværdien, og selvom renten kan være variabel, er der alligevel en vis grad af sikkerhed for, at renten ikke eksploderer. Men risikoen er der.

Den anden gruppe, som nok er den primære målgruppe til det nye tilbud, er den gruppe af boligejere, som af forskellige grunde har for høj gæld i forhold til deres indkomst. Det kunne f.eks. være pensionister eller andre som ikke mere tjener så meget, som de har gjort en gang. For denne gruppe, kan adgangen til boliglån være lukket ad de ”normale” kanaler. Altså i banken og realkreditinstituttet.

Man kan have forskellige meninger om, hvorvidt man skal optage lån, hvis man ifølge banken og realkreditinstituttet (og Finanstilsynet) ikke har råd til det, men der kan jo være forskellige grunde til, at disse boligejere ikke ”bare” sælger boligen og flytter til noget billigere. Måske ønsker man at blive længst muligt i boligen. Måske kan man slet ikke blive godkendt til at købe en ny bolig, på grund af de tidligere nævnte begrænsninger i bankerne, eller måske kan boligen slet ikke sælges. Den sidste gruppe hører dog ikke til i målgruppen for den nye låneudbyder.

Når man så har rettet sigtet mod den målgruppe, som det nye tilbud henvender sig til, hvad kan den så bruge det til, og er det dyrt? Som nævnt kender man ikke prisen på forhånd, men indfrier man f.eks. anden gæld, kan man regne ud, hvor meget man sparer, så det følger der her et par eksempler på. Udgangspunktet er et lån på 400.000 kroner, altså en bolig med en værdi på ca. 4,2 millioner:

 1. Du indfrier et boliglån på 400.000 kr. som afvikles over 20 år med 5 % i rente. Lånet til Deeds indfries efter de 20 år ved salg af ejendommen. Ejendommen stiger med 1 % i værdi om året.
  Du sparer i alt 564.000 kr. i nettoydelser på lånet, som indfries.
  Du skal betale i alt 644.000 kr. tilbage til Deeds. Heraf 228.000 fra værdistigningen.
  Du betaler i alt 80.000 ekstra til Deeds, eller i gennemsnit 333 kr. pr. måned.
  Hvad har du så fået ud af ordningen?
  Har du bare sparet nettoydelserne op? I så fald, skal du lægge afkastet til. De 564.000 kr. er uden løbende afkast.
  Har du sparet op på en pensionsordning? Med det særlige ligningsmæssige fradrag og topskattebetaling, kan skatteværdien af pensionsopsparing komme helt op på
  65 %.
  Hvis alle nettoydelserne omsættes til pensionsopsparing, kan du indbetale i alt 1,6 millioner på de 20 år.
  Har du bare brugt pengene, så må du selv vurdere om det har været 333 kr. værd pr. måned.
 2. Samme som i eksempel 1, men nu sælger du ejendommen efter 10 år.
  Du skal nu betale i alt 524.000 til Deeds. Heraf 109.000 fra værdistigningen.
  Hvis du i stedet havde beholdt banklånet, ville du nu skylde 247.000 kr. og have betalt i alt 270.000 kr. i nettoydelser, altså i alt 517.000 kr.
  Ordningen med Deeds er altså 7.000 kr. dyrere.
  Spørgsmålet er igen, hvad du kunne have fået ud af de 270.000 kr. i ”sparede” nettoydelser
 3. Hvis nu værdistigningen er på 2 % om året, hvilket f.eks. Nationalbanken forventer for de kommende 2-3 år, så bliver prisen en helt anden.
  I eksempel 1 stiger indfrielsesbeløbet fra 644.000 kr. til 920.000 kr. og så har du betalt i gennemsnit 1.485 mere pr. måned. Men du skal huske, at dine 75 % af værdistigningen også er vokset. Fra 685.000 kr. til 1.513.000 kr.

Som nævnt i indledningen kender du ikke på forhånd prisen på denne finansiering. Men det er faktisk ikke en ukendt problemstilling i den finansielle verden. Mange sparer i dag op til pensionen i en opsparing med livsvarige udbetalinger. Her ved man, hvor meget man indbetaler, men man ved ikke, hvor meget man får udbetalt. Det kommer nemlig an på, hvor gammel man bliver, og skulle man være så uheldig at dø efter kort tid som pensionist tilfalder resten af opsparingen som udgangspunkt pensionsselskabet.

