Hvad ville du sige til en markant rentestigning på dit realkreditlån, fordi du mister jobbet?

Hjælp med at øge presset på Erhvervsminister Rasmus Jarlov for at redde den danske Realkreditmodel.

 Økonomisk Ugebrev har i flere artikler, senest den 28.10.2018 beskrevet, hvordan realkreditinstitutterne har fundet en smutvej til at omgå forbrugerbeskyttelsesreglerne.
Det har de gjort ved at ændre praksis, så boligejerne ikke mere er part i de obligationshandler, der ligger bag låneudbetalingerne.
Og selvom den nye praksis er i direkte modstrid med, hvad Finanstilsynet ønsker, nemlig gennemsigtighed og forbrugerbeskyttelse, så har tilsynet meddelt, at det intet kan gøre, medmindre lovgivningen bliver ændret.

Det har heldigvis for boligejerne, andelshaverne og lejerne nu fået flere partier på banen og kræve en lovændring.

 Det hele drejer sig om, hvem der har råderetten over de obligationer der udstedes. Og med råderetten menes, at det skal være låntager, som bestemmer, hvem der skal sælge obligationerne og hvor de skal sælges.

I 200 år er obligationerne blevet solgt på fondsbørsen til de kurser der bedst kunne opnås, men nu vil realkreditinstitutterne selv bestemme kursen, og de køber selv obligationerne direkte af låntageren.
Der bliver altså tale om 0 % gennemsigtighed i stedet for 100 % gennemsigtighed.
Et af realkreditinstitutterne har meddelt, at årsagen til ændringen af praksis er, at der alligevel ikke var interesse for selv at anvise en obligationshandler og handelssted.

Men passer det nu også? Og hvis det gjorde, hvad er så problemet ved at tillade låntageren at vælge selv?
Når låntageren har råderetten, kan han jo også bede realkreditinstituttet om at forestå salget, hvis han har det godt med det.

Hvad er problemet så?
Der er 2 problemer.
Det første er, at afregningskurserne generelt er lavere, når realkreditinstituttet selv forestår handlerne. 0,2 – 0,3 point og måske mere.
Det handler altså om, at omkostningerne er større, når realkreditinstituttet selv forestår handlerne. Og det er ikke småpenge vi taler om.
Men hvis låntageren selv accepterer disse højere omkostninger, så er det jo ikke et problem.

Det helt store problem er, at meget tyder på, at realkreditinstitutterne i fremtiden blot vil blive obligationsudstedere, som finansierer bankernes udlån med salgsprovenuerne.

Vi ser allerede i dag bankprodukter, som er finansieret med realkreditobligationer, som bestemmer grundrenten på lånet.
Og så kommer vi til selve kernen – Renten tillægges et individuelt rentetillæg, som afhænger af individuelle forhold. 

Det er direkte i modstrid med hele realkredittanken, som er at alle skal kunne låne på lige vilkår. Ikke at nogen kunder skal finansiere ekstra billige lån til andre kunder

Vær med til at redde vores realkreditsystem. DEL, LIKE og giv din mening til kende.
Vi skal have politikerne til at vågne op og forstå at de er ved at ødelægge den danske realkredit.

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tjørnebakken 1
4400 Kalundborg

Services

© 2024 RealRåd ApS

Designet af NORDICDNA