Konverteringsbølge er slut i denne omgang

Kort før opsigelsesfristen den 30. april omtalte realkreditselskaberne aktivitetsniveauet som den største konverteringsbølge siden 2015, hvor der blev omlagt lån for over 100 milliarder til 2 % lån. Det skønnes, at der denne gang er omlagt lån for 75 milliarder til
1,5 % lån.

I RealRåd har vi også mærket travlheden, for vi har længe anbefalet boligejere med ”gamle” 2 % lån at overveje en omlægning til 1,5 % for derved at være bedre stillet, når renten stiger.

De fleste af vores kunder, som har haft muligheden, har valgt at følge vores råd, og vi kan derfor nu gøre status:

  • Gennemsnitslånet var på 3,5 million kr. i restgæld.
  • Der er omlagt for i alt ca. 700 millioner kr.
  • Gennemsnitlig ydelsesbesparelse 1. år efter skat er på 14.000 kr.
  • Samlet ydelsesbesparelse 1. år efter skat 2,8 mill. kr.

Disse kunder er nu klar til at konvertere igen, hvis renten stiger. Her er nogle eksempler, hvor vi sammenligner mulighederne med det nye 1,5 % lån og de ”gamle” 2 % lån:

 

Restgældsreduktion om 2 år

Nyt 1,5 %

2 % 2050

2 % 2047

Omlægning til 2,5 %

-238.000

+30.000

+59.000

Omlægning til 3,0 %

-354.000

-88.000

-70.000

 
Restgældsreduktion om 3 år

Nyt 1,5 %

2 % 2050

2 % 2047

Omlægning til 2,5 %

-198.000

+37.000

+58.000

Omlægning til 3,0 %

-327.000

-68.000

-35.000

 

Vi har selvfølgelig også kunder, som har valgt ikke at omlægge deres 2 % lån. Det har især været, hvis lånene var for små til en rentabel omlægning til 1,5 %, eller hvis der var overvejelser om salg af boligen.

Næste opsigelsesfrist er den 31. juli, hvis en omlægning skal gennemføres pr. 1. oktober. Så vi har god tid til at regne på dine muligheder indtil dag.

Send os dine låneoplysninger. Så kan vi regne på de rentescenarier du ønsker.

Eller ring på 4330 0050 / skriv til info@realraad.dk

 


Tjørnebakken 1
4400 Kalundborg

Services

© 2024 RealRåd ApS

Designet af NORDICDNA