Studiestart og forældrekøb.

Hvert år op til studiestart opstår der behov for en passende studiebolig, og nogle studerende er heldige at have forældre, som har mulighed for at få finansieret køb af en lejlighed, som kan lejes ud til den studerende.

I mange tilfælde, har økonomien hængt sammen, så købet stort set ikke påvirkede rådighedsbeløbet, men nu er skattereglerne for forældrekøbte boliger blevet ændret, så renteudgifter ikke mere kan trækkes fra som underskud af virksomhed, men som ”almindelige” renteudgifter, og det betyder reelt, at skatteværdien af renterne er faldet med bundskatten på 12,11% og eventuel topskat 15%.

Vi viser her konsekvensen på en vilkårlig udvalgt 3V-lejlighed på Frederiksberg på 68 kvm. til 3.595.000 kr. I beregningen er markedslejen sat til 1.500 kr. pr. kvm. og det forudsættes, at udbetalingen er på 5%, et realkreditlån til 1,5% + bidrag og et banklån til 4,5% rente. Eventuelle afdrag på gælden afholdes separat. Ejeren beskattes også i Frederiksberg Kommune.

Med topskat:

Før ændring Efter ændring

Ændring

Lejeindtægt

102.000

102.000

Renter og bidrag

-87.438

-87.438

Ejerudgifter

-21.147

-21.147

Skattemæssigt resultat

-6.585

-6.585

 
Skat af overskud før renter

-40.758

-40.758

Skatteværdi af renter

44.078

20.373

Skat i alt

3.320

-20.385

-23.705

Resultat efter skat

-3.265 -26.970

-23.705

 

Ingen topskat:

Før ændring

Efter ændring

Ændring

Lejeindtægt

102.000

102.000

Renter og bidrag

-87.438

-87.438

Ejerudgifter

-21.147

-21.147

Skattemæssigt resultat

-6.585

-6.585

 
Skat af overskud før renter

-28.630

-28.630

Skatteværdi af renter

30.962

20.373

Skat i alt

-2.332

-8.257

-5.925

Resultat efter skat

-8.917

-14.842

-5.925

 

Skatteændringerne medfører altså en forringelse på mellem 494 kr. og 1.975 kr. pr. måned afhængig af forældrenes indkomst. I 2021 indtræder topskatten, når indkomsten overstiger 544.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag og f.eks. fradrag for pensionsindbetalinger.

I RealRåd kan vi hjælpe dig med at vælge den optimale finansiering, og efterfølgende overvågning af finansieringen. Skriv til info@realraad.dk eller ring til 4330 0050 hvis vi skal se på din finansiering.


Tjørnebakken 1
4400 Kalundborg

Services

© 2024 RealRåd ApS

Designet af NORDICDNA