Vandret konvertering – Vi gentager succesen.

Hvis du hører til dem, som har optaget afdragsfri lån til 0,5 % eller 1 % rente tilbyder vi nu sammen med vores samarbejdspartner, det vi kalder en vandret konvertering. Det er når du omlægger dit lån til et nyt lån med samme rente, men med en højere kurs og en lavere bidragssats, og samtidig bruger RealRådmodellen til afdragsfriheden.

Normalt kan der være store omkostninger forbundet med låneomlægning, men vi har i en periode nu skåret de fleste omkostninger væk, herunder vores eget honorar, bankens ekspeditionsgebyr og kurtagen.

RealRådmodellen er en kombination af et realkreditlån med afdrag og en prioritetskredit, hvorfra man kan finansiere afdragene i den udstrækning man ønsker det. Hele ydelsen på realkreditlånet trækkes på kreditten, og du skal som minimum indbetale renter og bidrag. Renten på prioritetskreditten er den samme som rente- og bidragssatsen på realkreditlånet, og den er fast i 5 år. Prioritetskreditten dækker 5 års afdrag på realkreditlånet.

Nedenfor kan du se 2 eksempler på vandrette konverteringer, baseret på en kursforskel på 1 point.

Omlægning af 1 % lån

Nuværende lån

RealRådmodellen

Forskel

Startgæld realkreditlån

3.000.000 kr.

2.974.000 kr.

-26.000 kr.

Bidragssats

1,00 %

0,59 %**

0,41 %

Nettoydelse

3.561 kr.

2.805 kr.

-755 kr.

Gæld efter 5 år*

3.000.000 kr.

2.937.000 kr.

-63.000 kr.

 

Omlægning af 0,5 % lån

Nuværende lån

RealRådmodellen

Forskel

Startgæld realkreditlån

3.000.000 kr.

2.972.000 kr.

-28.000 kr.

Bidragssats

1,00 %

0,59 %**

0,41 %

Nettoydelse

2.673 kr.

1.923 kr.

-750 kr.

Gæld efter 5 år*

3.000.000 kr.

2.935.000 kr.

-65.000 kr.

*  Hvis nettobesparelsen bruges til afdrag
** Efter 0,15 % kundekroner i Totalkredit. Gælder til og med 2020, hvorefter ny sats fastsættes.

Udover den kontante fordel ved lavere startgæld og lavere nettoydelse, er der en ekstra lille fordel, hvis du omlægger 0,5 % lånet. Vi har før skrevet om indlåsningseffekt, som er risikoen for ikke at kunne indfri lån til dagskurs, hvis den cirkulerende obligationsmængde er for lille. Normalt siger man, at størrelsen på en obligationsserie skal være på 3-5 milliarder før man er sikker på at undgå Indlåsningseffekt.

Den 13.9.2019 cirkulerer der i de afdragsfri 0,5 % serier:

Nykredit/Totalkredit

Realkredit Danmark Jyske Realkredit Nordea Kredit.
3,3 mia. 1,7 mia. 0,7 mia.

2,2 mia.

Til sammenligning er der udstedt i alt 7,3 mia. i Nykredits 0,5 % serie med afdrag.

Hvis vi skal regne på dine muligheder, skal du bare sende os oplysninger om dit afdragsfri lån til info@realraad.dk


Tjørnebakken 1
4400 Kalundborg

Services

© 2024 RealRåd ApS

Designet af NORDICDNA