Nye obligationsserier fra 1. september.

Hvis du skal optage realkreditlån, kan du efter 1. september kun få dem udbetalt i de nye serier, som får forlænget løbetiden med 3 år.

I dag er 30-årige lån baseret på obligationer med udløb i 2050, men fra 1. september bruges obligationer med udløb i 2053. Det betyder normalt, at kursen falder mærkbart, og indimellem kan man læse, at kursen forventes at blive 2-3 point lavere på de nye serier. Men indtil nu ser det ikke ud til, at det bliver så slemt. De nye obligationer bliver nemlig allerede handlet i dag, og aktuelt er kursforskellen på 1% 2050 og 1% 2053 i Nykredit ”kun” på ca. 1 point.

Og hvad betyder det så?

Skal du låne 1 million kr., skal 2050-lånet være på 1.018.000 kr. mens 2053-lånet skal være på 1.028.000 kr.
Du skal altså låne 10.000 kr. mere, hvis lånet skal udbetales efter 1. september, og din nettoydelse stiger med 34 kr. pr. måned, hvoraf de 13 kr. er ekstra renter og bidrag.

Du kan dog også udnytte den ”dårligere” kurs til at optage et 1,5% lån i stedet. Her er kursen p.t. 99,6, så du kan låne næsten uden kurstab, og så skal du låne 1.004.000 kr. i stedet for 1.018.000 kr.
Her stiger nettoydelsen kun med 90 kr. pr. måned, selvom renten er højere, men det dækker over, at du afdrager 211 kr. mindre på gælden.

Med den forholdsvis begrænsede aktuelle kursforskel, sker der ikke den store skade, hvis lånet først skal udbetales efter 1. september i de nye serier. Gælden bliver ganske vist større, men hvis du senere skal konvertere lånet til f.eks. 2%, som både Nordea og Realkredit Danmark ser ske om 12-19 måneder, er det en fordel at have lånet i 2053-serierne.

Ifølge kurslisterne er kursfølsomheden nemlig 5,5% større på 2053-serierne. Kursen vil altså falde mere, når renten stiger. Falder kursen 8 point på 2050-serien, vil kursen altså falde med ca. 8,5 point på 2053-serien.

Hvis renten er 2% om et år, vil gæld/kursværdi på 2050-lånet være 988.751/909.650 kr., og på 2053-lånet vil gæld/kursværdi være 998.464/913.594 kr.

Det nye 2% lån, bliver altså 4.000 kr. større, hvis du konverterer til 2% om et år. Og så bliver nettoydelsen 15 kr. større.

Hvis vi kun sammenligner lånene på ydelsen, er der ikke den store forskel, men pas altid på med nye obligationsserier, eller den såkaldte indlåsningseffekt. Nykredit har indtil nu udstedt i alt 102 milliarder kr. i 1% 2050-serien. I 1% 2053-serien er der indtil nu udstedt 24 millioner kr.
Risikoen ved nye serier er, at en enkelt eller få investorer systematisk kan opkøbe alle obligationerne, og på den måde sætte markedsprisen ud af kraft, når du engang skal indfri lånet. Hvis der ikke er en investor, som vil sælge obligationerne til dig, vil du i yderste konsekvens blive nødt til at indfri lånet til kurs 100, hvor kursen i eksemplet ovenfor burde være 91,50. Du skulle altså i eksemplet indfri lånet for 998.464 kr. i stedet for 913.594 kr.
Man siger normalt, at risikoen for indlåsning er væk, når der er udstedt 3-5 milliarder kr. i en serie, og indtil da vil der altså være en risiko. Men om den så er reel, er en anden sag. Og hvis renten ikke ændrer sig radikalt, er der stor sandsynlighed for, at 2053-serien hurtigt vil få en passende masse. Men ændrer renten sig, så f.eks. 0,5% eller 1,5% bliver det foretrukne lån, kan problemet opstå.

RealRåd kan rådgive dig om valg af realkreditlån. Ring på 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk


Tjørnebakken 1
4400 Kalundborg

Services

© 2024 RealRåd ApS

Designet af NORDICDNA