Den 30-årige rente er næsten fordoblet siden nytår.

Det går stærkt med renterne i 2022. Hvor renten i starten af januar var 1,67% er den nu oppe på 3,19% og der er noget som tyder på, at renterne fortsætter op. Centralbankerne i Europa og USA taler nu ikke mere om der vil komme rentestigninger, men hvor store og hvor hyppigt rentestigningerne vil være.

Hvis man i starten af 2022 skulle finansiere en ejendom med et lån på 3 millioner kroner, ville nettoydelsen være 10.900 kr. pr. måned det første år, hvoraf 6.400 kr. var afdrag. I dag er nettoydelsen 12.400 kr., hvilket er en stigning på 1.500 kr. Men man afdrager samtidig 1.300 kr. mindre på gælden. Den rene renteudgift er steget med 3.800 kr. eller 91%.

Hvis man optog lånet på 3 millioner kroner i starten af 2022, kan man i dag omlægge det til et 3% lån, og man kan få reduceret gælden med 300.000 kr. og der vil gå ca. 13 år, før de 300.000 kr. er spist op af højere nettorenter og langsommere afdrag. Nettoydelsen på det nye lån vil kun stige med 147 kr. pr. måned. Der er meget fokus på rentabiliteten i en konvertering til højere rente (de 13 år). Mange kalder det risikabelt at konvertere til højere rente, hvilket i teorien er rigtigt, men hvor stor er sandsynligheden for, at man ikke har omlagt lånet eller indfriet det igen inden 13 år? Gevinsten på 300.000 kr. svarer i øvrigt til lidt mere end 3 ½ års afdrag på 1,5% lånet. Hvis man undlader at konvertere, skal man altså helt frem til 2025 før gælden er nede på startgælden på det nye 3% lån.

Er man ny boligejer (f.eks. fra starten af 2022) synes vi at det er særlig vigtigt at have fokus på at få reduceret gælden. For med stigende renter og måske stigende boligskatter fra 2024 er der risiko for, at vi også snart vil opleve prisfald på boliger. Måske ikke store prisfald, men hvis man har købt bolig med lavest mulig udbetaling (5%) er der ikke plads til ret store prisfald, før man er teknisk insolvent. Vores anbefaling til nye boligejere er derfor at have ekstra fokus på restgælden og ikke så meget på rentabiliteten af en konvertering.

Hvis vi skal regne på din finansiering, skal du bare skrive til info@realraad.dk eller ringe på telefon 4330 0050.


Tjørnebakken 1
4400 Kalundborg

Services

© 2024 RealRåd ApS

Designet af NORDICDNA