Afdragsfrihed

Der er stor fokus på afdragsfri lån. Det systemkritiske Risikoråd har anbefalet, at grænsen for afdragsfrihed sænkes til 60%. Bankerne er uenige og Regeringen tænker stadig over, hvad den skal gøre.

Banken her nævner i dette indblik fra Berlingske den 15.8.2021, som handler om, hvorvidt Regeringen skal begrænse muligheden for afdragsfrihed, at man kan vælge afdragsfrihed på realkreditlånet, for i stedet at afvikle anden dyr gæld. Det er der ikke noget nyt i, og det er jo rigtig nok, hvis renten på den dyre gæld er 7-8% eller derover. Ellers kan det ikke betale sig.
Det nye er, at banken også skriver, at ”hele besparelsen sjældent går til hurtigere afvikling på bankgælden”. Det passer, for det har vi ofte erfaret, når vi ser bankernes finansieringsforslag igennem. Og det taler vel for et indgreb? Det systemkritiske Risikoråds anbefaling går netop på frygten for prisfald, og at gælden derfor bør afvikles hurtigere, så boligejerne bedre kan modstå et prisfald.

Køber man en ejendom til 3 millioner kroner med 5% udbetaling og vælger 30-årig afvikling af både realkredit- og banklån, skylder man efter f.eks. 3 år 2.639.000 kr., mens man med 10 års afdragsfrihed og 10 års afvikling af banklånet efter 3 år skylder 2.742.000 kr. Til gengæld har man kunnet forøge forbruget med 2.400 kr. pr. måned i de 3 år. Og det kan jo være godt nok, hvis der er behov for at sparke gang i økonomien, men det er ikke godt for boligejernes robusthed overfor prisfald.

I Børsen den 14.8.2021 sammenlignes afdragsfri lån med 1% eller 1,5% rente, hvor konklusionen ganske rigtig er, at nettoydelsen på 1% lånet er lavere end på 1,5% lånet. Til gengæld bliver restgælden større, fordi kursen på 1% er lavere. Og så har Totalkredit regnet ud, at der går 13 år, før den lavere nettoydelse på 1% lånet har finansieret den ekstra gæld.

RealRåd har et alternativ til traditionelle lån med afdragsfrihed. Vi kalder det RealRådmodellen, hvor man optager realkreditlånet med afdrag og bruger en prioritetskredit til at finansiere afdragene. Der er 2 fordele. Gælden bliver lavere, fordi kursen på lånet med afdrag er højere, og man sparer det forhøjede bidrag, som i Totalkredit f.eks. er 0,22%, hvis ejendommen er belånt med 60%.

Vi sammenligner her traditionelle afdragsfri lån med 1% og 1,5% rente med RealRådmodellen. Kursværdien er lånene er 1 million kroner:

Lån i Totalkredit

1% uden afdrag

1,5% uden afdrag RealRådmodellen 1%

RealRådmodellen 1,5%

Tilbudskurs  15.8.21

95,67

99,70 97,07

99,70

Hovedstol

1.045.000

1.003.000 1.030.000

1.003.000

Bidragssats

0,81%

0,81% 0,59%

0,59%

Renter og bidrag

18.915

23.169 16.377

20.962

Netto v/ 25% skat

14.186

17.376 12.282

15.721

Banken, som vi laver RealRådmodellen med, tilbyder prioritetskreditten, så den dækker 5 års afdrag, og der skal stilles sikkerhed i ejendommen for kreditten, og hvis der ikke er ubrugte pantebreve, skal der betales 1,45% i tinglysningsafgift. Renten på kreditten er fast i de 5 år og beregnes som rentesats + bidragssats på realkreditlånet, f.eks. 1% + 0,59% i alt 1,59%.
RealRådmodellen er også fleksible afdrag. Hele ydelsen på lånet hæves på kreditten, og du skal som minimum indbetale renter og bidrag. Det betyder, at du selv kan bestemme afdraget, og du kan ændre afdraget hver termin uden gebyrer.

Hvis du har spørgsmål om valg af afdragsfrihed, skal du bare ringe til 4330 0050 eller skrive til info@realraad.dk.


Tjørnebakken 1
4400 Kalundborg

Services

© 2024 RealRåd ApS

Designet af NORDICDNA