Friværdierne falder!

Et ”OGSÅ” ville have gjort denne overskrift fra Jyllands-Posten meget bedre, men så havde der jo ikke været en historie. Og det giver altid ekstra klik, hvis man kan skabe lidt frygt. Som med vores egen overskrift :-).
Sagen er her, at det er ALLE boligejere, som mister friværdi, når regulering gør det dyrere at bo i boligerne. Man kommer ikke udenom, at fastforrentede lån sikrer friværdien, når renterne stiger.

Men artiklen i avisen er en god anledning til at skrive lidt om forskellen på lån med fast rente og lån med variabel rente.
Det vil vi gøre med lidt tal for et variabelt forrentet F-Kort lån på en million kroner med en rente på – 0,22 %, og et 1,5 % fastforrentet lån til kurs 98,60.

 1. Indtil renterne stiger sparer F-Kort lånere det første år ca. 980 kr. pr. måned efter skat i renter og bidrag
 2. Hvis renten stiger med 2 %, falder kursværdien af et fastforrentet lån med ca. 160.000 kr. på et 1,5 % lån.
  Det svarer til sparede renter og bidrag efter skat på FlexLån i ca. 17 år med uændret rente.
 3. Tilhængere af F-Kort vil med rette sige, at man også afdrager mere på et F-Kort.
  Helt præcist afdrager man 619 kr. mere pr. måned det første år. På 5 år afdrager man 537 kr. mere pr.måned.
 4. Stigende afdrag betyder også, at nettoydelsen stiger, så derfor er besparelsen på nettoydelsen det første år på 361 kr. på et F-Kort.
  De første 5 år er forskellen på 426 kr. pr. måned.
 5. Det ekstra afdrag på 361 kr. det første år, svarer til, at kursen skal falde med 0,44 point på det fastforrentede lån, for at få samme kursværdi af gælden.
  426 kr. pr. måned i 5 år svarer til, at kursen skal falde med 2,84 point i løbet af 5 år for at få samme kursværdi af gælden.
 6. På et år har kursen på 30-årige lån med 1,5 % fast rente ændret sig med 4,4 point.
  For 5 år siden var den 30-årige rente 3,2 %. Det svarer til ca. kurs 85 på et 1,5 % lån.

RealRåd kan ikke forudse, hvornår renterne stiger og hvor meget, men vi kan regne på dine lån, så du kan vurdere renterisikoen, og i så fald hvor stor den er.

Lidt fakta om F-Kort:

Et kontantlån, som udbetales til kurs 100.
Renten ændres hver 6. måned baseret på en pengemarkedsrente, som p.t. er -0,5%.
Hertil lægges et variabelt rentetillæg og kursskæring, så den øjeblikkelige rente er -0,22 %.
Bidragssatsen er ca. 0,15 % højere end på et fastforrentet lån.
Lånet er baseret på obligationer med op til 10 års løbetid. I øjeblikket anvendes obligationer med 3 års løbetid. Der betales kursskæring, når obligationerne skal refinansieres.
I øjeblikket betales der altså kursskæring hvert 3. år.
Da renten tilpasses hver 6. måned, vil indfrielseskursen normalt være tæt på 100.


Tjørnebakken 1
4400 Kalundborg

Services

© 2024 RealRåd ApS

Designet af NORDICDNA