Vandret konvertering af 2% lån uden afdrag

Det kan lyde som en joke, men du kan rent faktisk spare penge ved at konvertere fra 2 % til 2 %. Midlet er RealRådmodellen, som er billigere afdragsfrihed eller fleksible afdrag. Hvordan du vil bruge RealRådmodellen er helt op til dig.

 

Her giver vi dig 3 konkrete forslag, som er resultatet af en ny god aftale, som vi har indgået med vores bankforbindelse. Vi har skåret de fleste konverteringsomkostninger væk, så du i en begrænset periode kan opnå store besparelser på bidragene og måske også få en kursgevinst.

 

De 3 forslag er baseret på lån på 3 millioner kroner. Hvis vi skal regne på dine muligheder, skal du bare kontakte os. Det koster ikke noget.

 

Vandret konvertering af 2% lån uden afdrag – hvad er nu det?

RealRåd tilbyder nu i en begrænset periode lånekonverteringer af afdragsfri realkreditlån til meget reducerede omkostninger. Omlægning af 2 % lån til nye 2 % lån lyder næsten som en joke, men sandheden er, at RealRådmodellen åbner op for store besparelser, og vi har sammen med vores samarbejdspartner nu besluttet os for at se bort fra vores sædvanlige omkostninger i en periode, så kunderne alene skal betale 1.000 kroner i gebyr til Totalkredit, 950 kroner i indfrielsesgebyr, og 1.660 kroner i tinglysningsafgift for at omlægge et lån. Altså faste omkostninger på 3.610 kroner, når der konverteres fra 2 % til 2 %.

 

Ved at gennemføre omlægningen opnår man 2 fordele. RealRådmodellen er baseret på, at man optager et fastforrentet lån med afdrag til 2 % plus bidrag som afhænger af belåningsgraden. Samtidig tilbydes man en fastforrentet prioritetskredit, hvor rentesatsen svarer til de 2 % plus bidragssatsen. På den måde er renteudgiften den samme, som man sparer ved at afdrage realkreditlånet. Ved at omlægge til et lån med afdrag, sparer man bidragstillægget til afdragsfriheden, og det kan være op til 0,33 %.

 

Samtidig kan man opnå en kursgevinst her og nu, hvis man omlægger et 2 % lån med udløb i 2050, da kursen på det nye lån er højere end indfrielseskursen. Omlægger man et 2 % lån med udløb i 2047 er indfrielseskursen lidt højere, og så må man nøjes med bidragsbesparelsen, som hurtigt finansierer kurstabet. Og ved at ændre lånet fra udløb i 2047 til 2050, får man senere en bedre konvertering til 3 %, fordi man får den fulde fordel af konverteringen, hvilket ikke er tilfældet, når man konverterer fra 2 % 2047 til 3 %. Her er kursgevinsten ca. 1,9 point lavere.

 

Nedenfor kan man se resultatet af flere konverteringer:

 1. først konvertering af nuværende lån til 2 % 2050 med RealRådmodellen
 2. derefter konvertering til 3 % med RealRådmodellen
 3. og til sidst konvertering tilbage til 2 % med RealRådmodellen

 

Konvertering af nuværende lån til 2 % 2050 med RealRådmodellen

2 % 2047 uden afdrag:

 

Konvertering til 3 % med RealRådmodellen

2 % 2050 uden afdrag:

 

Konvertering tilbage til 2 % med RealRådmodellen

2,5 % lån uden afdrag:

 

Forudsætninger for beregningerne:

 1. Beregningerne er baseret på obligationskurser fra 22.6.2018 fratrukket/tillagt 0,05 point i kursskæring.
 2. Bidragssatserne er baseret på 80 % belåning fratrukket 0,15 % i Kundekroner, netto 0,59 %.
 3. Omlægning af 2,5 % lån er baseret på betaling af differencerenter i 2½ måned.
 4. Nettoydelserne er beregnet med 29 % skatteværdi.
 5. Der skal stilles sikkerhed for prioritetskreditten svarende til 5 års udnyttelse af kreditten. For et lån på 3 millioner kroner kræves et ejerpantebrev på ca. 400.000 kroner som der skal betales tinglysningsafgift for, hvis der ikke er et eksisterende ejerpantebrev, som kan lægges til sikkerhed for kreditten.

Alle beløb er afrundet til hele tusinde kroner.

 

RealRådmodellen ekstra informationer

Ved at anvende RealRådmodellen opnår man andre fordele end de kontante i form af højere obligationskurser og lavere bidragssats:

 

 1. Man kan frit afdrage sit lån, ved at indbetale direkte på prioritetskreditten. Låntager bestemmer selv afdraget, og hvornår det indbetales.
 2. Man kan vælge et realkreditlån med kortere løbetid, f.eks. 1,5 % 20 år i stedet for 2 % 30 år. Rentebesparelsen er på ca. 15.000 kroner årligt, men til gengæld reduceres konverteringsmulighederne, da kursfølsomheden er mindre på et 20-årigt lån.
 3. Man kan løbende spare afdragene op på en tilhørende prioritetskonto, hvor renten er 0,25 % lavere end på kreditten. Rentetabet herved er 250 kroner, pr. 100.000 kroner der indestår på kontoen i et helt år. Til gengæld kan man frit disponere over indeståendet uden varsel.

 

Du kan læse mere om RealRådmodellen her eller kontakte os for at høre mere.

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tjørnebakken 1
4400 Kalundborg

Services

© 2024 RealRåd ApS

Designet af NORDICDNA