Konvertering af 20-årige lån?

I 1,5% obligationsserierne med udløb i 2040 cirkulerer der i alt 24 milliarder kr., og de kan potentielt konverteres til 0,5% lån.

Eksempel:

  1. 1,5%-lån på 2.000.000 kr. med 19 års løbetid omlægges til 0,5%-lån på 2.073.000 kr.
  2. Rentebesparelsen er på 18.800 kr. og der afdrages 12.500 kr. ekstra
  3. Efter et år omlægges igen til 1,5% og lånet bliver på 1.878.000 kr.
  4. Hvis man havde beholdt 1,5%-lånet ville gælden være på 1.931.000 kr.
  5. Gevinsten ved denne konverteringstrekant ® er altså 53.000 kr.

Lavere kursfølsomhed på 20-årige obligationer?

Kursfølsomheden på en 20-årig obligation er officielt kun på 70% af en tilsvarende 30-årig obligation. Det betyder, at hvis kursen på en 30-årig obligation falder med 8 point, er faldet på den 20-årige kun 5,6 point.

Men én ting er teori, noget andet er praksis. Da Coronakrisen brød ud, faldt kursen på 1% 2050 med 9,17 point mens 0,5% 2040 faldt med 9,21 point. I teorien skulle den kun være faldet med 6,42 point.

Nu kan man måske forsvare dette tilfælde med, at det var en meget usædvanlig periode, så man derfor skal sammenligne i en anden periode. F.eks. de sidste 3 måneder. Her har forskellen mellem højeste og laveste kurs på den 30-årige obligation været 1,58 point. Tilsvarende har forskellen på den 20-årige obligation været 1,85 point. Men hov. Så har den 20-årige obligation jo været mere kursfølsom. Nå, men det kan jo så skyldes, og der i perioden er åbnet nye serier med 3 års længere løbetid, så hvis vi sammenligner de nye serier en måned tilbage, så har den 30-årige obligation svinget 0,95 point, mens den 20-årige har svinget 0,90 point. Og det giver en kursfølsomhed på den 20-årige obligation, som er 5% lavere end på den 30-årige obligation.

Konklusionen må derfor være, at man ikke skal regne så meget med de teoretiske udsving, men forholde sig til de faktiske udsving. Det er det sidste RealRåd gør. Vi laver hver dag en konverteringsberegning, som er baseret på de faktiske kurser.

Hvis du vil have vurderet dine konverteringsmuligheder, eller vil være kunde hos RealRåd, skal du bare ringe på 4330 0050 eller skrive til info@realraad.dk


Tjørnebakken 1
4400 Kalundborg

Services

© 2024 RealRåd ApS

Designet af NORDICDNA