RealRåd rådgiver også andelsboligforeninger

Vi elsker at få ros, og nu er det sket igen. Denne gang fra en stor andelsboligforening, som har givet vores rådgivning et 12-tal.

I 2019 blev vi hyret til at hjælpe foreningen ud af en finansiering, som foreningen i flere år, af forskellige årsager, havde været fastlåst i. Dels på grund af 2 store afdragsfri F10 lån, med store potentielle kurstab, og dels på grund af et realkreditinstitut, som nægtede omlægning af 2 traditionelle højtforrentede kontantlån, med mindre F10-lånene samtidig blev omlagt, med store kurstab til følge. Samtidig havde foreningen et efterslæb med vedligeholdelsen, blandt andet på grund af de meget høje låneydelser på finansieringen.

For at gøre en lang historie kort, lykkedes det for os at finde et andet realkreditinstitut til foreningen, som ville overtage finansieringen og samtidig finansiere vedligeholdelsesprojekterne. Ad 2 omgange i 2019 fik vi omlagt først de 2 traditionelle kontantlån og dernæst F10-lånene, så foreningen nu havde 2 fastforrentede lån med afdrag over 30 år. Ydelsesbesparelsen var så stor, at den kunne finansiere det nye lån til vedligeholdelse, uden at det var nødvendigt at hæve boligafgiften, og samtidig udgjorde en markant del af låneydelsen nu afdrag på gælden.

Og her i 2020 har vi netop afsluttet endnu en låneomlægning, hvor der ”bare” spares i alt 11 millioner i renter og bidrag.

Hvis du bor i en andelsbolig, kan du læse mere om, hvad RealRåd kan hjælpe andelsboligforeninger med, og hvordan vi ser på mulighederne. Du kan selvfølgelig også fortælle om det til dem, som du kender, som bor i andelsbolig.

Du er også velkommen til at ringe til os på 4330 0050 eller skrive til rp@realraad.dk, hvis du vil høre mere, eller aftale et møde med os.

Læs mere her:


Tjørnebakken 1
4400 Kalundborg

Services

© 2024 RealRåd ApS

Designet af NORDICDNA