Store besparelser på realkreditlån, hvis…

RealRåd foreslog i 2020 en lang række politikere, fra begge sider af Folketingssalen, at indføre fælles realkreditobligationer. Og hvad er så det for noget, og hvad er der sket med forslaget?

Det er faktisk en meget gammel ide, som blev født i BG Bank i starten af 90´erne, da realkreditlån blev finansieret med Mazda-obligationer (6% 2026). Kort fortalt gik forslaget ud på, at alle realkreditinstitutterne skulle udstede en fælles obligation, altså en kæmpestor serie, i stedet for, at dengang 6 forskellige realkreditinstitutter, udstedte 6 mindre likvide serier. Formålet med forslaget var at gøre obligationsserien mere interessant for udenlandske investorer og give bedre kurser.
Hvorfor forslaget ikke blev til noget, ved jeg ikke, men mon ikke det skyldtes at alle 6 institutter mente, at de kunne gøre det bedre selv. Det kunne de ikke, og nu er der reelt kun 4 institutter tilbage.

I dag, 30 år efter, er tanken med forslaget ikke at sikre bedre kurser, men bedre konkurrence. For en af de helt store forhindringer for konkurrence, er de store omkostninger, der er forbundet med at flytte et realkreditlån. Herunder køb og salg af obligationer.

Og selvom det ikke er helt det samme, så findes der faktisk en lignende løsning i dag. Alle Totalkreditlån er baseret på obligationer, som udstedes af Nykredit, og bag hvert Totalkreditlån står en formidlerbank, som hæfter for en del af lånet. Disse banker kan, med kundens samtykke, flytte ejerskabet af Totalkreditlånet og kunden kan opnå forskellige fordele i den nye bank. Flytter man f.eks. et Totalkreditlån fra Lån og Spar Bank til Coop Bank er bidragssatsen den samme, men Coop Bank giver kunden bonus, som kan bruges i Coop-forretningerne. Bonussen er på 750 kr. årligt pr. million kr. Totalkreditlån. Og flytter man lånet til Arbejdernes Landsbank, gives en bonus på 5% af bidragsbetalingen. Og dertil kommer så de andre fordele, som man kan forhandle sig frem til i den nye bank.

Teknisk set, kan det altså sagtens lade sig gøre, så hvorfor ikke gå skridtet videre, og lade de toneangivende obligationsserier være fælles serier, f.eks. de 30-årige lån med fast rente? Tænk hvis man bare kunne skifte realkreditinstitut uden at skulle indfri det gamle lån og optage et nyt? Så ville realkreditlånene for alvor blive udsat for konkurrence.

For at vende tilbage til det indledende spørgsmål om, hvad der er sket, så er svaret ABSOLUT INTET. Ordførerne, som fik forslaget, har som maksimum kunnet sende et autosvar tilbage. Dog har en enkelt givet en personlig kvittering for modtagelsen.

Hele forslaget, som blev sendt til politikerne, kan læses her.


Tjørnebakken 1
4400 Kalundborg

Services

© 2024 RealRåd ApS

Designet af NORDICDNA