Afdragsfrihed med RealRådmodellen.

Mens det i øjeblikket er helt oplagt at omlægge afdragsfri 2% lån til 1%, er det mere tvivlsomt, hvis man har 1,5% lån uden afdrag. Medmindre man bruger RealRådmodellen til afdragsfriheden.

Der er i øjeblikket udstedt i alt 41,7 milliarder i de afdragsfri 1,5% serier, og hvis et gennemsnitslån er på 1,5 mill. kr. er der altså mere end 27.000 boligejere, som kan spare penge med RealRådmodellen.

  1. ved at få en lavere rente (1%)
  2. ved at spare den forhøjede bidragssats (op til 0,41%)

 

Har man f.eks. i dag et afdragsfrit 1,5% lån i Nordea på 3 millioner kroner og det omlægges til 1% og RealRådmodellen bruges til afdragsfriheden, vil nettoydelsen falde med ca. 1.600 kr. pr. måned, og det betyder, at du kan afdrage på din gæld, hvis du vælger at betale samme ydelse som i dag. Og så er der endda regnet med kursen på den afdragsfri 1% serie, som er 99,30. Hvis kurserne stiger yderligere, bliver resultatet bedre, og hvis kurserne falder, bliver resultatet også bedre, fordi du så kan bruge 1% serien med afdrag.

Og hvis du omlægger fra 1,5% nu til 1%, vil du forbedre dine konverteringsmuligheder, når renten stiger igen. Stiger renten f.eks. til 2% om et år, vil du kunne reducere din gæld med ca. 195.000 kr. i forhold til de 3 millioner i dag i eksemplet. Og hvis du beholder dit nuværende 1,5% lån, vil reduktionen kun være på 75.000 kr.

Sådan fungerer RealRådmodellen:

  1. Du optager et fastforrentet realkreditlån med afdrag og tilknytter en prioritetskredit, hvorfra du kan finansiere afdragene på realkreditlånet.
  2. Hele ydelsen på realkreditlånet (renter, afdrag og bidrag) hæves på prioritetskreditten.
  3. Du skal som minimum indbetale renter og bidrag på prioritetskreditten og bestemmer selv om du vil afdrage. Du får altså mulighed for fleksible afdrag.
  4. Prioritetskreditten bevilges til 5 års afdrag og renten fastsættes som rentesats + bidragssats på realkreditlånet – f.eks. 1%+0,74% = 1,74%. Renten er fast i 5 år eller indtil realkreditlånet konverteres. I så fald laves en ny 5-årig aftale.
  5. Banken beregner ikke etableringsgebyrer, men banken skal have pant i ejendommen, så hvis der ikke er et eksisterende ejerpantebrev i ejendommen, skal der tinglyses et nyt. Det koster 1,45% i afgift + 1.730 kr.

 

Hvis vi skal regne på dine muligheder, kan du ringe på 4330 0050 eller skrive til info@realraad.dk.

Husk at næste frist for opsigelse af eksisterende lån er 30. oktober 2020.


Tjørnebakken 1
4400 Kalundborg

Services

© 2024 RealRåd ApS

Designet af NORDICDNA