Vi har stillet selskabet nogle praktiske spørgsmål og har fået følgende svar:

 1. Rykker pantebrevet for senere optagelse af tillægslån i realkreditinstitutter?
  Svar: som standard rykker vi for nye lån optaget i realkreditinstitutter op til 80 %. I andre tilfælde aftales det fra sag til sag.
 2. Hvad er betingelserne for rykning, når kunden vil konvertere sit realkreditlån?
  Svar: Boligejeren kan konvertere til et nyt lån med maksimalt samme hovedstol, som det oprindeligt tinglyste og beholde samme prioritetsstilling.
 3. Ifølge prislisten koster det 13.500 kr. i vurderingshonorar ved lånoptagelse, men 6.000 kr. i vurderingshonorar ved indfrielse. Hvad er forskellen?
  Svar: Forskellen dækker også øvrige omkostninger. (det må forstås som et etableringsgebyr).
 4. Skal man låne 10 % af ejendomsværdien, eller kan man låne mindre, og betale en lavere andel af værdistigningen?
  Svar: Andre lånemuligheder er i tankerne, men p.t. kan man kun låne 10 %.
 5. Endelig har vi spurgt ind til vurderingsprincipperne ved etablering af lånene, idet det fremgår af FAQ, at de bruger samme vurderingsprincipper som realkreditinstitutterne. Her er det jo et faktum, at realkreditinstitutterne bruger en ”kreditpolitisk forsigtig vurdering” på trods af, at det i lovgivningen er bestemt, at vurderingen skal afspejle den værdi, som ejendommen forventes solgt til med normal aktiv markedsføring og en realistisk udbudspris, indenfor den forventede liggetid.
  Altså ikke inden for 3 måneder, som mange fejlagtigt tror.
  Årsagen til spørgsmålet er, at hvis ejendommene f.eks. vurderes 10 % ”for lavt” af kreditpolitiske årsager, har det ikke kun den virkning, at man kan låne mindre. Hvis man efterfølgende sælger boligen til den ”rigtige” pris, kommer man også til at betale 25 % af denne buffer.
  I tilfældet med en ejendom til 4,2 millioner kroner, vil en 10 % sikkerhedsbuffer være på 420.000 kroner og betalingen ved indfrielse vil være 105.000 kr. ekstra, hvis altså vurderingen senere viser sig at være for lav.
  Svaret er langt, men kan kortes ned til, at der ikke opereres med en sikkerhedsbuffer, og at selskabet ikke er interesseret i at vurdere så forsigtigt, at kunden alligevel ikke ønsker lånet.
  Vurderingen vil være en 2-siders rapport, som viser de anvendte informationer, samt reference ejendomme.
  Vi anerkender, at vurderingen kun kan være et skøn, men desværre skal vurderingshonoraret under alle omstændigheder betales af kunden. Også selvom man ikke ønsker at tage imod det efterfølgende tilbud, og så er de 13.500 kroner tabt. (tilføjelse 25.2.2019: Deeds Capital oplyser, at vurderingshonoraret kun skal betales, hvis lånet udbetales)
  Vi anerkender også, at selskabet skal bruge kapital til at betale for driften, og da det ikke kan ske med løbende rentebetalinger, må pengene jo komme andre steder fra.

Skal man så vælge et lån i Deeds Capital? Det kan vi hverken anbefale eller fraråde, da det altid vil være et spørgsmål om alternativerne.

Realkreditlån er i øjeblikket de halve og dårlige løsningers tid

Du tvinges til at betale for meget i bidrag på realkreditlånet – eller betale fuldt afdrag – men begge dele kan undgås!

Hvis man ønsker et 30 årigt realkreditlån, kan man I skrivende stund kun optage et 30 årigt fastforrentet lån i 2 % uden afdrag eller 1,5 % med afdrag.

På det afdragsfrie lån betaler du 0,3 – 0,4 % ekstra i bidrag, og måske ønsker du slet ikke fuld afdragsfrihed. Alternativt er der kun mulighed for at optage et 1,5 % 30 lån med afdrag. Her er kursen kun omkring 96,6 som giver et kurstab på kr. 44.000 pr. million og lånet er med fuldt afdrag.

Hvad enten du vælger det ene eller det andet lån, kan du ved at til vælge RealRådmodellen til dit realkreditlån, opnå lavere bidrag og afdrage det du ønsker.

