Renten kan falde endnu mere, men…

På finans.dk kan man den 31.10.20 og 1.11.20 læse 2 artikler om renten, som er interessante for boligejere med fastforrentede lån.

31. oktober skriver Finans om Nationalbankens offentliggørelse af, hvor mange fastforrentede obligationer, der er ejet af udenlandske investorer. Andelen har de seneste og været jævnt stigende, og er nu helt oppe på 36%. Og hvis man alene ser på 1% obligationerne, som mange boligejere er i fuld gang med at omlægge til, er andelen helt oppe på 46%.

1. november skriver Finans om, at den Europæiske centralbank holder hånden under de danske boligejere, ved at offentliggøre, at banken ikke har tænkt sig at stoppe de massive opkøb af obligationer, for at holde gang i økonomierne. Og selvom Danmark ikke er en del af Euroen, påvirker det også den danske rente i nedadgående retning.

På billedet kan man se, at udlandets ejerandel stort set er steget i takt med at renten er faldet. Og det er her boligejerne kan have gavn af at få overvåget renteudviklingen på de fastforrentede lån. For hvad nu, når centralbanken standser opkøbene? Og hvis de udenlandske investorer kaster deres kærlighed over andre investeringer, og begynder at sælge de danske realkreditobligationer? Så vender kurverne simpelthen, og kurserne falder. Og så kan realkreditlånene omlægges, og gælden kan reduceres.

Men spørgsmålet er som altid. Hvornår? Og hvor meget? Det ved vi ikke, men vi holder et skarpt øje med udviklingen, og giver kunderne besked, så snart muligheden opstår. Ligesom vi har gjort det 2 gange i 2020. Først om omlægning til 2% i marts måned og tilbage til 1% kort tid efter.

Og vi holder selvfølgelig også øje med kursen på 0,5%, for der skal ikke ret meget til, før 1% lånene kan omlægges til 0,5%. Faktisk kun en kursstigning på 3 point, hvis det passer med næste opsigelsesfrist.


Tjørnebakken 1
4400 Kalundborg

Services

© 2024 RealRåd ApS

Designet af NORDICDNA