Det er svært at finde argumentet for at betale kr. 10.000 for meget om året i bidrag på et lån på 3.000.000 kr.

 

Ring til os på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk, hvis vi skal regne på dine muligheder.

Godt nytår

2019 starter med et dilemma. Det skyldes, at renterne endnu en gang er faldet. Denne gang så meget, at kursen på 2 % 30 år med afdrag er over 100, og dermed er lukket for nye tilbud indtil kursen falder til under 100 igen.

Så valget står mellem 1,5 % 30 år til kurs 95,9 eller 2 % 30 år “afdragsfri” til kurs 98,69. Det sidste lån, kan man i nogle institutter vælger at betale afdrag på fra start.

Eller man kan vælge RealRådmodellen, som baseres på 1,5 % 20 år. Med RealRådmodellen bestemmer man selv afdraget, som f.eks. kan fastsættes, så man betaler samme afdrag som med 30 års afvikling.

I skemaform ser valgmulighederne sådan ud:

Kursværdi 1 mill.

1,5 % 30 år 2 % 30 år RRM
Kurs pr. 3.1.2019

95,90

98,69 99,67
Hovedstol

1.043.000

1.014.000

1.004.000

Ydelse 1. år

50.956

52.534

49.051

Netto

44.181

44.476

42.529

Afdrag 1. år 27.905 25.123 26.861

Gæld efter 1 år

1.015.095 988.877 977.139

RealRådmodellen sikrer dig altså en lavere ydelse, og en lavere gæld. Til gengæld er kursfølsomheden mindre på den 20-årige obligation.
Hvor kursen falder med ca. 7 point på en 30-årig obligation, er faldet ca. 5 point på en 20-årig obligation.
Hvis vi skal regne på dine muligheder, skal du bare ringe på 4330 0050 eller skrive til info@realraad.dk.

RealRåd Boligfinans – Boliglån til lav rente.

Vi har lavet en samarbejdsaftale med Din Andelskasse om formidling af boliglån, når du køber bolig.

Finansieringen er baseret på principperne i RealRådmodellen, hvor du optager et realkreditlån med afdrag og tilknytter en prioritetskredit, som bruges  til finansiering af afdragene på realkreditlånet. Når der er brug for finansiering udover 80 % af købesummen, kombineres prioritetskreditten med boliglånet, som ydes med samme lave rente som prioritetskreditten.

De bedste bankkunder kan ofte forhandle sig til en lav rente på boliglån, men er du kunde i RealRåd, har vi forhandlet os frem til vilkår, som godt kan tåle en sammenligning.

Som det fremgår at tabellerne nedenfor, er vilkårene bedre end det billigste boliglån i Mybankers sammenligninger.

Hvis du skal købe bolig bør du kontakte os for at høre om dine muligheder, og har du købt for nogle år siden, kan det være en god idé at tjekke renten på dit boliglån. Vi har nemlig også lavet en aftale med Din Andelskasse om overførsel af eksisterende boliglån. Det kan du høre mere om, når du kontakter os. Enten på telefon 4330 0050 eller på mail info@realraad.dk

 

Eksempler på valg af finansiering.

De samlede kreditomkostninger viser dig, hvad du reelt betaler for dit lån i alt. Og der kan være stor forskel. Det kan du se i de følgende eksempler, som er baseret på bankernes prislister den 18.11.2018. Obligationskurserne er gennemsnitskurser fra Nasdaq 16.11.2018. Sammenligningen viser de laveste rentesatser i den billigste bank på Mybankers liste BANKNORDIK, Danske Bank og det tilbud, som RealRåd kan formidle i Din Andelskasse.

Mange boligkøbere bliver præsenteret for en finansieringsmodel, hvor realkreditlånet er afdragsfrit i 10 år, og hvor man i stedet afdrager boliglånet over 10 år. Også her er der stor forskel i resultatet. Det skyldes, at RealRåd bruger RealRådmodellen, hvor man ikke skal betale den sædvanligt forhøjede bidragssats, og hvor man ikke skal betale det ekstra kurstab på realkreditlånet.

RealRådmodellen giver dig udover sparede renter og bidrag også fleksible afdrag.
Du kan afdrage dit realkreditlån hvis du ønsker det og når du ønsker det, uden at betale højere bidrag og uden varsler.
Og du kan trække betalte afdrag tilbage, hvis du får brug for det. Uden omkostninger.

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig – kontakt os i dag på 43 30 00 50

X